субота, 28. август 2010.

Конференција о електронском учењу 2010


Конференција ”Електронско учење на путу ка друштву знања” бавиће се проблемима наставе на даљину, преко Интернета, и новим могућностима образовања, како на образованим институцијама код нас и у свету, тако и током електронским учењем као видом професионалног усавршавања током каријере. Конференција покрива техничке и нетехничке проблеме оваквог образовања, а обзиром да се ове године организује по први пут, основне теме које су предложене као оквир дискусије не ограничавају учеснике, па су нови предлози добродошли.
Прихватање радова засниваће се на оригиналности, наулчном и практичном значају и квалитативном доприносу.
ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 2010
 • Организациона стратегија: Управљање образовањем и електронско учење, Удањена настава и питања организације, “Blended Learning”, Управљање променама, Исплативост електронског учења.
 • Технички концепти: Learning Management Systems (LMS), Managed Learning Environments (MLEs), Virtual Learning Environments (VLEs), Computer-Mediated Communication (CMC) алати
 • Социјалне мреже у функцији електронског учења, Архитектура информационог система за подршку електронског образовања, Безбедност информација, Објекти учења, XМЛ шеме и семантички модели, Wеб 2.0 апликације.
 • Питања везана за развој курикулума: ФИлозофија и епистемологија наставе на даљину, Теоријски приступи електронском учењу, Модели електронског учења, Концептуална репрезентација, Педагошки модели, Педагошке стратегије, Тактика наставе на даљину, Развој курикулума за специјалне намене.
 • Инструкциони дизајн: Развој пилота и прототипова за електронско учење, Продукција лекција, Колаборативно учење, Учење на бази решавања проблема, Учење на бази упита, Проблеми везани за време, Дизајнирање задатака, Е-леарнинг активности, Групни рад на даљину, Искуствено учење на даљину, Симулације, Индустрија игара и учење на даљину, Креативност и дизајн.
 • Резултати електронског учења: Резултати у различитим контектима, Оцењивање на даљину, Иновације у оцењивању, Електроско менторство, Информације на мрежи и вештина комуницирања на мрежи, Партиципација и мотивација код електронског учења.
 • Истраживачки методи и приступи: Начини истраживања, Дизајнирање истраживања, Програм евалуације, Семантичка рецензија литературе, Анализе и студије случаја, Ефективност и студије утицаја, Евалуација технологија које се користе, Евалуација задовољства наставника и студената, Когнитивни стилови, Етичка питања везана за електронско учење.
 • Вештине и знања као предуслови: Претходна едукација предавача, Комуникационе вештине и питање едукације наставног кадра, Електронске библиотеке и вештина претраживања, ИКТ вештине као предуслови, Припрема студената. 
Програмски одбор 2010
 • Биљана Мишић-Илић, редовни профессор, Филозофски Факултет, Ниш
 • Биљана Радуловић, редовни профессор, Техницки факултет Михајло Пупин, Зрењанин
 • Данчо Давчев, фулл профессор, The Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Скопје 
 • Данијела Милошевић, доцент, Технички факултет, Чачак
 • Драган Домазет, редовни професор, декан Факултета Информационих технологија, 
 • Драгана Бечејски-Вујаклија, ванредни професор Факултет организационих наука, Београд
 • Драгана Бјекиц, ванредни професор, Технички факултет, Чачак
 • Ђока Ђорђевић , редовни професор Грађевинско-Архитектонски факултет, Ниш
 • Ђорђе Кадијевић, научни саветник, Математички институте САНУ 
 • Ивана Берковиц,  редовни профессор, Техницки факултет Михајло Пупин, Зрењанин
 • Милена Станковић, редовни профессор Електронски Факултет, Ниш
 • Матија Пипан, истразивач, Институт Јозеф Стефан 
 • Миленко Кундачина, редовни профессор Учитељског факултета у Ужицу
 • Миомир Станковић, редовни професор Факултет заштите на раду, Ниш
 • Мирјана Ивановић, редовни профессор, Природно-математицки факултет у Новом Саду
 • Мирослав Трајановић, редовни професор Машински факултет, Ниш
 • Николић Весна, ванредни професор Факултет заштите на раду, Ниш
 • Тања Арх, истразивач, Институт Јозеф Стефан 
 • Раде Михајловић - ванредни професор, Неw Yорк Институте оф Тецхнологиес, Неw Yорк 
 • Радојка Крнета, ванредни професор, Технички факултет, Чачак
 • Славко Покорни, професор Високе школе струковних студија за Информационе технологије, Београд
 • Слободан Калајџијски, ассистант профессор Тхе Фацултy оф Елецтрицал Енгинееринг анд Информатион Тецхнологиес, Скопје
 • Зоран Будимац, редовни профессор, Природно-математицки факултет у Новом Саду
 • Зоран Марковић - научни саветник, директор, Математички институт - САНУ, Београд

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine