уторак, 29. јул 2008.

Конкурс Фонда за социјалне иновације за локалне самоуправе - носиоце развоја социјалне заштите на општинском нивоу

Конкурс Фонда за социјалне иновације за локалне самоуправе - носиоце развоја социјалне заштите на општинском нивоу
28. јули 2008
Влада Републике Србије и Министарство рада и социјалне политике већ дуги низ година раде на побољшању заштите посебно осетљивих група грађана. Систем услуга у социјалној заштити који предвиђа Стратегија развоја социјалне заштите Републике Србије почива на важној улози локалних самоуправа. Министарство рада и социјалне политике је свесно да се овај концепт не може даље развијати без јачања капацитета локалних самоуправа како би одговорно и компетентно преузеле планирање, финансирање и праћење услуга социјалне заштите. Стога су општински органи власти идентификовани су као кључна карика за успостављање новог и ефикаснијег система друштвене бриге о најугроженијим грађанима. Општине добијају нове одговорности, али и подршку која им је потребна да их успешно спроведу у дело.
Одговор на захтеве ове врсте, Министарство и Програм Уједињених нација за развој (УНДП) покушавају да нађу кроз спровођење пројекта „Планирање локалних услуга социјалне заштите – ПЛУС’’ који је обухватио 81 општину. Пројекат ПЛУС представља заједнички пројекат Министарства рада и социјалне политике, Европске агенције за реконструкцију (ЕАР) и Програма Уједињених нација за развој. Реализација пројекта је започела јуна 2007. и планирано је да се заврши током 2008. године. Пројекат се финансира средствима Европске Уније, преко Европске агенције за реконструкцију.
Пројекат је спровођен у две фазе, тако да је првом фазом обухваћено 40, а другом 41 општина. У првој фази пројекта 16 општина је добило финансијска средства за оснивање нове услуге. Како се друга фаза пројекта приближава крају, Министарство рада и социјалне политике и ЕАР су одлучили да одвоје 560.000 ЕУР, из донаторских средстава ЕУ преко ЕАР, као вид подршке буџетским издвајањима општина за пружање нових социјалних услуга у заједници. Средства ће бити додељена општинама које су процес стратешког планирања успешно привеле крају и користиће се за финансирање иницијалних трошкова успостављања локалних услуга социјалне заштите које произлазе из стратешких планова.
Право пријављивања на конкурс имају следеће општине:
Општине из прве фазе пројекта пројекта ПЛУС (2007): Босилеград, Бечеј, Аранђеловац, Ковин, Смедерево, Крупањ, Уб, Бајина Башта, Шабац, Владичин Хан, Врњачка Бања, Бујановац, Инђија, Кладово, Бољевац, Тител, Бачка Паланка, Бачка Топола, Мали Иђош, Темерин, Нови Бечеј, Бач, Смедеревска Паланка и Бачки Петровац.
Општине које су учествовале у другој фази пројекта ПЛУС (2008): Александровац, Апатин, Богатић, Брус, Блаце, Ћићевац, Краљево, Куршумлија, Лајковац, Лесковац, Мајданпек, Мало Црниће, Неготин, Нова Варош, Нови Пазар, Оџаци, Опово, Петровац на Млави, Пећинци, Пирот, Пожаревац, Пријепоље, Прокупље, Рашка, Ражањ, Сента, Шид, Сомбор, Сремска Митровица, Сурдулица, Сврљиг, Трстеник, Тутин, Варварин, Велико Градиште, Владимирци, Врбас, Жабаљ, Жабари, Жагубица и Житорађа.
Такође, право пријаве на овај конкурс имају општине Чачак и Ћуприја које су у учествовале у пројекту «Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите» који Министарство спроводи у сарадњи са Фондом за међународни развој Велике Британије и Министарством спољних послова Норвешке.
Наведене локалне самоуправе се могу пријавити до 20. септембра 2008. године.
Комплетна документација за пријављивање на конкурс биће дистрибуирана општинама преко ментора који су са њима радили на изради стратешких планова социјалне заштите. Такође, за сва додатна питања, заинтересоване општине се могу обратити директно Фонду за социјалне иновације: sif@minrzs.sr.gov.yu

уторак, 22. јул 2008.

Конкурс за доделу награде "ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ"

Туристичка организација Србије
19. јул 2008.
Конкурс за доделу награде "ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ"

Туристичка организација Србије расписује Конкурс за доделу награде "ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ" за период од јула 2007. до јула 2008. године у следећим категоријама:

 • Туристичка организација;
 • Специјални догађај у функцији промоције туризма (манифестација, сајам, конгрес, изложба);
 • Угоститељски објекат (за смештај или за пружање услуга исхране и пића);
 • Сеоско туристичко домаћинство;
 • Вински подрум;
 • Туристичка агенција;
 • Представљање Србије као туристичке дестинације, преко електронских и штампаних медија (филм, публикација, wеб презентација, интернет страница, емисија, репортажа или часопис);
 • Штампани сувенир (књиге, брошуре и сл.);
 • Сувенир мале вредности (до 2 евра);
 • Сувенир веће вредности (луксузни сувенир);
 • Иновација у туризму;
 • Уређеност туристичких амбијенталних целина.

Предлоге за доделу награде достављају правна и физичка лица, у писаној форми, у року од 30 дана од дана објављивања огласа. Предлог мора да садржи образложење и све потребне податке и доказе прописане чланом 7. Правилника о додели награде "Туристички цвет". Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози неће бити разматрани. Поступак кандидовања и критеријуми за доделу награде, прописани су Правилником о додели награде "Туристички цвет", који је се налази на сајту Туристичке организације Србије www.serbia-tourism.org..

Предлози се достављају Туристичкој организацији Србије лично, доставом на адресу Нови Београд, Омладинских бригада 1а, други спрат или на поштански фах 433, Пошта број 6, са назнаком "Туристички цвет", факс: 011 32 21 068, office@serbia.travel

Информације: Гордана Цветковић, 011/ 313 9791 и Олгица Миљковић, 011/ 313 9795

ПРАВИЛНИК

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine