петак, 20. март 2009.

Изложба ђачких радова

У организацији предузећа "Тројон – Фишер" и GTZ– a крајем прошле године започета је aкција – мапирање града која, нажалост, није завршена. На иницијативу Еколошке секције ОШ «Херој Радмила Шишковић» и Савета за екологију Општине Смедеревска Паланка уз подршку Фонда за екологију Општине Смедеревска Паланка, предузећа «Тројон – Фишер» и ЈКП Микуља, ове године настављена је акција под називом «У сусрет пролећу – помозимо да наш град буде лепши». Акција је настављена са жељом да град заиста изгледа боље и лепше. Овогодишња акција се састојати из презентације ученичких радова: фотографија, цртежа и мапа града и села.
На позив организатора из 11 основних школа (све основне школе у Општини) стигло је више од 100 радова ученика на задату тему.
У периоду од 21. до 27.3. одржаће се изложба пристиглих ученичких радова у холу Општине Смедеревска Паланка.
Свечана додела награда одржаће се 27.3.2009.г. са почетком у 18 сати у холу Општине Смедеревска Паланка.

понедељак, 16. март 2009.

ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ: ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДРУШТВО УЧЕЊА И ЗНАЊА

Пренето са сајта http://www.cnti.info/

ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ

ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ
ЗА ДРУШТВО УЧЕЊА И ЗНАЊА

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ

Ценећи Ваш научни и стручни рад на усавршавању нашег васпитно-образовног процеса и доприносу и развоју техничко-технолошког и информатичког образовања - позивамо Вас да се укључите у реализацију и рад овог Симпозијума и својим научним и стручним доприносом повећате његов значај и улогу и омогућите испуњење његових циљева и задатака. Надамо се да сте били задовољни са претходна четири симпозијума и очекујемо да ћемо имати част да учествујете и на овом. Зато желимо да већ почнете са припремама и стварањем концепције за своје излагање.

Симпозијум ће се одржати 19. и 20. јуна 2009. године на Факултету техничких наука у Новом Саду.


ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОРИ:

 • Факултет техничких наука, Нови Сад
 • Институт за педагошка истраживања, Београд
 • Природно математички факултет, Нови Сад
 • Центар за развој и примену науке,
  технологије и информатике – Нови Сад

СУОРГАНИЗАТОРИ:

 • Технички факултет – Чачак
 • Учитељски факултет – Београд
 • Филозофски факултет – Бања Лука, Република Српска, БиХ
 • Филозофски факултет – Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 • Педагошки факултет – Сомбор
 • Филозофски факултет – Никшић, Црна Гора
 • Филозофски факултет – Скопље, Македонија
 • Филозофски факултет – Нови Сад

Подршку организацији и реализацији симпозијума пружили су:

 • Српска Академија наука и уметности – САНУ
 • Академија наука и умјетности Републике Српске – АНУРС
 • Српска Академија Образовања – САО
 • Црногорска Академија наука и умјетности - ЦАНУ
 • Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
 • Министарство просвете Републике Србије
 • Покрајински секретаријат за образовање и културе, Нови Сад
 • Градски секретаријат за образовање и културу, Нови Сад
 • Министарство просвјете и науке Републике Црне Горе
 • Министарство науке и технологије Републике Српске
 • Министарство просвете и културе Републике Српске
 • Министарство за образовање и науку Републике Македоније
 • UNESCO – Национални комитет за ИКТ
 • Форум педагога СЦГ
 • Сојуз на просветните работници Републике Македоније
Све потребне информације о Симпозијуму могу се добити на следећим web адресама и телефонима:

Проф. др Слободан Попов 021/442-352 е-mail: spopov@ptt.yu Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Проф. др Мирчета Даниловић 011/361-6008 e-mail: mdanilovic@rcub.bg.ac.yu Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , mircheta@yahoo.com Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Доц. др. Биљана Ратковић-Његован email: bnjegovan@uns.ns.ac.yu Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели


Секретаријат симпозијума:

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

 • Јован Сандић +381 21 442352 e-mail: tio@cnti.info Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , cnti@neobee.net Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Факултет техничких наука, Нови Сад

 • мр Младен Печујлија +381 21 4852060 e-mail: ikmladen@uns.ns.ac.yu Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 • Гордана Бајчетић +381 21 459141 e-mail: gordana@uns.ns.ac.yu Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Нада Алексић +381 21 6350449

Институт за педагошка истраживања, Београд

 • Јелена Станишић +381 11 3616008 e-mail: nioipisr@rcub.bg.rs Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 • Светлана Лисинац +381 11 3616008

Пријава учешћа и слање

Радови се увршћују у прелиминарни програм Симпозијума на основу пријаве и резимеа до 15. априла 2009. године, који треба да садржи:

 • Наслов рада
 • Податке о аутору (ауторима): име, презиме и институција у којој ради
 • Контакт телефон и мејл адресу

Очекујемо да пријаву и резиме рада пошаљете поштом на CD-у на адресу Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, ЦНТИ:

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, ЦНТИ
Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад

или на еmail адресу

tio@cnti.info Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели


Завршни рад такође треба послати у електронском облику на CD-у на адресу Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, ЦНТИ најкасније до 19.6.2009. године. Упутство за припрему рада можете преузети овде.


Циљеви, задаци, потребе и карактер симпозијума

Живимо у "веку знања", "образованом друштву", "друштву учења и знања", "новој информационој цивилизацији", "учећем друштву", "аудиовизуелној електронској цивилизацији", "умреженом друштву", "дигиталној ренесанси", са применом "интелигентних технологија образовања и интелигентних средина за учење, "мултимедијалних технологија", информационо - комуникационих технологија, нових ТВ и видео технологија, дигиталних технологија, технологија интерактивног учења, итд. У свим тим технолошким иновацијама морамо се снаћи тј. Умети их користити, применити и даље усавршавати, што управо покушавамо одржавајући наш симпозијум већ скоро 10 година, покушавајући да иницирамо и подстакнемо наше педагошке раднике да нађу своје место у наведеним технологијама и да својим знањем олакшају улазак у информатичко друштво тј. друштво знања и учења.

Развој, стварање, ширење и коришћење знања представља централни проблем разматрања нашег симпозијума јер је знање препознато као објекат велике економске, политичке и културне вредности који потврђује квалификованост друштва које га ствара, има и користи.

Разматрајући проблеме знања и учења отварамо панораму будућности и сагледавамо шта нас чека, куда се образовни систем креће и чему стреми. На нашем Симпозијуму треба да се разматрају, анализирају и конципирају начини, облици и методе коришћења информација тј. стварања и примене знања које се већ сада неслућеном брзином у времену и простору, преноси и шири међу друштвима, културама и генерацијама.

Стварање образовних друштава тј. друштава знања и учења је примарни задатак сваког друштва па и нашег. Сва друштва су била, свако на свој начин, друштва учења и знања, али је знање било повластица појединаца и њему није могао приступити и користити га свако. Тајност је била основна метода у његовом начину сазнавања и коришћења. Епоха просветитељства је формулисала и истакла основне идеје напретка, а то су идеје универзалних могућности приступа знању, слободе у његовом коришћењу и свом постајању и живљењу, једнакости имања, коришћења и јавности знања, на којима данас и почива идеја стварања учећег друштва тј. друштва знања. Садашње постојеће технологије то и омогућавају и дају основу постојања таквог универзалног друштва тј. информатичког друштва.

Сматра се да нико не сме да буде искључен из образованог друштва где је знање опште добро које је доступно свима, што је и законски обезбеђено. „Универзалном декларацијом о људским правима" (чланови 13, 19, 27) као и симултаним растом светске интернет мреже, мобилне телефоније, дигиталних технологија, телекомуникација и компјутерске науке и информатике. У сваком случају можемо закључити да технолошки напредак тј. настанак и развој технолошких иновација омогућава стварање тј. убрзану производњу нових знања, а оно омогућава развој креативности и даљих иновација на добробити постојећег и будућег умреженог и глобалног информатичког друштва.

Из ових разлога, а и из потребе побољшања квалитета васпитно - образовног процеса, сматрамо да је потребно :

 • Проучавати, анализирати и експериментисати са новом информационо - комуникационом технологијом
 • Указивати, истицати, иницирати и објашњавати просветним радницима могућности и нужност примене и коришћења савремене образовне технологије у нашем образовном процесу и процесу учења како би могли припремити своје ученике за живот и рад у двадесет првом вeку.

Пошто се очекује да ће развој информационо - комуникационих технологија бити трајан процес и са све већим могућностима примене и коришћења у целокупном животу и раду људи па и у васпитно - образовном процесу, овај Симпозијум, као завршни облик многобројних истраживања из различитих области људских делатности, тј. научних области, наставне праксе, педагошко - психолошких дисциплина, пружиће и пружаће могућност нашим стручњацима да на овом симпозијуму изнесу резултате својих истраживања, да упознају јавност са њима и да укажу на њене могућности у васпитно - образовном процесу у односу на начине примене и коришћење.

Одржавање овог међународног симпозијума у вези техничко - технолошког и информатичког образовања произилази из потребе да се систематски и стратешки одреде могући правци техничко - технолошког и информатичког образовања и да се на глобалном нивоу, у складу са настојањем UNESCО-а, унапреди ово подручје, у односу на изазове и потребе живота и рада у 21. веку. Њиме се жели оценити стање, проблеми и перспективе развоја техничко-технолошког и информатичког образовања од стране истакнутих компетентних стручњака и наставника, и утицај развоја технологије и информатике на васпитно-образовни процес и живот и рад људи у овом веку.

У односу на постављене циљеве и задатке, потребно је у току реализације овог и будућих симпозијума са овом темом урадити следеће:

 • Размотрити и анализирати најновија достигнућа у области савремене информационо -комуникационе образовне технологије и могућности њене примене у образовном процесу
 • Истражити педагошко - психолошке основе примене информационо - комуникационе технологије у образовном процесу
 • Проучити савремене тенденције и психолошко - педагошке проблеме који се јављају или се могу јавити у примени савремене образовне инфорамционе технологије у васпитно-образовном процесу
 • Проучити и указати на могуће стратегије (начине, методе, облике) примене савремене образовне технологије у васпитно-образовном процесу
 • Размотрити (поред педагошких и психолошких проблема) проблеме примене савремене образовне технологије са становишта других наука као што је филозофија, социологија, информатика, економија, право, итд.
 • Упознати просветне раднике, институције, политичке органе са могућностима образовне технологије у побољшању васпитно-образовног процеса код нас
 • Указати на педагошке проблеме примене образовне технологије у оквиру различитих система образовања и школовања
 • Сагледати и разјаснити постојеће стање, праксу и могућности коришћења и примене информационо-комуникационе технологије
 • Истражити на који начин нова технологија помаже у повећању ефикасности и квалитету наставног процеса и процеса учења
 • Истражити облике, методе и садржаје стручног образовања и усавршавања наставника за коришћење нових информационих технологија, и састављању одговарајућег софтвера за њих
 • Критички анализирати могуће негативне последице примене информационо-комуникационе технологије у образовном процесу. (виртуелно и непосредно сазнавање, унифицирање и нестајање култура и језика, фолклора, усмених предања, традиција, постојећих вредности, начина мишљења код разних народа, итд.)
 • Проучити начине оспособљавања ученика да одаберу и процењују праве вредности информација које примају из разних извора знања
 • Иницирати формулисање националних планова и платформи у примени и ширењу информационих технологија у нашем васпитно-образовном систему

Тематска подручја

Имајући у виду сврху и карактер симпозијума, као и његове циљеве, задатке и улогу - предвиђају се следећа тематска подручја у оквиру којих ће се дискутовати:

 • Програми и начини школовања, припрема и усавршавања наставника из области техничког и инфорамтичко-технолошког образовања
 • Иновирања, прилагођавање, концепција и начини реализације иаставних планова и програма информатичко - технолошког образовања на свим нивоима школовања
 • Материјални услови и могућности реализације циљева и задатака информатичко -технолошког образовања
 • Могућности научно-истраживачког рада из области примене и коришћења информационих технологија
 • Инострана искуства на овом пољу у односу на начин примене, коришћења нове технологије у образовном процесу
 • Могућности повезивања садржаја из области информатичко - технолошког образовања са садржајима других предмета

Проблеми (теме) којим ће се бавити Симпозијум

Пошто овај Симпозијум због своје важности и актуелности има трајан карактер, тј. одржава се по могућностима и потреби сваке друге године, предлажемо следеће теме (проблеме) које је нужно истраживати, истражити и саопштавати резултате:

 • Техничко, технолошко и информатичко образовање у двадесет првом веку (улога, место, значај, садржаји, развој, актуелност, нужност, прилагодљивост)
 • Школовање и усавршавање наставника за адекватно коришћење и примену савремене образовне информационе технологије
 • Конципирање и начин реализације техничких, информатичких и технолошких предмета (наставни планови и програми, стратегије, циљеви, садржаји, политика увођења и развоја, педагошко - психолошка оправданост, нове теорије учења и облици наставе итд.)
 • Нове улоге (функције, обавезе, начини реализације) наставника настале и условљене појавом и развојем савремене образовне технологије
 • Путеви, начини, могућности, методе информатизације нашег васпитно - образовног система;
 • Значај и могућности информатичког описмењавања наставника, ученика и других просветних радника
 • Развој, коришћење и повезивање информационих образовних мрежа у један свеобухватни образовни систем тј. мрежу
 • Нове теорије и облици учења условљени и омогућени развојем информационе образовне технологије
 • Место и улога ученика у новим облицима подучавања и реализације наставе условљене применом, коришћењем и развојем савремене образовне информационе технологије
 • Информатизација образовања као суштина и обележја новог миленијума
 • Могући путеви модернизације и унапређивања васпитно - образовног процеса
 • Начини и облици развијања стваралаштва и креативности ученика уз примену компјутерске технологије
 • Наше могућности улажења у друштво учења и знања (стање и обим коришћења савремене образовне технологије и технике у нашим школама и факултетима);
 • Начини и облици информатичког описмењивања
 • Критика досадашње примене информационе технике и технологије у нашем васпитно-образовном систему
 • Улога и значај "интернета" у васпитно - образовном процесу
 • У којој мери компјутерска технологија може да управља, контролише и вреднује учење ученика
 • Улога и значај образовног софтвера у реализацији савремених облика реализације наставног процеса
 • Какво је стање код нас у односу прављења и коришћења образовног софтвера;
 • Развој и могућности нових извора знања (библиотека, медијатека, фонотека, електронских књига, дигиталне технологије итд.)
 • Педагошке, психолошке, социолошке, филозофске, техничке основе и аспекти примене савремене образовне технологије
 • Искуства и пракса развијених земаља у примени савремене информационе технологије у образовном процесу
 • Улога државних органа у области образовања у подршци, коришћењу, примени и иабавци савремене информационе технологије у школама
 • Позитивни или негативни примери из праксе у вези примене савремене образовне технологије у васпитно - образовном процесу
 • Препоруке и предлози у вези ефикасније примене образовне технологије у школама
 • Начини, облици, искуства и правци стручног образовања кадрова информатичке струке код нас
 • Образовни и научно-истраживачки рад из области информатике
 • Студије информатике (проблеми, планови и програми)
 • Кадрови у информатици (планирање, образовање, усавршавање)
 • Нови концепти техничко-технолошког образовања
 • Образовање за медије (улога, значај, могућности код нас)
 • Могућности и значај примене "виртуелне стварности" у наставном процесу;
 • Информационо-комуникационе технологије и развој међународне сарадње, итд.

У оквиру наведених тематских области учесници могу пријавити свој рад, истраживање тј. саопштење. Наведене теме су само оквирни предлози могућих садржаја истраживања, што не значи да аутори проблем савремене образовне технологије не могу сагледавати и са других становишта и проширити област наших истраживања и садржај симпозијума.

Захваљујемо се на Вашем учешћу и досадашњој сарадњи и очекујемо да ће се она и даље наставити иа обострано задовољство и корист.

Програмско - организациони одбор

Декан Факултета техничких наука

Проф. др Мирчета Даниловић

Проф. др Илија Ћосић

четвртак, 12. март 2009.

15. научно-стручна конференција у области информационих и комуникационих технологија – YU INFO

Јуче је на Копаонику, у Конгресном центру „Сунчани врхови“ са успехом завршена 15. научно-стручна конференција у области информационих и комуникационих технологија – YU INFO. Конференцијске активности у виду ауторских радова стручне јавности, презентација решења најеминентнијих домаћих и страних компанија и друштвене активности у вечерњим часовима су у потпуности испуниле 4 дана Конференције.
Нажалост, због тешке ситуације у којој се буџет а тиме и Општина Смедеревска Паланка налази, доле потписани није био у могућности да презентира прихваћени стручни рад на тему «ПРИМЕНА ВЕБ 2.0 СЕРВИСА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ» у коме су обрађена искуства у промоцији пројекта «Стратегија развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка» коришћењем скупа сервиса под називом веб 2.0. Неприсуствовањем потписаног аутора да презентира већ прихваћен рад од стране Програмског одбора ове значајне конференције Смедеревска Паланка је пуно изгубила и показала слабости у одрживом финансирању промоције примера добре праксе који постоје у нашој Општини а такође ширину и дубину економске кризе у којој се Србија налази. Јавност може да се упозна са садржајем рада на следећем линку.

ПРИМЕНА ВЕБ 2.0 СЕРВИСА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више информација о конференцији на адреси http://www.e-drustvo.org

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine