петак, 7. новембар 2014.

2014-11-05: "Православље и рат - Бисери српског војног етоса у Првом светском рату" - Предавање пуковника др Борислава Д. Гроздића, професора Војне етике на Катедри друштвених наука Војне академије

У Смедеревској Паланци је 5. новембра  одржано предавање пуковника др Борислава Д. Гроздића, професора Војне етике на Катедри друштвених наука Војне академије на тему "Православље и рат - Бисери српског војног етоса у Првом светском рату" Предавање је реализовано у просторијама Паланачке гимназије. 
Погледајте снимак предавања са канала Паланка данас.
Корисни линкови:

Фотографије: Милан Милошевић

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine