субота, 30. август 2008.

Конкурс за подршку у оквиру пројекта "Заједничка подршка локалним самоуправама и помоћ у развоју новог или ажурирању стратешког плана"

У току је конкурс за подршку у оквиру пројекта Заједничка подршка локалним самоуправама и помоћ у развоју новог или ажурирању стратешког плана, сходно оквиру рада методологије која је дата у стандардном формату за развој стратегија одрживог развоја (ЛСДС).

Пројекат је у оквиру програма EXCHANGE 2 заједничке подршке локалним самоуправама који финансира ЕУ, руководи Европска агенција за реконструкцију а спроводи конзорцијум предвођен GDSI ltd, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина у Србији (СКГО).

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА - ШЕСТ КЉУЧНИХ ОБЛАСТИ:

1. Институционално јачање капацитета секретаријата и одбора СКГО; развијање система управљања знањем, вишегодишње буџетирање, Саветодавни центар за општине, одељење за ЕУ интеграције и унапређење стручности у вези са стратегијом одрживог развоја.

2. Студија о спровођењу Закона о локалној самоуправи; припрема секторалних анализа надлежности и поделе надлежности локалних самоуправа, идентификовање недостатака и потреба за јачањем капацитета, анализа постојеће праксе пружања услуга и припремање препорука.

3. Припрема студије изводљивости Фонда за развој локалне самоуправе: узимање у обзир постојећих и потенцијалних нових фондова и могућност развоја заједничког фонда, могућности за успостављања фонда и грант програма СКГО, организовање семинара о прикупљању средстава.

4. Развијене стратегије одрживог развоја локалне заједнице и/или ажуриране постојеће стратегије у одабраним градовима и општинама; развијање стандарда за стратегије одрживог развоја локалне заједнице, пружање подршке одабраним градовима и општинама у развоју стратегија и акционих планова, као и система за праћење реализације и ажурирање.

5. Осмишљени и спроведени општински пакети услуга; формулисање општинских пакета услуга (на основу приоритетних потреба градова и општина) и реализација подршке у изабраним градовима и општинама, кроз СКГО.

6. Припремљен оквир за имплементацију следеће фазе подршке локалној самоуправи у оквиру ИПА 2007 фондова; припрема следеће фазе програма подршке СКГО-у и локалној самоуправи у Србији.

У циљу презентације пројекта одржаће се и инфо дани у следећим терминима

Београд

9 септембар

Нови Сад

10 септембар

Ниш

10 септембар

Краљево

11 септембар

Зрењанин

11 септембар

Лесковац

16 септембар

Смедерево

17 септембар

Ужице

17 септембар

Шабац

18 септембар

Зајечар

18 септембар

ДНЕВНИ РЕД

10.00 – 10.15

Mark Barrett, шеф тима EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама: веза градова и општина у Србији са одрживим развојем локалне заједнице Области, ресурси и активности EXCHANGE 2 - Заједничка подршка локалним самоуправама у односу на генералну подршку ЕУ локалној самоуправи у Србији

10.15 – 10.45

Pier Roberto Remmitti,експерт за локалну самоуправу – EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама Стратегије одрживог развоја локалне заједнице у оквиру EXCHANGE 2: одлична прилика за локални развој 20 градова и општина у Србији Зашто градови и општине у Србији треба да се пријаве за израду и примену стратегија одрживог развоја локалне заједнице – кроз EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама? И како то да ураде?

10.45 – 11.00

ПАУЗА

11.00 – 11.30

Питања и одговори – примена EXCHANGE 2 Објашњења и појашњења активности у оквиру EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама

11.30 – 13.00

Директна подршка у процедури пријављивања за учешће у изради и примени стратегија одрживог развоја локалне заједнице кроз EXCHANGE 2 Саветници на пројекту EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама ће кроз интеракцију са учесницима - представницима градова и општина пружити непосредну подршку у попуњавању пријавног формулара и процедури кандидовања за учешће у активностима стратешког планирања

Додатне информације:

СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА

Македонска 22/ VIII, 11 000 Београд

Tel: 011 3223 446

Fax: 011 3221 215 www.skgo.orgsecretariat@skgo.org

EXCHANGE 2

Заједничка подршка локалним caмоуправама

Македонска 22/VII, 11 000 Београд

Tel: 011/3248 554 Fax: 011/ 3248 659 www.exchange.org.yuexchange@skgo.org

Корисни линкови:

среда, 27. август 2008.

Jавна расправа о Правилнику о примени трошковног принципа

Правилник о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране телекомуникационих оператора са значајним тржишним уделом
У складу са опредељењем Управног одбора Агенције, да пре доношења правилника из своје надлежности тражи сугестије стручне јавности, молимо вас да нам своје примедбе, предлоге и сугестије на текст Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране телекомуникационих оператора са значајним тржишним уделом пошаљете до 10.09.2008. на електронску пошту Агенције ratel@ratel.rs .

субота, 23. август 2008.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ОБНОВУ ВОЈНИХ МЕМОРИЈАЛА У 2009. ГОДИНИ

obnova

Београд - Сектор за борачко-инвалидску заштиту Министарства рада и социјалне политике упутио је позив свим заводима за заштиту споменика културе у Републици Србији за достављање предлога пројеката за реализацију претходних истраживања, израде документације, израде пројекта и документације уз пројекат, као и за извођење рестаураторско-конзерваторских радова на српским војним меморијалима у земљи и иностранству у 2009. години.

На позив, отворен од 1. септембра до 30. септембра 2008. године у 16.00 часова, могу се јавити искључиво установе за заштиту непокретне културне баштине са територији Републике Србије.

Неопходна оригинална документација истоветног садржаја и форме доставља се Сектору за борачко-инвалидску заштиту Министарства рада и социјалне политике (Београд, Македонска 4а) и Републичком заводу за заштиту споменика културе (Београд, Радослава Грујића 11) почев од 1. септембра 2008. закључно са 30. септембром 2008. године у 16.00 часова.

.

Приликом израде предлога пројеката за реализацију претходних истраживања, израде документације, израде пројекта и документације уз пројекат и извођење рестаураторско-конзерваторских радова на српским војним меморијалима у земљи и иностранству примењују се одговарајуће одредбе Правилника о приоритетима у финансирању програма, пројеката и мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима (за извођење мера техничке заштите и других радова) чији је интегрални текст постављен на веб сајту Републичког завода за заштиту споменика културе www.heritage.sr.gov.yu .

.

Посебну пажњу приликом израде предлога пројеката за реализацију претходних истраживања, израде документације, израде пројекта и документације уз пројекат и извођење рестаураторско-конзерваторских радова на српским војним меморијалима у земљи и иностранству у 2009. години треба посветити члановима 2-6 и 12, 14, 15. и 20. Правилника о приоритетима у финансирању програма, пројеката и мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима с тим што се неопходни материјали достављају државним иституцијама наведеним у тачки 1. овог Позива.

.

Непотпуни предлози пројеката, као и они који буду достављени након истека дефинисаног рока, неће бити узети у разматрање.

Сектор за борачко-инвалидску заштиту Министарства рада и социјалне политике благовремено ће у писаном облику обавестити све установе за заштиту споменика културе о одлукама донетим од стране тог сектора, а у вези са финансирањем претходних истраживања, израде документације, израде пројекта и документације уз пројекат, као и извођења рестаураторско-конзерваторских радова на српским војним меморијалима у земљи и иностранству у 2009. години.

Пренето са линка.

Тачка на .yu

Регистрација нових Интернет домена у Србији са наставком .rs почела је 10. марта 2008.

Уколико Ваша фирма или организација није до сада прешла на .rs домен, а има активан .yu домен, саветујемо Вам да пажљиво прочитате овај оглас.

ЗАВРШЕТAК ТРАНЗИЦИЈЕ .YU ДОМЕНА

Постојећи власници .yu домена до 10. 09. 2008. имају право предности при регистрацији истоимених .rs домена, који су за њих били резервисани.

Право предности истиче 10. 09. 2008. у 12.00 часова, након чега ће све неискоришћене резервације .rs домена бити пуштене у слободан промет 15. 09. 2008. у 12.00 часова.

ПРИМЕР:

Ако је Ваша фирма имала регистрован Интернет домен www.nekafirma.co.yu, а до 10. септембра 2008. нисте искористили предност да региструјете домен www.nekafirma.co.rs, онда је од 15. септембра 2008. могуће да било ко региструје домен www.nekafirma.co.rs.

На тај начин ризикујете да неко други слободно обави регистрацију и отвори сајт на адреси www.nekafirma.co.rs или користи е-mail адресе које се завршавају са @nekafirma.co.rs.

ПРОДУЖЕЊE РЕГИСТРАЦИЈЕ .YU ДОМЕНА

Продужење регистрације постојећих .yu домена врши се од 03. 11. 2008. до 02. 03. 2009. После овог рока .yu домени за које није урађено продужење се деактивирају и престају да функционишу на Интернету.

Додатни рок за продужење регистрације .yu домена почиње 03. 03. 2009. а завршава се 30. 04. 2009. Ако се .yu домен продужи у додатном року, поново се активира на Интернету. Преостали .yu домени који нису продужени трајно се бришу из регистра 04. 05. 2009.
Одржавање .yu регистра домена и пропагирање информација о .yu доменима на Интернету престаје закључно са 30. 09. 2009. године, без обзира на датум кад је извршено продужење. Тог дана .yu домени престаће да функционишу на Интернету!

ПРИМЕРИ:

Ако Ваша фирма до 2. марта 2009. не искористи могућност да продужи регистрацију домена www.nekafirma.co.yu, онда од тог дана Ваш Интернет сајт и електронска пошта више неће функционисати на Интернету.

Ако Ваша фирма ипак до 30. априла 2009. одлучи да продужи регистрацију домена www.nekafirma.co.yu, онда ће Ваш домен поново бити активиран на Интернету, а сајт и е-mail ће моћи да раде до последњег дана коришћења .yu домена - 30. септембра 2009.

Међутим, ако до 30. априла 2009. не продужите регистрацију Вашег домена www.nekafirma.co.yu, онда се сви подаци о њему трајно бришу 4. маја 2009.

За све послове везане за продужење регистрације .yu домена обратите се неком од Овлашћених регистара.

Пренето са линка.

четвртак, 21. август 2008.

К О Н К У Р С за доделу стипендија редовним ученицима/цама уписаним у први, други, трећи и четврти разред средње школе у школској 2008/2009. години

Министарство рада и социјалне политке Републике Србије

расписује

К О Н К У Р С

за доделу стипендија редовним ученицима/цама уписаним у први, други, трећи и четврти разред средње школе у школској 2008/2009. години

I УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс могу да се пријаве редовни ученици/це уписани у први, други, трећи или четврти разред средње школе, са седиштем на територији Републике Србије, у школској 2008/2009. години, који нису остварили стипендију, ученички кредит или сличан облик давања по другом основу односно из другог извора финансирања, а који испуњавају следеће услове:

Материјални статус

Социјални критеријуми по којима ће се вршити селекција:

• Породица у којој живи, или сам ученик/ца, остварује право на материјално обезбеђење, по Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
• Уколико ученик/ца има статус избеглог лица и живи у породици у којој одрасли члан/чланови, у претходна три месеца у односу на месец подношења захтева за стипендију, има/имају укупан просечни месечни нето приход/приходе који подељен/подељени на све чланове породице даје износ који је испод износа неопорезивог дела зараде, утврђеног за исте месеце у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Ученику/ци који/која припада осетљивој групи деце без родитељског старања на смештају у установи социјалне заштите или другој породици, као и ученику/ци са инвалидитетом који живе у хранитељској породици, додељује се максимални број бодова по основу социјалних критеријума.

Припадност осетљивој друштвеној групи

Припадност детета некој од осетљивих друштвених група, и то:

 • Ученици/це без родитељског старања:
  • који се налазе на смештају у установи социјалне заштите;
  • који се налазе на смештају у другој породици (хранитељству);
  • који живе у сродничким породицама (сродничко хранитељство) и/или су под старатељством, а на смештају су у сродничкој породици, по одлуци центра за социјални рад
 • Ученици/це који живе са једним родитељем (самохрани разведени родитељи, самохрани родитељ а други родитељ није жив, или је проглашен за умрлог, или се налази у иностранству а није му познато пребивалиште нити боравиште).
 • Ученици/це ромске националности
 • Ученици/це са инвалидитетом
  • који се налазе на смештају у другој породици (хранитељству);
  • који живе у сродничкој породици (сродничко хранитељство) и/или су под старатељством а на смештају су у сродничкој породици, по одлуци центра за социјални рад;
  • који живе са родитељима, односно у својој породици
 • Ученици/це са хроничним болестима
 • Ученици/це – деца несталих и киднапованих лица са Косова и Метохије и из република бивше СФРЈ
 • Ученици/це са избегличким статусом
 • Ученици/це са статусом расељеног лица са Косова и Метохије
 • Ученици/це повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици/це
 • Ученици/це из породица у којима је један од чланова/ица особа са инвалидитетом

Успех у школовању

Ученик/ца који/која испуњава један од социјалних критеријума, испуњава услове за доделу стипендије:

 • Уколико први пут уписује односно похађа I, II, III или IV разред средње школе, а током школовања у претходна три разреда, остварио/ла је најмање добар успех, с тим што може у највише једном од претходна три разреда, изузетно, остварити и довољан успех.

II ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈАВАМА

Ученику/ци се одобрава исплата стипендије за време трајања редовне наставе коју похађа, за период од 10 месеци.

Месечни износ стипендије по кориснику/ци за школску 2008/09. годину је 3 840,00 РСД.

Заинтересовани кандидати/ткиње могу поднети пријаву на конкурс, искључиво на прописаном обрасцу, уз сва потребна документа средњој школи коју ученик/ца похађа. Заинтересовани кандидати/киње могу бесплатно преузети прописани образац пријаве на конкурс, списак потребних докумената, као и Правила за доделу стипендија, у средњој школи.

Рок за пријављивање на конкурс почиње одмах по објављивању овог конкурса и завршава се закључно са 15. септембром 2008. године.

Школа је дужна да у року од 8 дана од затварања конкурса, уз сачињен и оверен контролни списак пријављених кандидата/киња (на прописаном обрасцу), поднете пријаве и конкурса документа достави Министарству рада и социјалне политике Републике Србије, Јединици за управљање пројектом Формирање фонда за стипендирање сиромашних средњошколаца, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, канцеларија 111 са назнаком „За Конкурс за доделу стипендија за средњошколце“.

Конкурсне пријаве поднете од неовлашћених лица, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Документовани писани приговори на Предлог листе кандидата/киња за стипендију, подносе се у року од 15 дана од дана њеног оглашавања и достављају директно на горе наведену адресу, са назнаком „Приговор на Предлог листе за доделу стипендија за средњошколце“.

Надлежни орган за доделу стипендија дужан је да у року од 30 дана по истеку конкурсног рока, формира Коначну листу ученика/ца и донесе одлуку о додели стипендија. Коначна листа корисника стипендија биће дистрибуирана школама на територији Републике Србије и објављена на веб сајту.

Све додатне информације могу се добити на телефон 011/301 4111 или преко веб-сајта www.minrzs.sr.gov.yu или www.prsp.sr.gov.yu
Прилози:

НАЈАВА ДОГАЂАЈА: СТИШКО ПОСЕЛО - ЕТНО ФЕСТИВАЛ ХРАНЕ И ФОЛКЛОРА

Туристичка организација општине Мало Црниће организује манифестацију „Стишко посело“ која ће се одржати у суботу 30. августа 2008. године у туристичком комплексу “Заова “.

Целодневна манифестација представиће туристичку понуду Браничевског округа, специјалитете домаће кухиње, ловачке и риболовачке специјалитете и најбоље фолклорне групе.
С поштовањем,
Горан Стокић , директор ТО Мало Црниће
065 28 000 18


уторак, 12. август 2008.

Најава догађаја: Ђакови дани - Кусадак 2008.

У циљу очувања традиције српског народа, народне игре, песме и музике која се од вајкада негује на просторима наше земље са аутентичним стилом обичаја из свих крајева који се преносе "са колена на колено", а које можемо видети заслугом људи који се баве аматерским културним радом, и у циљу упознавања културе и обичаја, сценске игре, песме и музике других народа, удружење грађана "Милоје Поповић-Ђак", културно уметничко друштво "Милоје Поповић-Ђак" под покровитељством Општине Смедеревска Паланка и Месне заједнице Кусадак сваке године крајем августа традиционално организују манифестацију под називом "ЂАКОВИ ДАНИ".
Манифестација у свом програму садржи све облике културног стваралаштва који репрезентују сценски наступ, игру и песму која је поткована историјским наслеђем, а коју присутним гостима приказују бројни глумци, писци, историчари, књижевници као и многобројни чланови културно-уметничких друштава.
Део програма ове манифестације резервисан је за такмичење културно-уметничких друштава из свих крајева наше Републике, којих је сваке године све више, а који на једном месту окупља више учесника аматера младих играча народних игара, певача и свирача, као и стваралаца-кореографа, уметничких руководилаца, стручњака, етнолога, музиколога и других последника, као и других љубитеља народног стваралаштва који том приликом, дружењем, међусобном контакту, размени искустава и осталим креативним, стручним и промишљеним поступцима покушавају да што боље прикажу есенцијалне вредности српске културе, игре песме и музике, а за које одлуком стручног жирија, организатор додељује бројне награде и признања.
Информације о такмичењу:
1. Такмичење се организује за извођачке фолклорне ансамбле, оркестре, као и за певаче изворних песама и инструменталисте;
2. Оркестри, певачи и инструменталисти ће у часовима пре јавног наступа морати проћи квалификациони део који се организује у позоришној сали КУД-а "Милоје Поповић-Ђак";
3. За учешће на манифестацији потребно је попунити пријаву и послати факсом, поштом или мејлом у периоду од 05.08.2008. до 15.08.2008.
Све додатне информације можете добити на телефоне:
026/351-492; 061/201-80-75 Игор Гајић
Факс: 026/351-002, djakovi.dani@gmail.com
Адреса организатора:
Културно уметничко друштво "Милоје Поповић-Ђак"
Улица прва бр.39, 11425 Кусадак


Акредитација за учешће у изради стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

Подсећамо Вас да је рок за акредитацију за чланство у Партнерској групи за израду Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка 14.8.2008.г.
У прилогу достављамо позивно писмо са линковима ка акредитационој документацији.
Учешће организација и појединаца који имају интереса и капацитета за унапређење социјалне заштите општине Смедеревска Паланка је од посебног значаја за успешну израду Стратегије развоја социјалне заштите.

----------------------------------------------------
Република Србија
Општина Смедеревска Паланка
Пројекат Стратегија развоја социјалне заштите
Број: 55-4/08-01
28. јул 2008.
Смедеревска Паланка

ПРЕДМЕТ: Акредитација за учешће у изради стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка


На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС» број 129/07), члана 57. Статута Општине Смедеревска Паланка («Међуопштински службени гласник», број 30/08) и члана 5. Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите («Међуопштински службени лист» бр. 32/08) (даље Стратегија) председник Општине Смедеревска Паланка је 24.7.2008.г. донео решење број 02-142/08-1 којим је предвиђено да се у циљу обезбеђења што ширег учешћа свих заинтересованих страна акредитују представници организација/удружења и појединци који имају интерес, знање и потребу да учествују у Пројекту у Партнерској групи. Опис послова акредитованих чланова Партнерске групе је следећи:
 • Учествује у раду Партнерске групе пројекта
 • Припрема податке и информације из домена своје специјалности и/или области деловања своје организације
 • Учествује у раду техничких тимова сагласно својим квалификацијама и интересима за давање доприноса Пројекту
 • Презентира рад на пројекту руководству организације која га је делегирала
 • Презентира ставове своје организације Партнерској групи о појединим аспектима од значаја за Пројекат
 • Учествује у акцијама видљивости Пројекта
 • Учествује и у другим активностима на Пројекту сагласно потребама
Ангажовање у Партнерској групи је на волонтерској основи. Правна и физичка лица која желе да учествују у изради Стратегије треба да се пријаве до 14.8.2008.г. на пријавном формулару чији је саставни део мотивационо писмо и акредитациони формулар.
Мотивационо писмо је документ у коме треба да стоје чињенице о вама или о вашој организацији ако се акредитује ваша организација. Његов циљ је да створи слику о вама, и убеди Радну групу пројекта да вас изабере за учешће у пројекту. Документ треба да покаже ко сте, шта знате и можете, и шта желите. Потребно је да наведете циљеве који вас мотивишу да конкуришете за учешће у изради Стратегије. Радна група за израду Стратегије очекује да ваши циљеви буду усклађени са циљевима самог програма. Одлука радне групе је коначна.
Акредитациона пријава мора да буде приложена у електронској форми на следећу е-маил адресу osp.srsz@gmail.com. Додатне информације могу да се нађу на блогу пројекта на адреси http://srszosp.blogspot.com/ и викију пројекта на адреси http://srsz.wikispaces.com.
Телефон за контакте је 026/321-001 локал 112.

Координатор израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

Драган Божић
----------------------------------------------------
Прилози:
--
-----------------------------------------------------------
Република Србија
Општина Смедеревска Паланка
Пројекат Стратегија развоја социјалне заштите
Вука Караџића 25, 11420 Смедеревска Паланка
Телефон: 026/321-122, Телефакс: 026/321-086
Веб сајт Општине: www.smed-palanka.co.yu
Блог пројекта: srszosp.blogspot.com
Вики пројекта: srsz.wikispaces.com
Е-пошта пројекта: osp.srsz@gmail.com
Гугл групе: http://groups.google.com/group/srsz, http://groups.google.com/group/srsz-partnerska-grupa
-----------------------------------------------------------

среда, 6. август 2008.

Округли сто "Надзор над електронским комуникацијама"

Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије (Удружење информатичке делатности) Вас позивају на
ОКРУГЛИ СТО
„НАДЗОР НАД ЕЛЕКТРОНСКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА“
Теме о којима ће се дискутовати су:
 • РАТЕЛ: “Технички услови за подсистеме, уређаје, опрему и инсталације, Интернет мреже“ и обавезе ИСП
 • колико сајбер криминал у Србији захтева увођење строгог надзора?
 • инострана искуства у спровођењу надзора
 • да ли надзор још више угрожава приватност?
 • да ли је члан 55 став 1 ЗОТ довољна заштита за приватност?
 • да ли ће се за сваки надзор користити судски налог и ко ће то контролисати?
 • да ли је већ постајао надзор и у чему је разлика?
 • зашто опрему за потребе државне функције надзора треба да плате ИСП?
 • шта мисле надпровајдери и потпровајдери?
 • предлог Закона о заштити података о личности и Техничко упутство
 • да ли ће надзор дестимулисати електронске комуникације, е-трговину и сл.
 • увести прелазни рок од 1 године
 • предлози за измене и допуне Техничког упутства
Говорници:
 • Слободан Марковић, Центар за развој Интернета
 • Војислав Родић, Удружење провајдера Србије
 • мр. Небојша Васиљевић, помоћник министра за телекомуникације и информационо друштво
 • Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја
 • Раде Драговић, Министарство правде
 • Саша Јанковић, заштитник грађана
 • Јелена Јовановић, секретар Удружења информатичке делатности ПКС
 • Симо Иванежа, YУБЦ Сyстем а.д.
 • ђакон Оливер Суботић, “Православни мисионар“
Модератор:
 • Никола Марковић, председник Друштва за информатику Србије
Техничко упутство РАТЕЛ-а се може видети на сајту http://www.ratel.org.rs/, а саопштење МТИД на сајту http://www.mtid.sr.gov.yu/.
Скуп се одржава 08.08.2008. у Привредној комори Србије
Теразије 23, 2. спрат, мала сала са почетком у 11 часова


Преузето са линка.

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine