понедељак, 26. јул 2010.

Тренинг: Односи са јавношћу и сарадња са медијима за организације цивилног друштва

Assistance Service Contract for the Implementation of the Project

“Capacity Building of Civil Society in the IPA countries and Territories”

EuropeAid/127427/C/SER/Multi.

Отворени Позив

Контекст

Општи циљ пројекта Техничке помоћи за Организације Цивилног Друштва (TACSO) предстваља јачање цивилног друштва путем партиципаторне демократије ради подспешивања повољног окружење за организације цивилног друштва, као и јачање свих капацитета и одговорности Организација Цивилног Друштва (ОЦД) у ИПА корисничким земљама и територијима (Западни Балкан и Турска), да би се обезбедила квалитетна услуга ОЦД и одржива улога ОЦД у демократским процесима. Развој капацитета ОЦД је важна компонента пројекта и у ту сврху организујемо серију пилот тренинга

Тренинг: Односи са јавношћу и сарадња са медијима

за организације цивилног друштва

Тренинзи ће бити одржани у следећим градовима:

Крагујевац – 25 Август 2010.

Ниш – 17 Септембар 2010.

Суботица – 6 Октобар 2010.

Нови Сад – 11 Октобар 2010.

Ужице – 9 Новембар 2010.

Циљ тренинга

Општи циљ тренинга је повећање капацитета и вештина учесника-ца/представника-ца ОЦДа који су мање оспособљени на пољу односа са јавношћу и комуникације са медијима, и развијање међусобног разумевања и сарадње између представника ОЦД и медија на локалном нивоу. Надамо се да ће овај тренинг помоци и мотивисати ОЦД да прошире своја знања и вештине у овој области. Фокус овог тренинга ће бити (1) вештине комуникације (2) разумевање функције односа са јавношћу (3) сарадња између ОЦД и медија (4) могућности за обострано корисне заједничке активности ОЦД и медија. Тренинг ће трајати један дан.

Ко може да конкурише?

Представници/це регистрованих ОЦД, представници/це синдиката, кооператива, професионалних удружења и представници медија се позивају да конкуришу.

Очекује се да организација из које је апликант постоји најмање 3 године и да је имплементирала најмање 3 пројекта.

Очекивана постигнућа тренинга:

· Учесници/це ће развити своје вештине комуникације са јавношћу и медијима

· Представници/це медија и представници/це ОЦД из истог локалног окружења имаће прилику да се боље упознају и боље међусобно разумеју

· Учесници/це ће имати бољи увид у могућности међусобне сарадње између медија и ОЦД

Процедура за конкурисање :

Заинтересовани представници/е организација цивилног друштва и медија треба да доставе попуњен TACSO тренинг Апликациони формулар (налази се у прилогу овог позива) на следећу е-маил адресу: lidija.paradinovic@tacso.org најкасније до 10. Августа 2010. до краја радног времена са обавезном назнаком (под „subject”: “Пријава за учешће на тренингу Медији и ОЦД”.

Такође је важно обратити пажњу да се у називу документа-апликационог формулара у продужетку оригиналног назива наведе и име апликанта (Пример: TACSO Тренинг Медији и ЦСО - апликациони формулар Петар Петровић)

Поред апликационог формулара, потребно је послати и ЦВ особе која конкурише за тренинг, у ЕУ формату.

Молимо да се обратите на исту маил адресу уколико имате додатна питања у вези са овим позивом. Повратна информација биће прослеђена само кандидатима/кињама који задовоље процес селекције.

Напомена:

Тренинг је бесплатан за учеснике/це. TACSO пројекат ће покрити трошкове тренинга, материјала, ручка и освежења за учеснике, као и трошкове превоза од места боравка до места одржавања тренинга у висини накнаде повратне аутобуске карте.

Због природе тренинга који се фокусира на зближавање представника ОЦД и Медија из исте локалне средине, биће прихваћени само кандидати из наведених градова или околних места удаљених не више од 50км. Сви заинтересовани кандидати који не испуњавају овај критеријум могу исказати своје интересовање, а у складу са бројем заинтересованих особа биће узета у обзир могућност организовања оваквих тренинга и у другим местима у Србији.TACSO Позив за подношење пријава
TACSO Апликациони формулар

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine