четвртак, 24. фебруар 2011.

Jавни позив за прикупљање предлога за утврђивање репрезентативности удружења у култури

Београд, 23.2.2011.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
расписуjе
J А В Н И П ОЗ И В
Ради прикупљања предлога за утврђивање репрезентативности удружења
у култури

Jавни позив се односи на следеће делатности културних области:
 1. истраживање, заштита и коришћење архивског културног наслеђа;
 2. истраживање, заштита и коришћење непокретног културног наслеђа;
 3. истраживање, заштита и коришћење покретног културног наслеђа - музеjска делатност;
 4. библиотечко-информациона делатност;
 5. књижевно стваралаштво;
 6. издаваштво;
 7. књижевно преводилаштво;
 8. књижарство;
 9. музичко стваралаштво;
 10. музичка продукциjа;
 11. музичка интерпретациjа;
 12. ликовне, примењене и остале визуелне уметности;
 13. архитектура;
 14. сценско стваралаштво и интерпретациjа - драма;
 15. сценско стваралаштво и интерпретациjа - опера;
 16. сценско стваралаштво и интерпретациjа - балет и плес;
 17. кинематографиjа;
 18. аудио-визуелно стваралаштво;
 19. уметничка фотографиjа;
 20. дигитално стваралаштво;
 21. мултимедиjи;
 22. научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
 23. остала музичка и говорна извођења културних програма;
 24. артистичка извођења културних програма;
 25. сценска извођења културних програма
О избору удружења по расписаном jавном позиву одлучуjе комисиjа признатих стручњака у култури.
Мерила за избор удружења за стицање статуса репрезентативног удружења у култури одређена су у члану 5. Правилника о саставу и начину рада Комисиjе за утврђивање репрезентативности удружења у култури и о ближим условима и начину утврђивања и престанка статуса репрезентативног удружења у култури.
Право учешћа на овом jавном позиву имаjу сва удружења грађана регистрована за обављање културних делатности са териториjе Републике Србиjе.
У обзир ће се узимати приjаве достављене:
 • поштом (адреса: Министарство културе, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком «за jавни позив ради прикупљања предлога за утврђивање репрезентативности удружења у култури»)
 • у 8 примерка, на Формулару за приjаву на jавни позив за прикупљање предлога за утврђивање репрезентативности удружења у култури
Jавни позив jе отворен од 23. фебруара 2011. године до 9. марта 2011. године.
Поднети материjал (приjава) се не враћа.
Резултати овог jавног позива ће бити обjављени на званичноj интернет страници Министарства културе Републике Србиjе.
Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе Републике Србиjе, e-mail: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs, телефон: 011/3398-026 сваког радног дана од 8.30 до 16.30 часова.

Почео нови циклус такмичења "Create the Future"

Компанија Siemens д.о.о. Београд, под покровитељством Министарства просвете и Секретаријата за образовање Града Београда, већ четврту годину заредом организује акцију "Create the Future" - такмичење у изради мултимедијалних презентација намењено ученицима основних и средњих школа из целе Србије.
Тема овогодишњег такмичења носи назив "Градови будућности" а пријављивање учесника почиње 22. фебруара и траје до 22. марта. Сви ученици основних и средњих школа из Србије, који желе да учествују у овој акцији, треба да на веб локацији www.siemens.rs/generation21 попуне он лине пријаву. Након тога, имају рок до 1. маја 2011. да предају завршене мултимедијалне презентације.
Ученици основних и средњих школа узраста од 12 до 19 година, у тимовима од 3 до 5 ученика, под вођством професора-ментора, имају задатак да креирају мултимедијалну презентацију информативног и забавног карактера на задату тему.
"Имајући у виду све бржи развој градова и све већу насељеност урбаних целина, Сиеменс је изабрао да тема овогодишњег такмичења буде "Градови будућности". Желимо да сазнамо како млади људи виде градове будућности, шта мисле о томе како ћемо организовати инфраструктуру, саобраћај, снабдевање енергијом убудуће. Све израженија урбанизација за последицу има енормну потрошњу енергије, мањак природних ресурса, градове са преоптерећеном инфраструктуром као и многе друге изазове. Циљ нам је да подстакнемо младе људе у Србији да допринесу проналажењу одговора на овако важна питања", истакла је Јована Журжин, координатор акције "Create the Future".
Победнике бира стручни жири у ком ће бити представници Министарства просвете Републике Србије и Секретаријата за образовање Града Београда а свечано проглашење победника је планирано за крај маја.
Према устаљеној традицији, Siemens је и ове године припремио вредне награде, како за победничке тимове, тако и за њихове школе, док чланове тимова који освоје прво место у обе старосне категорије очекује наградно путовање у Беч.
Више информација о новом циклусу такмичења "Create the Future" можете пронаћи на веб локацији www.siemens.rs/generation21

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine