субота, 29. децембар 2007.

Усвојена је Стратегија развоја Општинске организације пензионера Смедеревске паланке за период 2008-2017.

Општински одбор Општинске организације пензионера Смедеревске Паланке (ООПСП) је на својој седници одржаној 29.12.2007.г. у складу са сталним напорима да унапреди своје услуге усвојио Стратегију развоја организације за период 2008-2017. Стратегија је усвојена после шестомесечне припреме и широке јавне расправе у оквиру које су консултоване заинтересоване стране у Општини Смедеревска Паланка. Ова активност је реализована у оквиру јубиларне 60те године постојања организације.

Стратегија развоја организације је усклађена са Националном стратегијом о старењу у Републици Србији коју је Влада Републике Србије усвојила 2006. године. Ова организација је једна од првих непрофитних организација у Општини Смедеревска Паланка која је урадила и усвојила Стратегију развоја а прва је и у оквиру Савеза пензионера Србије.

Изјава о мисији ООПСП је унапређење социо-економског и здравственог положаја старих и пензионера на територији Општине Смедеревска Паланка.

Принципи на којима се Стратегија развоја ООПСП заснива су:

 • Доживотан развој појединца;
 • Унапређења и заштите свих људских права и основних слобода;
 • Обезбеђивање економске и социјалне сигурности и квалитета живота у старости;
 • Омогућавање пуне интеграције и партиципације старијих лица у заједницу;
 • Елиминације свих облика друштвеног занемаривања услед опадања функционалних способности у старости и инвалидности;
 • Ангажовање на остваривању родне равноправности;
 • Поштовања различитости и последично другачијих потреба међу популацијом старијих;
 • Промовисања интергенерацијског и интрагенерацијског трансфера;
 • Солидарност и дијалог;
 • Успостављања партнерства на свим нивоима: Владе, невладиног сектора, приватног сектора и између самих старијих људи;
 • Остваривања једнаких могућности за све;
 • Афирмисања личне одговорности.

Стратешки циљеви из Стрaтегије су:

 • Изграђени ефективни, ефикасни и одрживи капацитети ООПСП да у континуитету пружа услуге корисницима у складу са највишим професионалним стандардима
 • Феномен старења је узет у обзир у свим аспектима политике развоја
 • Старија лица су интeгрисана у друштво
 • Обезбеђен одржив економски раст у коме је уважена улога старијих лица
 • Изграђен систем социјалне заштите прилагођен економским последицама старења становништва
 • Тржишта рада је прилагођено социјалним и економским последицама старења становништва
 • Доживотно образовање је афирмисано као друштвена вредност
 • Обезбеђени услови за квалитетан живот и одржање независног начина живљења
 • Равноправност полова је саставни део свих развојних политика
 • Обезбеђена подршка породицама са старијим члановима.

Додатне информације: Општинска организација пензионера Смедеревске Паланке, Вука Караџића 28, 11420 Смедеревска Паланка, Тел./факс: 026/317-174, Е-пошта: oopspalanka@gmail.com, Блог: http://oopsp.blogspot.com/

уторак, 18. децембар 2007.

Општинска организација глувих и наглувих и Општинска организација слепих Велике Плане су усвојиле Стратегију развоја за период 2008-2017.

Општинска организација глувих и наглувих Велике Плане (ООГНВП) и Општинска организација слепих Велике Плане (ООСВП) су на заједничкој седници одржаној 17.12.2007.г. у складу са сталним напорима да унапреде положај својих чланова и да активно делују у заједници на унапређењу положаја особа са инвалидитетом после јавне расправе, како у организацији тако и са заинтересованим странама у локалној заједници, усвојиле Стратегију развоја организација за период 2008-2017. Наведена Стратегија је усклађена са Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији који је Влада Републике Србије усвојила 2006. године. Ове организације су прве од социо-хуманитарних организација у Општини Велика Плана које су урадиле и усвојиле стратегију развоја својих организације а Општинска организација слепих Велике Плане је прва у оквиру Савеза Слепих Србије а Општинска организација глувих и наглувих Велике Плане је друга организација у оквиру Савеза глувих и наглувих Србије која је усвојила стратегију развоја (после Општинске организације глувих и наглувих Смедревске Паланке). Принципи на којима се Стратегије развоја заснивају су:
1. Поштовање достојанства, индивидуална аутономија, самосталност особа са инвалидитетом, укључујући право да доносе одлуке о сопственом животу
2. Недискриминација
3. Пуно и ефективно учешће особа са инвалидитетом у све области друштвеног живота
4. Поштовање различитости и прихватање инвалидности као дела људске разноврсности и хуманости
5. Једнаке могућности базиране на једнаким правима
6. Приступачност
7. Једнакост мушкараца и жена
8. Поштовање развојних капацитета деце са инвалидитетом и поштовање права деце да развију сопствени идентитет.
Стратешки циљеви из Стрaтегије су:
 • Изграђени ефективни, ефикасни и одрживи капацитети организација да у континуитету пружа услуге корисницима у складу са највишим професионалним стандардима
 • Питање положаја особа са инвалидитетом је уграђено у опште развојне планове уз изграђен институционалан оквир и операционализовану мултисекторску и мултиресорну сарадњу на активностима планирања и праћења политика у овој области
 • Развијена ефикасна правна заштита, уз развијене и спроведене планове превенције и спречавања дискриминације особа са инвалидитетом као и планови сензибилизације друштва за питања инвалидности
 • Социјалне, здравствене и друге услуге базиране на правима и потребама корисника доступне су корисницима услуга у складу са савременим међународно–прихваћеним методама процене инвалидности и потреба
 • Примењене политике мера и програми који особама са инвалидитетом пружају једнаке могућности и подстичу самосталност, лични развој и активан живот у свим областима
 • Осигуран приступ особама са инвалидитетом изграђеном окружењу, приступачном превозу, информацијама, комуникацијама и услугама намењених јавности
 • Унапређен стандард живљења и социјална сигурност глувим и наглувим особама (особама са инвалидитетом.

недеља, 16. децембар 2007.

Општинска организација глувих и наглувих Смедеревске Паланке је усвојила Стратегију развоја за период 2008-2017.

Општинска организација глувих и наглувих Смедеревске Паланке (ООГНСП) је у складу са сталним напорима да унапреди положај својих чланова и да активно делује у заједници на унапређењу положаја особа са инвалидитетом после јавне расправе, како у организацији тако и са заинтересованим странама у локалној заједници, усвојила Стратегију развоја организације за период 2008-2017. Наведена Стратегија је усклађена са Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији који је Влада Републике Србије усвојила 2006. године. Ова организација је прва од социо-хуманитарних организација у Општини Смедеревска Паланка која је урадила и усвојила Стратегију развоја своје организације а такође је прва у оквиру Савеза глувих и наглувих Србије. Принципи на којима се Стратегија развоја ООГНСП заснива су:
1. Поштовање достојанства, индивидуална аутономија, самосталност глувих и наглувих особа, укључујући право да доносе одлуке о сопственом животу
2. Недискриминација
3. Пуно и ефективно учешће и глувих и наглувих особа у све области друштвеног живота
4. Поштовање различитости и прихватање инвалидности као дела људске разноврсности и хуманости
5. Једнаке могућности базиране на једнаким правима
6. Приступачност
7. Једнакост мушкараца и жена
8. Поштовање развојних капацитета деце са инвалидитетом и поштовање права деце да развију сопствени идентитет.
Стратешки циљеви из Стрaтегије су:
 • Изграђени ефективни, ефикасни и одрживи капацитети ООГНСП да у континуитету пружа услуге корисницима у складу са највишим професионалним стандардима
 • Питање положаја особа са инвалидитетом је уграђено у опште развојне планове уз изграђен институционалан оквир и операционализовану мултисекторску и мултиресорну сарадњу на активностима планирања и праћења политика у овој области
 • Развијена ефикасна правна заштита, уз развијене и спроведене планове превенције и спречавања дискриминације глувих и наглувих особа као и планови сензибилизације друштва за питања инвалидности
 • Социјалне, здравствене и друге услуге базиране на правима и потребама корисника доступне су корисницима услуга у складу са савременим међународно–прихваћеним методама процене инвалидности и потреба
 • Примењене политике мера и програми који глувим и наглувим особама пружају једнаке могућности и подстичу самосталност, лични развој и активан живот у свим областима
 • Осигуран приступ особама са инвалидитетом изграђеном окружењу, приступачном превозу, информацијама, комуникацијама и услугама намењених јавности
 • Унапређен стандард живљења и социјална сигурност глувим и наглувим особама (особама са инвалидитетом.

Додатне информације могу да се нађу у документу.

четвртак, 6. децембар 2007.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА: 10-децембар: Семинар о почетку регистрације .rs домена

СЕМИНАР О ПОЧЕТКУ РЕГИСТРАЦИЈЕ .RS ДОМЕНА

ОРГАНИЗАТОР:
CRI Internet service provider (www.cri.co.yu) и Blink (www.b-link.org)

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:
Галерија О3ОНЕ, Андрићев Венац 12, Београд

ДАТУМ И ВРЕМЕ:
понедељак, 10. децембар 2007. у 12 часова

ПРЕДАВАЧИ:
Слободан Марковић, Зоран Торбица, Владимир Алексић

ТЕМЕ:
 • Регистрација и предрегистрација .rs домена
 • Прелазак са .yu на .rs
 • Значај домена у маркетингу
 • Решавање спорова око .rs домена

ПРИЈАТЕЉИ СЕМИНАРА:
 • Галерија О3ОНЕ
 • Pepsi
 • Red Bull
 • Pizzerija Golub

ПРИЈАВА:
Учешће на семинару је бесплатно и отворено за све заинтересоване, али
је број места ограничен.

Пријава присуства је обавезна и можете је послати на е-маил seminar@cri.co.yu
Потврда пријаве ће вам бити послата до недеље 9. децембра.

На бази информације са линка.

субота, 1. децембар 2007.

Почела је реализација пројекта управљање пољопривредним газдинством

Потписан је уговор са Министарством за пољопривреду, водопривреду и шумарство за реализацију пројекта "УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВОМ" који ће се реализовати на територијама општина Смедеревска Паланка и Велика Плана током 2008. године.
Пројекат ће реализовати експертски тим Удружења агронома "Домаћин" из Смедеревске Паланке.

Реализацијом пројекта је предвиђена едукација одабраних регистрованих газдинстава са територија општина Смедеревска Паланка и Велика Плана из области управљања фармом кроз:
 • одржавање радионица и непосредну едукацију пољопривредних газдинстава
 • израду бизнис паланова за обухваћена домаћинства
 • медијску презентацију пројекта.
За додатне информације назвати др Милана Здравковића или др Јасмину Здравковић на телефон 064 25 28 249 или 063 82 16 712.
Пренето са блога Управљање фармом http://upravljanje-farmom.blogspot.com/.

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine