субота, 13. фебруар 2010.

Почетак курса ”Електронско учење (инструкциони дизајн)” | Партнер у учењу

Kурс стручног усавршавања наставника у Републици Србији „Електронско учење“ се одржава на интернет мрежи у трајању од 6 недеља (8 активних дана) почев од 15. фебруара 2010. године. Пријава за курс је отворена од 10. фебруара 2010. године на адреси www.pil-vb.net. Курсу се може приступити преко интернета, на адреси www.pil-vb.net, а у активности које полазник треба да уради на даљину спадају: 9 сати за самостално проучавање лекција, 9 сати групног учења и индивидуалног учења кроз лекције, консултације на форумима и израду завршног задатка и 2 сата за тестирање знања полазника. Курс је акредитован под бројем 130, као обавезан, у Каталогу за стручно усавршавање наставника 2009/2010 Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије. Курс носи 20 сати акредитованог стручног усавршавања. Похађање курса и издавање уверења о успешно савладаном курсу стручног усавршавања наставника је бесплатно за све пријављене наставнике.

Почетак: 15. фебруар 2010.
Трајање курса: 6 недеља
Време за изучавање једне лекције: 60 минута
Време потребно за решавање сваког теста: 15-30 мин.

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine