четвртак, 31. мај 2007.

Будимо конкретни: Друштвени развој - Брига о особама са хендикепом (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Друштвени развој - Брига о особама са хендикепом
Стратешки циљ: Успостављен свеобухватан систем подршке особама са хендикепом
Приоритет: Изграђени капацитети система за подршку особама са хендикепом
Мера: Израда стратешког и акционог плана бриге о особама са хендикепом
 • Пројекат израде стратешког и акционог плана бриге о особама са хендикепом
Мера: Изградња капацитета организација које брину о особама са хендикепом
 • Програм подршке организацијама које пружају подршку особама са хендикепом
Мера: Подршка особама са хендикепом
 • Програм волонтерске подршке особама са хендикепом
 • Програм финансијске подршке породицама које имају особу са хендикепом

Будимо конкретни: Друштвени развој - Брига о старима (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Друштвени развој - Брига о старима
Стратешки циљ: Успостављен свеобухватни систем бриге о старима
Приоритет: Изграђени капацитети за подршку старим особама
Мера: Израда стратешког и акционог плана бриге о старима
 • Пројекат израде стратешког и акционог плана бриге о старима
Мера: Изградња капацитета организација које брину о старима
 • Програм изградње капацитета организација које бринну о старима
 • Приоритет: Ефикасна, ефективна и одржива подршка старима
Мера: Обезбеђивање основних права, посебно најсиромашнијем делу старих
 • Програм подршке старима са минималним пензијама
 • Програм народне кухиња за најугроженије грађане
 • Програм изградње дома за старе особе
 • Програм унапређења здравствене заштите старих
 • Програм отварања клубова за дневни боравак остарелих.
 • Програм увођењем нових, хуманијих облика збрињавања старих путем пружања неопходних услуга у кућним условима (здравствена нега, помоћ у кући и ван ње).

Будимо конкретни: Друштвени развој - Заштита деце и породица са децом (страт. циљ, приоритети, мере, индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Друштвени развој - Заштита деце и породица са децом
Стратешки циљ: Успостављан свеобухватни систем заштите деце и породица са децом
Приоритет: Развијен одржив систем бриге о деци
Мера: Изградња капацитета институција за бригу о деци
 • Пројекат израде стратешког и акционог плана бриге о деци
 • Програм подизање капацитета постојећих објеката дечијих установа и изградња нових
 • Програм проширења капацитета доградњом постојећих вртића
 • Програм набавка нове опреме, дидактичких средстава и уређење унутрашњег и спољашњег простора вртића, стварање квалитетнијих услова за боравак деце и рад предшколских институција
Приоритет: Развијена подршка деци и породицама са децом
Мера:
Обезбеђивање основних права, посебно најсиромашнијем делу дечје популације
 • Програм обезбеђења редовног трансфера законом утврђених финансијских облика дечје заштите.
 • Програм праћења и поједностављивање поступка остваривања законом утврђених права из дечије заштите.
 • Програм финансијске помоћ породица са децом која су слабијег материјалног стања

Одржан је Сајам запошљавања у Смедеревској Паланци ‎

У организацији Националне службе за запошљавање, филијала Смедеревска Паланка, 31. маја у сали СО Смедеревске Паланке организован је 1. сајам запошљавања општина Смедеревска Паланка и Велика Плана. На сајму је учествовало око 30 послодаваца и више стотина незапошљених лица са територије двеју општина.
Илустрација сајма може да се нађе на следећим фотографијама или на линку.

уторак, 29. мај 2007.

Будимо конкретни: Друштвени развој - Култура (страт. циљ, приоритети, мере, индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Друштвени развој - Култура
Стратешки циљ: Изграђен препознатљив идентитет културе Општине уз очувану културну баштину
Приоритет: Изграђени институционални капацитети за развој културне политике Општине
Мера: Формирање Савета за културно стваралаштво
 • Пројекат идентификовања посленика културе у Општини (израда директоријама радника у култури - физичких и правних лица)
 • Пројекат формирања/ревитализације Савета за културно стваралаштво
Мера: Израда стратешког и акционог плана развоја културне делатности у Општини
 • Програм израде стратешких и акционих планова институција културе (Народни музеј, Градско позориште, Општинска библиотека, итд.)
 • Пројекат израде стратешког и акционог плана развоја културе у Општини
Мера: Истраживање и развој унапређења културне делатности у Општини
 • Програм подршке истраживању и развоју културне политике Општине
Приоритет: Обезбеђени услови за очување културне баштине
Мера: Подршка институцијама кулутуре у очувању културне баштине
 • Програм изградње капацитета институција културе за очување културне баштине (опрема обука, итд.)
 • Програм израде регистра културних добара Општине
 • Програм дигитализације културне баштине Општине
 • Програм подизања свести јавности о значају очувања културних добара
 • Пројекат обнове цркве "Светог преображења"
 • Програм одржавања и реконструкције културно-историјских објеката под заштитом државе
Приоритет: Створени услови за промоцију културних добара Општине
Мера: Организовање културних манифестација у Општини
 • Програм културних манифестација у Општини које је афирмишу
Мера: Презентација културе Општине на манифестацијама у земљи и инострантсву
 • Програм учествовања појединаца и институција културе на манифестацијама културе у земљи и иностранству
Мера: Публиковање информација о културним добрима општине
 • Пројекат израде публикација о културним добрима Општине (брошуре, мапе, књиге, итд.)
 • Пројекат израде специјализованог веб портала о културним добрима Општине и догађајима у култури
Мера: Размена добре праксе са другим институцијама културе у земљи и иностранству
 • Програм размене добре праксе са институцијама културе у земљи и иностранству
Приоритет: Обезбеђени услови за развој културних добара у Општини
Мера: Неговање и подстицање свих видова аматерског стваралаштва
 • Програм неговања и постицање свих видова аматерског стваралаштва (обезбеђивање простора, опреме за рад КУД, финансирање путовања на такмичења и смотре)
Мера: Подршка индивидуалном уметничком стваралаштву
 • Програм подршке индивидуалном стваралаштву посленика културе
 • Програм подршке културном стваралаштву младих
Мера: Подршка колективном уметничком стваралаштву
 • Програм подршке правним лицима у културној делатности
Мера: Формирање кластера институције и организација културе
 • Програм формирања кластера културне делатности у Општини
Мера: Изградња/реконструкција објеката културе
 • Пројекат реконструкције Народне библиотеке
 • Програм реконструкције и опремања Домова културе по селима у општини

Одржана је Скупштина Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним лицима и аутистичним особама Смедеревске Паланке

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним лицима и аутистичним особама Смедеревске Паланке је 29.5.2007 у просторијама Дневнog боравкa за децу и омладину ометену у развоју "Пуж", у оквиру програма обележавања 20 година постојања, одржало радну и свечану седницу Скупштине Друштва где су уручена и признања пријатељима Друштва и заслужним члановима.

Прилажемо пар фотографија са скупа а знатно више фотографија може да се нађе на линку.

Геореференциране фотографије за Смедеревску Паланку могу да се нађу на следећем линку (сателитски снимак, карта, листа геореференцираних фотографија).

Будимо конкретни: Друштвени развој - Социјална заштита (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Друштвени развој - Социјална заштита

Стратешки циљ: Обезбеђен складан друштвени развој Општине уз уважавање потреба свих социјалних група
Приоритет: Изграђени капацитети система социјалне заштите Општине
Мера: Формирање социјално-економског савета Општине
 • Пројекат формирања Социјално-економског савета Општине
Мера: Израда стратегије и акционог плана социјалне заштите у Општини
 • Пројекат израде стратегије социјалне заштите у Општини
Мера: Социјална помоћ угроженим категоријама становништва
 • Програм развоја мреже социјалне заштите, већи износи трансфера и укључивање најугроженијих група које нису обухваћене социјалном заштитом.
 • Програм реализације проширених облика социјалне заштите који су предвиђени општинском одлуком
 • Програм реформе социјалних услуга у правцу деинституционализације, развоја алтернативних облика и укључивања различитих актера у пружању услуга.
 • Програм увођење нових, недостајућих услуга социјалне заштите у локалној заједници и подизање квалитета пружених услуга корисницима.
 • Програм подршке деци и омладини без родитељског старања
 • Програм подршке деци и омладини са проблемима у развоју
 • Програм подршке деци и омладини из маргинализованих социјалних група
 • Програм подршке деци и омладини угрожену породичном ситуациојм
 • Програм подршке одраслима и старима без породичног старања
 • Програм заштите материјално угрожених а за рад неспособних лица
 • Програм заштите жена и деце од злостављања у породици
 • Програм Саветовалишта за предбрачне, брачне и породичне односе

Будимо конкретни: Смањење сиромаштва (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Смањење сиромаштва
Стратешки циљ: Елиминисano екстремно сиромаштвo и незапошљеност уз социјално интегрисане угрожене социјалне групе
Приоритет: Изграђени капацитети за смањење сиромаштва у Општини
Мера: Формирање савета Општине за смањење сиромаштва
 • Пројекат формирања Савета за смањење сиромаштва у Општини
Мера: Израда стратешког и акционог плана за смањење сиромаштва у Општини
 • Пројекат израде стратегије смањења сиромаштва у Општини
Приоритет: Изграђен систем за смањивање постојеће високе незапослености
Мера: Финансијска и нефинансијска помоћ директним инвестицијама које повећавају запошљеност, стимулишу предузетништво и доводе до унапређења климе за отпочињање послова
 • Програм финансијске и нефинансијске подршке директним инвестицијама које повећавају запошљеност, стимулишу предузетништво и доводе до унапређења климе за отпочињање послова
 • Програм подизања свести јавности о значају предузетништва за смањење сиромаштва
Мера: Мере активне политике Општине у циљу стимулисања запошљавања незапослених лица
 • Програм подршке мерама активне политике Националне службе за запошљавање у циљу стимулисања запошљавања незапослених лица са евиденције Службе
 • Програм подршке у активном тражењу посла преко Клуба за тражење посла
 • Програм подршке запошљавању приправника, волонтера (за стицање искуства у раду), младих до 30 година и старијих од 45 и 50 година (потпуно или делимично ослобађање послодаваца од плаћања такси и доприноса за одређени период), инвалида и стимулисање самозапошљавања
 • Програм подршке стручном оспособљавању и преквалификацији незапослених и технолошког вишка радника, програми стицања основних, посебних и стручних знања и вештина за обављање одређеног рада и за познатог послодавца
 • Програм смањење неформалног рада (рада "на црно") мерама финансијских подстицаја и пружањем саветодавних услуга за предузетнике

понедељак, 28. мај 2007.

Будимо конкретни: Заштита животне средине (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Заштита животне средине
Стратешки циљ: Природни ресурси се користе и штите у складу са принципима одрживог развоја
Приоритет: Изграђени капацитети за мониторинг стања животне средине
Мера: Увођење стандарда ЕУ у области заштите и очувања животне средине
 • Израда локалног еколошког акционог плана
 • Пројекат изградње капацитета за мониторинг и оцену стања животне средине у Општини
 • Пројекат анализе стања и израда студије изводљивости заштите животне средине у Општини
 • Програм уградње система заштите ваздуха по стандардима ЕУ код свих правних лица
 • Програм изградње система заштите земљишта од загађења по стандардима ЕУ код свих привредних субјеката
 • Програм изградње система заштите вода по стандардима ЕУ код свих привредних субјеката
Мера: Подизање свести јавности о значају очувања животне средине
 • Пројекат подизања свести јавности о значају очувања здраве животне средине
 • Приоритет: Изграђена инфраструктура за одрживо управљање чврстим отпадом и отпадним водама
Мера: Успостављање система одрживог управљања чврстим отпадом
 • Пројекат ревизије документације санитарне депоније "Губераш"
 • Пројекат обезбеђења сагласности на пројекат санитарне депоније "Губераш"
 • Пројекат израде санитарне депоније
 • Пројекат израде фабрике за прераду чврстог отпада
 • Програм подизања свести јавности о управљању чврстим отпадом
 • Програм отклањања свих дивљих депонија са територије Општине
Мера: Успостављање система одрживог управљања отпадним водама
 • Пројекат израде студије изводљивости управљања отпадним водама граду
 • Пројекат израде постројења за прераду отпадних вода у граду
 • Пројекат израде студије изводљивосту управљања отпадним водама на селу
 • Пројекат израде/ревизије пројектне документације потребне за изградњу главног фекалног колектора у улици Главашева- Мајора Гавриловића
Приоритет: Успостављени системи за одржавање јавних површина и комуналне хигијене у Општини
Мера: Одржавање јавних површина у општини
 • Програм одржавања зелених површина у Општини
Мера: Одржавање комуналне хигијене
 • Програм одржавања комуналне хигијене у Општини

Будимо конкретни: Туризам (стратешки циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Туризам
Стратешки циљ:
Креиран и промовисан туристички производ општине у складу са међународним стандардима квалитета и на принципима одрживог развоја

Приоритет:
Изграђени капацитети Општине за развој туризма

Мера: Стратешко планирање развоја туризма
 • Пројекат формирања Савета за развој туризма Општине
 • Пројекат израде стратешког и акционог плана развоја туризма Општине
Мера: Израда Мастер плана развоја туризма Општине
 • Пројекат израде мастер плана развоја туризма у Општини
Мера: Промоција туристичког производа Општине
 • Пројекат формирања фонда за маркетинг, промоцију и развој туристичке понуде Општине
 • Пројекат изградње капацитета Општинске туристичке организације
 • Пројекат развоја информационих система за подршку туризму у Општини
 • Пројекат формирања туристичког информативног центра Општине
 • Пројекат израде промотивног материјала за промоцију Општине као туристичке дестинације (леци, брошуре, мапе, сувенири, разгледнице, компакт дискови, веб презентација, итд.)
 • Пројекат промоције/маркетинга туристичког производа Општине
Мера: Формирање кластера туристичког производа општине
 • Пројекат формирања кластера туристичке понуде Општине
Приоритет: Унапређен квалитет туристичког производа општине
Мера: Стручни семинари за туристичке раднике и обука давалаца туристичких услуга у туризму (обука за туристичке водиче, курсеви страних језика, примена информатике, обука домаћина, итд.)
 • Програм стручних семинара туристичких радника и пружалаца туристичких услуга у Општини
Мера: Учешће туристичких радника на стручним скуповима у земљи и иностранству
 • Програм учешћа туристичких радника на стручним скуповима у земљи и иностранству
Мера: Демонстрација примера добре праксе из развијенијих средина
 • Програм демонстрације примера добре праксе у развоју туризма у функцији унапређења развоја туризма Општине
Приоритет: Развијена туристичка инфраструктура Општине
Мера: Израда мапе туристичких ресурса
 • Пројекат израде мапе туристичке понуде Општине
Мера: Израда туристичке сигнализације у општини
 • Пројекат израде туристичке сигнализације Општине
Мера: Обезбеђивање адекватних туристичких капацитета
 • Програм реновирања објекта физикалне медицине у бањи "Паланачки Кисељак"
 • Пројекат израде студије изводљивости изградње новог хотела
 • Пројекат унапређења понуде домаће радиности у Општини
Мера: Идентификовање и развој специфичних туристичких садржаја
 • Пројекат идентификовања садржаја културне баштине Општине од интереса за развој туризма
 • Пројекат идентификовања и промоције догађаја (вашари, манифестације, итд) од интереса за развој туризма Општине
 • Пројекат идентификовања понуде сеоског туризма Општине
 • Пројекат идентификовања природних локалитета од интереса за развој туризма

недеља, 27. мај 2007.

Будимо конкретни: Рурални развој и развој пољопривреде (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Рурални развој и развој пољопривреде
Стратешки циљ: Развијена сеоска средина привлачна за живот уз побољшање квалитета пољопривредне производње по стандардима ЕУ уз тренд раста прераде
Приоритет: Изграђени механизми институционалног развоја села и пољопривреде
Мера: Формирање савета за развој села
 • Програм формирања Савета за развој села у сваком селу Општине
 • Пројекат формирања Савета за развој села на нивоу Општине
Мера: Унапређење координације активности за рурални развој и развој пољопривреде
 • Програм израде стартешких планова развоја села (за свако село)
 • Пројекат израде стратешког плана руралног развоја и развоја пољопривреде на нивоу Општине
Приоритет: Успостављен систем подизања квалитета и квантитета у примарној пољопривредној производњи и преради производа
Мера: Увођење стандарда квалитета ЕУ у области примарне пољопривредне производње и у преради
 • Програм увођења стандарда квалитета у примарној пољопривредној производњи
 • Програм увођења стандарда квалитета у МСПП која се баве прерадом пољопривредних производа
 • Програм подизања свести јавности о значају стандарда квалитета у пољопривреди
Мера: Развој брендова пољопривредних производа
 • Пројекат идентификовања и развоја брендираних пољопривредних производа
Мера: Унапређење маркетинга пољопривредних производа
 • Програм промоције пољопривредних производа Општине на сајмовима и другим манифестацијама у земљи и иностранству
 • Пројекат израде базе података о тржишним информацијама за пољоприврдне производе
Приоритет: Успостављени механизми развоја сеоског туризма
Мера: Формирање кластера понуђача туристичког производа на селу
 • Пројекат идентификовања и формирања кластера понуђача туристичког производа на селу
Мера: Едукација пољопривредника о значају и условима бављења сеоским туризмом
 • Пројекат едукације пољопривредника за бављење сеоским туризмом
 • Пројекат израде базе података о понуђачима туристичког производа на селу
 • Приоритет: Успостављени системи за развој инфраструктуре на селу
Мера: Развој путне инфраструктуре на селу
 • Програм развоја путне инфраструктуре на селу
Мера: Развој комуналне инфарструктуре на селу (водовод, канализација, струја, итд.)
 • Програм развоја комуналне инфраструктуре на селу
 • Приоритет: Изграђен систем за повећање запослености
Мера: Развој менаџмента пољопривредних газдинстава
 • Пројекат анализе стања у менаџменту пољопривредних домаћинстава на територији Општине
 • Пројекат обуке за примену савремених метода управљања пољопривредним газдинствима
Мера: Едукација пољопривредника
 • Програм едукације пољопривредника Општине
Мера: Развој нових сервиса за пољопривреднике
 • Пројекат израде студије изводљивости увођења нових сервиса/услуга за пољопривреднике
Приоритет: Успостављен систем за јачање сеоског газдинства
Мера: Изградња система подршке развоју пољопривреде и села путем организационих, финансијских и стручних подстицаја
 • Програм изградње система подршке развоју пољопривреде и села путем организационих, финансијских и стручних подстицаја
Мера: Унапређивање примарне пољопривредне производње
 • Програм рада и одржавања прогнозно извештајне - службе и одржавања система
 • Програм рада рада противградне заштите
 • Програм рада на сузбијању заразних болести
 • Програм унапређења вештачког осемењавања приплодних крава и јуница
 • Програм унапређења пчеларске производње
 • Програм унапређења примарне биљне производње
 • Програм унапређења ратарско-повртарске производње
 • Програм унапређења воћарско-виноградарске производње
 • Програм унапређења сточарске производње
 • Програм унапређења прераде и пласмана пољопривредних производа
 • Програм производње лековитог биља
 • Програм унапређења производње органске хране
 • Програм унапређења осигурања и реосигурања пољопривредне производње
Мера: Унапређење стручног знања и организованости пољопривредника и пољоприврених стручњака
 • Програм учешће на изложбама, сајмовима, предавањима и сл.
 • Програм изградње тржишног информационог система ( ТИС) Општине
Мера: Субвенционирање обнове пољопривредне механизације
 • Програм субвенционирања обнове пољопривредне механизације

Будимо конкретни: људски ресурси (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Људски ресурси
Стратешки циљ: Високо прилагодљиви и конкурентни људски ресурси у функцији повећања запослености и раста друштвеног производа
Приоритет: Изграђен институционални оквир на нивоу Општине ради стимулисања запошљавања и развоја људских ресурса
Мера: Изградња капацитета Општине за развој људских ресурса
 • Пројекат формирања Општинског савета за развој људских ресурса
 • Пројекат израде стратегије развоја људских ресура Општине
 • Програм креирање општинског информационог система за праћење и усмеравање људских ресурса
Мера: Стварање општинског Фонда за подстицање развоја људских ресурса
 • Пројекат формирања Општинског фонда за подстицање развоја људских ресурса
 • Приоритет: Изграђена подршка активним мерама запошљавања уз поштовање принципа једнаких услова за све приликом запошљавања
Мера: Подршка запошљавању посебно осетљивим друштвеним групама (лица са хендикепом, самохрани родитељи, избегла и расељена лица)
 • Пројекат припреме програма подршке запошљавању посебно осетљивим друштвеним групама (лица са хендикепом, самохрани родитељи, избегла и расељена лица)
 • Програм подршка запошљавању посебно осетљивим друштвеним групама (лица са хендикепом, самохрани родитељи, избегла и расељена лица)
Мера: Формирање општинског центра за радну орјентацију
 • Пројекат формирања Општинског центра за радну орјентацију
 • Програм рада Општинског центра за радну орјентацију
Приоритет: Промовисан и успостављен механизам доживотног учења – програми обуке за развој и унапређење знања и вештина незапослених, запослених и послодаваца
Мера: Промоција и стимулисање доживотног учења у оквиру предузећа
 • Програм промоције и стимулисања доживотног учења у оквиру предузећа
 • Мера: Организовање Фестивала образовања одраслих општине Смедеревска Паланка
 • Пројекат организовања годишњег Фестивала образовања одраслих у Општини
Мера: Имплементација обуке уз стицање радног искуства
 • Програм обуке за незапошљене уз стицање радног искуства
Мера: Обука менаџемента у МСП, јавним предузећима и установама
 • Програм обуке менаџмента јавних и приватних предузећа Општине
Приоритет: Успостављен систем развоја предузетничких вештина и талената младих
Мера: Развој предузетничких вештина и талената код младих
 • Пројекат израде стратегије развоја предузетничких вештина и талената младих Општине
 • Пројекат формирања Савета за развој предузетничких вештина и талената младих
 • Програм развоја предузетничких вештина и талената младих

Прослављена је крсна слава Општине Света Тројица

У Смедеревској Паланци је прослављена крсне слава Општине Света Тројица.
Прилажемо пар фотографија са прославе а знатно више фотографија може да се нађе на линку.
Геореференциране фотографије за Смедеревску Паланку могу да се нађу на следећем линку (сателитски снимак, карта, листа геореференцираних фотографија).

субота, 26. мај 2007.

Трка хармоније света 2007. у Смедеревској Паланци

Трка хармоније света 2007. је данас одржана у Смедеревској Паланци на којој су учествовала деца која су победила на пролећном кросу РТС-а. Трка је одржана у организацији Центра за развој спорта Смедеревске Паланке. Више информација о трци може да се нађе на сајту http://www.worldharmonyrun.org. Сатница кроз Србију је следећа http://www.worldharmonyrun.org/serbia/satnica/.
Прилажемо пар фотографија трке кроз Смедеревску Паланку.

Будимо конкретни: Економски развој и развој малих и средњих предузећа и предузетника (страт. циљ, приоритети, мере,индикат. листа прој. и програма)

Област: Економски развој и развој малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП)
Стратешки циљ: Конкурентна и извозно орјентисана привреда заснована на иновацијама
Приоритет: Ствoрени услови за одрживи развој привреде Општине
Мера: Изградње капацитета Општине за унапређење подршке развоју МСП и предузетницима
 • Пројекат формирања Савета за привредни развој Општине
 • Пројекат израде стратегије развоја МСП и предузетништва Општине
 • Пројекат анализе и ревизије нормативне регулативе у надлежности Општине од значаја за развој МСПП
 • Пројекат израде директоријама правних лица и предузетника на територији Општине
 • Пројекат израде студије изводљивости формирања Агенција за локални економски развој
 • Пројекат израде студије изводљивости формирања Фонда за подстицање развоја МСПП
 • Пројекат израде студије изводљивости формирања Гарантног фонда Општине за МСПП
 • Програм повезивања са развојним институцијама на регионалном, националном и међународном нивоу
Мера: Едукација предузетника и запослених
 • Пројекат израде стратегије образовања предузетника, запошљених и незапошљених у Општини
Мера: Развој привредне инфраструктуре
 • Пројекат формирања Пословног инкубатора Општине
 • Пројекат израде Мастер плана индустријске зоне
 • Програм идентификовања и уређења пословно унапређених зона у Општини
 • Пројекат израде нове градске пијаце
 • Пројекат израде Општинског сајмишта (уређење простора где се одржава Крстовдански вашар)
 • Пројекат уређења простора где се одржавају месечни сајмови половне опреме
Мера: Унапређење сектора пословних и финансијских услуга
 • Пројекат израде директоријума понуђача пословних и финансијских услуга у Општини
 • Пројекат промоције понуђача пословних услуга у Општини
Мера: Подстицање инвестиција
 • Пројекат израде стратегије за привлачења инвестиција у општину
 • Пројекат идентификовања погодних локација за инвестиције (greenfield) (мапа локација погодних за инвестирање (комунална опремљеност, имовинско-правни односи, итд.)
 • Пројекат израде Водича за инвеститоре у Општини
 • Програм идентификовања и промоције локација за инвестирање у Општини
 • Пројекат израде веб презентације "Инвестирајте у Паланку"
 • Пројекат успостављања сарадње са регионалним и националним институцијама и организацијама за подршку улагања у привреду Општине

Приоритет: Унапређена привредне базе Општине
Мера: Развој иновација и увођење нових технологија
 • Пројекат израде стратешког плана подстицања иновација и увођења нових технологија
 • Програм подизања свести јавности о значају иновација и увођења нових технологија у привреду општине
Мера: Финализација процеса реструктурирања привреде општине (завршетак приватизације)
 • Пројекат анализе резултата приватизације са ефектима на локалну економију
Мера: Подстицање развоја прерађивачких капацитета
 • Пројекат израде стратегије развоја прерађивачких капацитета у Општини
 • Програм промоције прерађивачких потенцијала привреде Општине
Мера: Подстицање извозно орјентисане производње
 • Пројекат израде стратегије подстицања извозно орјентисане производње
 • Програм промоције извозно орјентисаних фирми

Приоритет: Функционално и ефикасно повезани привредни и друштвени субјекати
Мера: Израда страгије за развој малих и средњих предузећам и предузетништва (МСПП)
 • Пројекат израде страгије за развој МСПП
Мера: Формирање кластера на нивоу општине и региона
 • Пројекат формирање кластера трговине на мало у Општини
 • Пројекат формирања кластера произвођача и прерађивача поврћа
 • Пројекат формирања кластера произвођача и прерађивача воћа
 • Пројекат формирања кластера произвођача и прерађивача меда
 • Пројекат формирања кластера грађевинске оперативе Општине
Мера: Формирање и развој удружења предузетника и МСП по областима рада
 • Пројекат формирања/ревитализације удружења предузетника Општине
 • Пројекат формирања удружења власника МСП
 • Пројекат формирање удружења трговаца на мало
 • Пројекат формирања удружења рачуновођа и књиговођа
 • Пројекат формирања удружења произвођача поврћа
 • Пројекат формирања удружења произвођача воћа
 • Пројекат формирања удружења сточара
 • Пројекат формирања удружења пружалаца саветодавних и других пословних услуга МСП и предузетницима

Приоритет: Развијени брендови и сачувана одрживост конкурентске предности
Мера: Идентификовање и развој локалних брендова
 • Програм идентификовања и развоја локалних брендова
Мера: Промоција привреде општине
 • Пројекат израде стратегије промоције привреде Општине
 • Програм промоције привреде Општине на сајмовима у земљи и иностранству
 • Пројекат израде промотивног материјала за промоцију привреде Општине (брошуре, леци, водичи, компакт дискови, веб презентација привредних потенцијала, итд.)
 • Пројекат промоције МСПП на привредним манифестацијама у граду (Крстовдански вашар, сајам половне опреме сваког 15 у месецу, итд.)
Мера: Стандардизација производних поступака (усаглашавање са стандардима ЕУ)
 • Програм увођења стандарда ISO9000 Програм увођења стандарда HACCP
 • Програм увођења ЕУ стандарда за унапређење безбедности на радном месту
Мера: Специјализација производње
 • Пројекат идентификовања праваца специјализације производње у циљу повећања њене рентабилности и продуктивности
Ово је наставак прилога из поруке.
мр Милан Милошевић

петак, 25. мај 2007.

Најава догађаја: Презентација новог индекса потрошачких цена Републичког завода за статистику

Центар за локални и регионални развој: Презентација новог индекса потрошачких цена Републичког завода за статистику Србије

Најава догађаја: Презентација МЕЂУНАРОДНИХ КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА у Привредној комори Београда

ОО глувих и наглувих Смедеревске Паланке: СКУПШТИНА ДРУШТВА ЗА ПОМОЋ МНРЛ И АУТИСТИЧНИМ ОСОБАМА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

ОО глувих и наглувих Смедеревске Паланке: СКУПШТИНА ДРУШТВА ЗА ПОМОЋ МНРЛ И АУТИСТИЧНИМ ОСОБАМА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

Будимо конкретни: Просторно и урбанистичко планирање у Општини (страт. циљ и приоритети, мере и индикативна листа пројеката и програма)

Област: Просторно и урбанистичко планирање
Стратешки циљ: Развијен систем за просторно и урбанистичко планирање са ажурним подацима о променама у простору
Приоритет: Развиjен систем за просторно планирање
Мера: Развој информационог система за просторно планирање општине
 • Програм изградње капацитета Општине за примену ГИС
 • Пројекат обезбеђења геореференцираног сателитског снимка Општине
 • Пројекат интегрисања/ажурирања текстуалних и графичких података у ГИС базу података
Мера: Израда/ревизија општинског просторног плана
 • Пројекат израде стратегије просторног развоја Општине
 • Пројекат израде Просторног плана Општине (ППО)
 • Пројекат процене утицаја просторног плана Општине (ППО) на животну средину
 • Пројекат преиспитивања Генералног плана Смедеревска Паланка 2010. (објављен у МСЛ 2/99)
 • Пројекат преиспитивања Регулационог плана "Радна зона" у Смедеревској Паланци (објављен у МСЛ 7/98)
 • Пројекат преиспитивање ПДР дела бањског подручја "Паланачки Кисељак" у Смедеревској Паланци (објављен у МСЛ 6/2004)
 • Пројекат преиспитивање ПДР "Центар 1" у Смедеревској Паланци (објављен у МСЛ 6/2004)
 • Пројекат доношења Просторног плана Општине
 • Пројекат израде урбанистичког плана приступне улице за градско гробље "Каменац"
 • Пројекат израде урбанистичког плана (ПДР) за блок омеђен улицама Народног фронта, Радослава Гачића, Васе Пелагића и Мајора Гавриловића у Смед. Паланци
 • Пројекат израде урбанистичког плана (ПДР) дела потеса Мали Кључ у Смед. Паланци
 • Пројекат израде урбанистичког плана (ПДР) за део бањског подручја "Шума Микуља
 • Пројекат израде урбанистичког плана (ПДР) за део бањског подруча "Језеро Кудреч"
 • Пројекат израде урбанистичког плана (ПДР) "Центар 2" у Смед. Паланци Пројекат израде детаљне регулације индустријске зоне "Губераш"
 • Пројекат израде урбанистичког плана бањског комплекса "Паланачки кисељак"
 • Пројекат израде урбанистичког плана туристичког локалитета шума Микуља
 • Пројекат израде урбанистичког плана туристичког локалитета Кудречко језеро
 • Програм израде/ревизије урбанистичких планова препознатих зона унапређеног пословања у Општини
Мера: Подизање свести јавности о значају система просторног планирања и њиховог доприноса изради просторних планова
 • Пројекат подизања свести јавности о значају система просторног планирања и њиховог доприноса изради просторних планова
Приоритет: Изграђена нормативна регулативе за просторно и урбанистичко планирање
Мера: Иницирање израде и усклађивања регулативе у области инфраструктуре и просторног планирања
 • Пројекат анализе нормативне регулативе у области инфраструктуре и просторног планирања и израда предлога за њено унапређење
Мера: Подизање свести јавности о значају новоуспостављене регулативе којом се унапређује просторно и урбанистичко планирање
 • Пројекат подизања свести јавности о значају новоуспостављене регулативе којом се унапређује просторно и урбанистичко планирање
Ово је наставак прилога из поруке.
мр Милан Милошевић

четвртак, 24. мај 2007.

Будимо конкретни: дефинишимо развојне циљеве наше Општине

Општина Смедеревска Паланка има Стратегију одрживог развоја са више недостатака од којих је један изузетно важан: не постоји јасна хијерархија циљева.
У поруци http://milanmmilosevic.blogspot.com/2007/05/blog-post_11.html сам дао део аргументације из документа који сам почетком године уручио надлежним органима Општине Смедеревска Паланка.
У циљу конкретизације реченог и презентације ставова и идеја широј јавности у овој и неколико наредених порука навешћу неке идеје за одрживи развој општине Смедеревска Паланка по областима. Својим идејама и коментарима можете да унапредите овај текст.
За област Комунална инфраструктура стратешки и приоритетни циљеви, мере за њихово достизање и индикативна листа пројекта је:

Област: Комунална инфраструктура

Стратешки циљ: Развијени одрживи инфраструктурни системи Општине везани за геостратешки положај који задовољавају потребе одрживог привредног и друштвеног развоја уз заштиту и унапређење животне средине
Приоритет: Развијена комунална инфраструктура у Општини
Мера: Изградња капацитета Општине за развој и одржавање комуналне инфраструктуре
 • Пројекат формирања Савета за развој и одржавање комуналне инфраструктуре
 • Пројекат израде стратешког и акционог плана развоја и одржавање комуналне инфраструктуре
 • Програм унапређења капацитета општинске управе, јавних и приватних предузећа укључених у развој и одржавање комуналне инфраструктуре
 • Програм формирања јединственог информационог система о инфраструктурним системима Општине у циљу унапређења квалитета управљања њима
Мера: Реконструкција и изградња путне инфраструктуре у Општини
 • Програм изградње/реконструкције путне инфраструктуре у граду Смедеревска Паланка
 • Програм изградње/реконструкције путне инфраструктуре у селима Општине Смедеревска Паланка
 • Пројекат изградње пута Баничина - Бошњане
 • Пројекат изградње пута Шулејићева – Мала Плана - Крушево
Мера: Повећање квалитета и безбедности на регионалним и локалним путевима
 • Пројекат реконструкције/изградње хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације
 • Пројекат подизање свести јавности о значају одржавања путне сигнализације
 • Пројекат израде студије изводљивости изградње обилазнице око Смедеревске Паланке
 • Пројекат израде главног пројекта обилазнице око Смедеревске Паланке
 • Пројекат изградње обилазнице око Смедеревске Паланке (Водице -Паланка)
 • Програм реконструкције/одржавања уличне расвете у граду Програм реконструкције/одржавања уличне расвете у селима
Мера: Реконструкција и изградња канализационе мреже за отпадне и атмосферске воде
 • Програм реконструкције/изградње канализационе мреже Смедеревске Паланке
Мера: Повезивање са аутопутем
 • Пројекат израде студије изводљивости директне везе са аутопутом
 • Пројекат израде пројектне документације за излазну петљу на аутопут
 • Пројекат изградња 1. фазе деонице Лозовичка чесма – Голобок излазне петље на аутопут
 • Пројекат изградње обилазнице око Смедеревске Паланке
Мера: Реконструисање/изградња мреже за снабдевање електричном енергијом
 • Програм реконструкције/изградње дистрибутивне мреже за снабдевањем електричном енергијом у граду
 • Програм реконструкције/изградње дистрибутивне електричне мреже за снабдевање електричном енергијом у селима
Мера: Изградња мреже за снабдевање гасом привреде и домаћинстава
 • Програм изградње примарне и секундарне дистрибутивне мреже за снабдевање гасом у граду
 • Пројекат израде студије изводљивости снабдевања гасом села у општини Смедеревска Паланка
 • Пројекат израде главног плана гасификације села у Општини Смедервска Паланка
Мера: Реконструкција/изградња телекомуникационе мреже са напредним сервисима информацино-комуникационих технологија (интернет, VoIP, итд.) у Општини
 • Пројекат формирања Савета за унапређење примене телкомуникација и увођење напредних информационо-комуникационих технологија
 • Пројекат израде плана изградње/реконструкције телекомуникационе мреже Општине
 • Пројекат израде плана увођења напредних телекомуникационих сервиса
 • Програм изградње/реконструкције телекомуникационе мреже Општине
 • Програм увођења напредних телекомуникационих сервиса у Општини
Мера: Увођење система енергетске ефикасности у јавним и приватним објектима
 • Пројекат анализе енергетске ефикасности објеката у јавном и приватном власништву у Општини
 • Пројекат израде студије изводљивости унапређења енергетске ефикасности објеката у јавном и приватном власништву
 • Пројекат израде главног плана унапређења енергетске ефикасности објеката у јавном и приватном власништву
 • Програм унапређења енергетске ефикасности објеката у јавном и приватном власништву
Приоритет: Развијена регионална и међурегионална повезаност инфраструктурних објеката
Мера: Формирања међурегионалне партнерске групе за координисање регионалне и међурегионалне повезаности инфраструктурних објеката
 • Пројекат формирања регионалне и међурегионалне партнерске групе за координирање регионалне и међурегионалне повезаности ифраструктурних објеката
Мера: Израда Мастер плана регионалне и међурегионалне повезаности инфраструктурних објеката
 • Пројекат израде Мастер плана регионалне и међурегионалне повезаности инфраструктурних објеката
Приоритет: Развијен систем за снабдевање водом и за одбрану од поплава
Мера: Унапређење квалитета и кванитета пијаће воде
 • Пројекат израде студије изводљивости унапређења квалитета и кванитета пијаће воде у Општини
 • Пројекат реконструкције/изградње фабрике за производњу пијаће воде
 • Пројекат изградње постројења за прераду воде ,,Трновче’’
 • Пројекат проширења постојећег изворишта ,,Милошевац – Лозовик" са десет нових бунара капацитета 150 л/с
 • Пројекат изградње прекидно преливне коморе на орашанском брду
Мера: Изградња/реконструкција примарне и секундарне дистрибутивне мреже за снабдевање водом
 • Програм реконструкције/изградње примарне и секундарне дистрибутивне мреже за снабдевање пијаћом водом у граду
 • Пројекат израде студије изводљивости снабдевања села у Општини пијаћом водом
 • Програм изградње примарне и секундарне дистрибутивне мреже за снабдевање села пијаћом водом
Мера: Изградња система за заштиту од поплава и система за наводњавање обрадивих површина
 • Пројекат израде студије изводљивости за израду система за заштиту од поплава и за наводњавање обрадивих површина
Приоритет: Развијени системи саобраћајних, телекомуникационих и поштанских услуга
Мера: Унапређење квалитета пружање саобраћајних, телекомуникационих и поштанских услуга
 • Програм унапређење квалитета и нивоа услуга јавног превоза
 • Програм унапређења рада такси превоза
 • Програм ефикаснијег обављања поштанског саобраћаја, подизање квалитета пружања услуга, и побољшање услова рада у ПТТ
 • Програм изградње паркинг простора Општини
Приоритет: Изграђени услови за квалитетно становање и коришћење пословног простора
Мера: Унапређење нивоа и квалитета становања по стандардима хуманог становања и обезбеђивање пратећег пословног простора
 • Програм обезбеђивања и опремања нових локација за индивидуалну и колективну стамбену изградњу
 • Програм изградње нових станова из програма социјалног становања
 • Програм одржавања, ревитализације и адаптација постојећег стамбеног и пословног простора
 • Програм унапређења располагања и управљања пословним простором у власништву општине
Остале области које ће се обухватити у нареденим порукама су:
 • Просторно и урбанистичко планирање
 • Економски развој и развој малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП)
 • Људски ресурси
 • Рурални развој и развој пољопривреде
 • Смањење сиромаштва
 • Туризам
 • Заштита животне средине
 • Друштвени развој
 • o Социјална заштита
 • o Заштита деце и породица са децом
 • o Брига о старима
 • o Брига о особама са хендикепом
 • o Култура
 • o Јавно информисање
 • o Омладина
 • o Спорт
 • o Образовање
 • o Здравствена заштита
 • Локална самоуправа
мр Милан Милошевић

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine