недеља, 31. јануар 2010.

НАГРАДНИ КОНКУРС за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2009/2010.“

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Фабрисова 10, 11000 Београд

у сарадњи са Мicrosoft-oм

расписује

НАГРАДНИ КОНКУРС

за основне и средње школе

„КРЕАТИВНА ШКОЛА 2009/2010.“

Конкурс је намењен основним и средњим школама које у оквиру пројекта „Размена искустава коришћењем информационих технологија“ представљају примере добре праксе наставе и остваривање садржаја програма применом информационих технологија. Радови пристигли на Конкурс биће узети у обзир за формирање „Базе знања“ коју ће моћи да користе сви у образовању. Право учешћа на Kонкурсу имају тимови, који треба да буду састављени од три члана.

Ако сте наставник (разредне или предметне наставе) или стручни сарадник и запослени сте у основним и средњим школама, ако примењујете новине у настави и желите да их поделите са колегама, позивамо Вас да пријавите тим на Конкурс и тиме допринесете размени примера добре праксе.

Потребно је да се сви заинтересовани тимови пријаве за учешће на Конкурсу регистровањем на сајту Завода, адреса www.zuov.gov.rs.

Пријављивање тимова и достава радова за основне и средње школе траје од 21. јануара 2010. године до 12. марта 2010. године.

Рад би требало да представља приказ тематске целине наставне јединице која може да се реализује на најмање три, а највише пет часова. Важно је да рад садржи новину у процесу наставе и учења, да буде применљив у педагошкој пракси и да омогућава активно учешће ученика у процесу наставе и учења. Пријављени радови треба да садрже мултимедијални образовни материјал. Рад би требало представити у задатом обрасцу PPT презентације, који се може преузети са сајта Завода. Величина презентације мора бити до 3MB (у зипованом или оригиналном PPT облику).

Резултати конкурса биће објављени у мају 2010. године. Свечана додела награда предвиђена је за крај школске године, у месецу јуну 2010.

За прва три најбоља рада (и за основне и средње школе) предвиђене су следеће награде:

Прва награда: Лаптоп за сваког члана тима.

Друга награда: Дигитална камера за сваког члана тима.

Трећа награда: Дигитални фотоапарат за сваког члана тима.

Све додатне информације могу се добити преко наведеног сајта Завода или на телефон Завода 011/208-19-08.

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine