понедељак, 31. март 2008.

Канцеларија за Национални инвестициони план данас је објавила ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Канцеларија за Национални инвестициони план данас је објавила ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА.
Објављујемо позив у целини.

Република Србија
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
Број: 454-00-01/2008-01
Београд, 27. март 2008. године

На основу члана 4. cтав 3. Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи („Службени гласник РС“, број 29/08)

Канцеларија за Национални инвестициони план
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

1. Предмет јавног позива је пријављивање пројеката за средства из Националног инвестиционог плана Републике Србије за буџетску 2009. годину.

2. Пројекaт се може пријавити од 31. марта до 15. маја 2008. године.

3. Право пријављивања пројекта имају овлашћени подносиоци пријаве пројеката, одређени чланом 5. Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи, и то:

 • министарствo,
 • Канцеларија за НИП,
 • државни орган и организацијa,
 • јавнa установa,
 • аутономна покрајина,
 • oпштина,
 • град,
 • град Београд,
 • удружења грађана.

Пројекат могу заједнички да пријаве више овлашћених подносилаца.

4. Стратешки приоритети, чијем остварењу треба да допринесу пројекти НИП-а, јесу:

 • 1) развој инфраструктуре која ће допринети одрживом економском развоју, побољшању животног стандарда, смањењу сиромаштва, смањењу зависности од климатских промена, заштити и очувању животне средине и равномерном регионалном развоју;
 • 2) повећање запослености;
 • 3) образовање усмерено на стицање знања и способности потребних за раст и повећање конкурентности националне економије и технолошки развој;
 • 4) рурални развој;
 • 5) привредни и социјални развој Косова и Метохије, ради стварања услова за опстанак Срба на Косову и Метохији и за повратак интерно расељених лица на Косово и Метохију.

5. Пројекaт се пријављујe тако што се попуњава Oбразац 1 - Пријава пројекта за Национални инвестициони план Републике Србије за 2009. годину, на интернет страници Канцеларије за НИП ( www.nip.sr.gov.yu ).

Пројекти НИП-а чије се спровођење наставља у наредној години (раније одобрен пројекти) морају се пријавити на исти начин.

6. Непотпуна пријава, пријава која има друге формалне недостатке и пријава која није благовремена не узима се у разматрање.

7. Оцена и одабир пројеката обављаће се у складу са Уредбом о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи.

8. По оцени пројеката, Канцеларија за НИП рангира пројекте према утврђеним критеријумима, распоређује их према корисницима буџета у чијим би буџетским разделима, с обзиром на надлежност, требало да буду пројекти и сачињава нацрт листе пројеката за финансирање из средстава НИП-а РС у 2009. години. Пошто министар задужен за спровођење НИП-а размотри и одобри нацрт листе пројеката упућује га Влади ради усвајања.

9. Oдобрена листа пројеката биће објављена у Службеном гласнику Републике Србије и на интернет страници Канцеларије за НИП.

Све додатне информације могу се добити у Канцеларији за Национални инвестициони план на телефону: 011 20 20 059.Са линка са сајта Национални инвестициони план.

Корисна документација:

недеља, 30. март 2008.

Kонкурси за програме и пројекте у области омладинске политике

У складу са Уредбом о утврђивању Програма о распореду и коришћењу средстава за програме и пројекте у области омладинске политике (,,Службени гласник РС“, број 26/08 од 14.03.2008. )
Министарство омладине и спорта расписује следеће конкурсе за програме и пројекте у области омладинске политике:

1. Конкурс за подизање капацитета омладинских удружења, кроз реализовање самосталних пројеката из области омладинске политике и припремну обуку и подршку за реализацију њихових пројеката.

2. Конкурс за реализовање програма из области међународне сарадње омладинских удружења, као и реализације традиционалних и иновативних омладинских манифестација и програма у земљи.

3. Конкурс за укључивање удружења грађана у завршну фазу израде и процес имплементације Стратегије кроз организовање и реализацију активности усмерених на подизање капацитета омладинских удружења.

4. Конкурс за финансирање програма и пројеката локалних самоуправа-за програме и пројекте који су усмерени на спровођење програма за младе на локалном нивоу, имплементацију Стратегије на локалном нивоу, израду локалних планова акција за младе и стварање услова за спровођење програма локалне самоуправе и локалних омладинских удружења из области омладинске политике

Право учешћа и рок за конкурисање :

Право конкурисања за доделу средстава за конкурс из тачке 1. и 3. имају регистрована удружења грађана ( омладинска удружења и удружења која се баве младима ) на теритрији Републике Србије, која доставе Министарств у омладине и спорта предлоге пројеката на основу објављеног конкурса и задатог обрасца за конкурисање до 15.04.2008.

Право конкурисања за доделу средстава за конкурс из тачке 2. имају регистрована удружења грађана ( омладинска удружења и удружења која се баве младима ) на теритрији Републике Србије, која доставе Министарству омладине и спорта предлоге пројеката на основу објављеног кон курса и задатог обрасца за конкурисањеу периоду од осам месеци од дана објављивања конкурса.

Право конкурисања за средства из тачке 4. имају локалне самоуправе на територији Републике Србије, које доставе Министарству омладине и спорта предлоге пројеката на основу објављеног конкурса и задатог обрасца за конкурисање до 15.04.2008.

Конкурсна документација са општим смерницама за подносиоце пројеката и програма може се преузети са сајта Министартства омладине и спорта www.mos.sr.gov.yu

За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на e-mail omladina@mos.sr.gov.yu

Пренето са линка.

среда, 26. март 2008.

26. март 2008, Од 31. марта конкурс за пројекте из НИП-а за 2009. годину

Министар без портфеља задужен за спровођење Националног инвестиционог плана (НИП) Драган Ђилас најавио је данас да ће 31. марта бити објављен конкурс за пројекте који ће се наредне године финансирати из НИП-а. Ђилас је на конференцији за новинаре рекао да ће конкурс бити отворен до 15. маја, а да ће нова Влада одлучивати који ће пројекти ући у НИП.

Влада Србије је 20. марта донела Уредбу о поступку по коме се бирају и спроводе пројекти из НИП-а за 2009. годину. (погледајте) Министар је изјавио да су стратешки приоритети исти као и 2008. године. Према његовим речима то су инфраструктурни пројекти за отварање нових радних места, едукацију и јачање руралног развоја. Додат је пети приоритет који се односи на пројекте који стварају услове за опстанак неалбанског становништва на Косову и за повратак расељених. Пројекте могу да подносе министарства, Канцеларија за НИП, државни органи и организације, аутономна покрајина, град Београд, општине и невладине организације.

"Из буџета за НИП за 2008. годину за сада је потрошено 700 милиона динара за обилазницу око Београда, 300 милиона динара за стимулацију за нова радна места и 200 милиона за појачање ватрогасних способности Србије за потенцијална гашења пожара", додао је Ђилас. Он је изразио наду да ће ускоро бити ратификовани кредити за обилазницу око Београда, како би њена изградња почела и на другим местима, поред дела који је приоритет због могуће реконструкције моста Газела. Ђилас је подсетио да је за обилазницу укупно до сада обезбеђено 2,7 милијарди динара.

"Циљ је да ове године потрошимо свих планираних 47 милијарди динара, јер је сваки динар који остане изгубљен за инвестиције. Буџет не може да се преноси из једне године у другу", објаснио је Ђилас. За Косово и Метохију из НИП-а обезбеђено 1,3 милијарде динара и додао да очекује нове пројекте како би се "за Косово борили економијом и бољим животом људи, а не само великм паролама". Ђилас је изјавио да се овогодишњи пројекти нормално реализују и да "не постоји никакав разлог да било који чека изборе".
Са сајта НИП-а са линка.

субота, 22. март 2008.

Презентацијe пројеката локализације отвореног кода

Пројекти локализације отвореног кода биће представљени у уторак, 25. марта, у Привредној комори Србије (Теразије 23, Велика сала, други спрат) у 12 сати.

Реч је о најпопуларнијим бесплатним софтверима преведеним на српски језик, који могу да покрију велики део потреба "обичних" корисника и малих предузећа.

Биће презентовани следећи пројекти:

 • Локализација пакета OpenOffice.org, - проф. др Душко Витас са Математичког факултета Универзитета у Београду;
 • Српска Линукс дистрибуција (cp6) - Веселин Мијушковић са Елетротехничког факултета Универзитета у Београду;
 • Локализација Федора оперативног система - проф. др Душан Старчевић са Факултета организационих наука Универзитета у Београду;
 • Локализација Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird - проф. др Драган Јанковић и доц. др Милорад Тошић са Електронског факултета Универзитета у Нишу.

Скуп у Привредној комори Србије отвориће министарка за телекомуникације и информатичко друштво др Александра Смиљанић.

Улаз је слободан.

Информација са сајта Министарства за телекомуникације и информатичко друштво са линка.

недеља, 16. март 2008.

КОНКУРС Министарства за дијаспору за суфинансирање пројеката/програма

На основу члана 22 Закона о министарствима („Службени гласник Републике Србије“ број 43/07) и Закона о буџету Републике Србије за 2008. годину („Службени гласник Републике Србије“ број 123/07), Министарство за дијаспору расписује

КОНКУРС

за суфинансирање пројеката/програма

I

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката/програма који има за циљ:

1. Организацију мобилних културних програма подобних за презентацију у центрима дијаспоре;

2. Побољшање услова за остваривање и унапређење права припадника дијаспоре и припадника аутохтоних српских заједница у земљама у окружењу у матици;

3. Успостављање и унапређење економске сарадње са дијаспором и аутохтоним српским становништвом у земљама у окружењу;

4. Интегрисање припадника дијаспоре и припадника аутохтоног српског становништва у земљама у окружењу у културне, научне и спортске токове у матици;

5. Очување српског језика код припадника дијаспоре и припадника аутохтоног српског становништва у земљама у окружењу.

II

Право учешћа на конкурсу имају:

1. организације Срба, припадника дијаспоре Републике Србије, у земљама окружења;

2. организације Срба, припадника дијаспоре Републике Србије, у европским и прекоокеанским замљама;

3. невладине организације, друштва и удружења чије је седиште у земљи.

III

Право учешћа на конкурсу немају:

1. директни или индиректни корисници буџета

2. појединци

3. привредни субјекти

IV

Министарство за дијаспору Републике Србије ће формирати конкурсну комисију која ће разматрати пристигле пројекте и утврдити предлог за суфинансиранје пројеката/програма. Резултати конкурса биће објављени на интернет страници

Министарства за дијаспору : www.mzd.sr.gov.yu

Конкурс је отворен до 5. априла 2008.године

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање.

V

Пријаве на конкурс, уз пратећу документацију, подносе се на формуларима који се могу добити у Министарству за дијаспору или преузети са сајта Министарства: www.mzd.sr.gov.yu

Пријаве се подносе у 3 примерка на адресу: Министарство за дијаспору, 11000 Београд, Васе Чарапића 20, са назнаком „за Конкурс“.

Додатне информације се могу добити на телефон 011/ 2637-485 или 011/2637-624

Са линка.

Летње школе и кампови за децу из дијаспоре у 2008.години

Предвиђено је да се у Србији током лета 2008. организује више садржајно различитих кампова намењених нашој омладини из дијаспоре, на којима би се, пре свега, стицало и проширивало знање српског језика и усвршавала знања, креативне и радне способности из различитих области, али и остваривао непосредан контакт са разноврсним обележјима и особеностима српске културе, традиције, обичаја.

1. Летња школа српског језика, обичаја и културе « СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 2008».

Место одржавања Сремски Карловци – близина Новог Сада. Особеност ове школе је место одржавања – Сремски Карловци - градић веома богатог културно историјског наслеђа. Намењена је нашој деци из дијаспоре средњошколског узраста (приближно 14 до 18 год). Време одржавања, од 10 до 20. августа 2008. (постоји могућност мањег померања термина, завосно од потреба учесника).

Адреса организатора: Креативни клуб ЕДУКО, 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 5, Тел/факс +381 21 88-32-88; +381 21 67-22-100; моб. +381 63 54-64-99; educo@eunet.yu.
Особе за контакт Миладин Калинић, Драгиња Калинић.

2.-Летња школа «Свети Сава»,
Намењена нашој деци из дијаспоре узраста 10 до 15 година. Место одржавања – Азања (Општина Смедеревска Паланка). Време одржавања : од 5 до 19 јула 2008. Специфичност ове школе је смештај деце у породице својих вршњака из Азање, са којима заједнички прате програм Школе. Овај програм омогућава полазницима школе да на аутентичним местима, у унутрашњости Србије, поред српског језика, изворно упознају културу, обичаје и духовност народа из којег потичу.
Адреса организатора: Центар за Србе у расејању «Свети Сава», 11000 Београд, ул. Молерова 74.

Тел/факс +381 11 344-21-69, kuncerradmila@net.yu
Особа за контакт:
Радмила Кунчер, моб. 064/126-28-91

3. Дружење српске омладине изван отаџбине «Моба 2008»

Акција Српске православне цркве (Епархије шабачке), намењена српској средњошколској и студентској омладини из матице и дијаспоре ради упознавања вере, језика и историје српског народа. Место одржавања Манастир Светог Николаја у Соко Граду код Љубовије.

Адреса организатора: Епархија шабачка Српске православне цркве,
15000 Шабац, ул. Карађорђева број 3.
Особа за контакт: свештеник Живорад Селенић, тел/факс +381 15 354-440,
Moba2004@ptt.yu

2.

4. Летња школа националне историје за децу средњошколског узраста из дијаспоре у Ваљеву 2008. год. – «Србија кроз векове»

Намењена је узрасту од 15 до 18 год. Похађа је по 15 полазника из дијаспоре и отаџбине. Место одржавања је Ваљево (град око 85 км од Београда) а користе просторије познате Ваљевске гимназије. У овој летњој школи гости из дијаспоре су смештени у породице - домове својих младих домаћина, са којима учествују у свим активностима школе. Време одржавања од 28.јуна до 12.јула 2008.
Организатор: Жикић фонд из Београда. Ул. Ресавска 32. Тел. +381 11 303-87-04,
Факс +381 11 334-55-10,;
www.zikic-fond.org / office@zikic-fond.org
Особа за контакт Милан Косановић, +381 11 303-87-04 и моб. 062/287-342.
Детаљније о школи на сајту Министарства
http://www.mzd.sr.gov.yu, банер Србија кроз векове Летња школа националне историје.

5. Креативна радионица Моја Србија - Програм летњих едукативних кампова за децу и омладину. Одржавају се током летње сезоне од 20. јуна до 30. августа. Место одржавања : Сува планина, (близина Ниша). Организатор Центар за екологију и туризам CenET, Београд. ул. Булевар Војводе Мишића 14, тел/факс +381 11 2655- 140, моб. 064/ 288 99 35, Особа за контакт Мирољуб Милутиновић, e mail: cenetbelgrade@gmail.com, www.cenetbelgrade.blogspot.com

6. Школа пријатељства «Наша Србија». Одржава се у другој половини јула и почетком августа сваке године на планини Тари – Хотел «Бели бор». Намењена је узрасту основне школе. Капацитет је око 400 места. Прошле године похађала су је, углавном, деца из српских енклава са Косова и Метохије и из Републике Српске.

У овој школи деца учествују у раду разноврсних креативних и рекреативних радионица с циљем да, углавном, преко спорта и забаве овладају «тајнама» разумевања различитости међу људима, толеранције и мултикултурних разлика.
Организатор: Хуманитарна организација
Наша Србија, 11000 Београд, ул. Господар Јованова 35; тел/факс +381 11 26 21 652, e mail: nasasrbija@nasasrbija.org

7. Зелена бајка Еколошки-културни мултимедијални дечји камп.

Организатор:Амбасадори животне средине – ЕNVIRONMENTAL AMBASSADORS из Београда.
Учесници пројекта: 60-торо деце српског порекла из Канаде и 60-оро деце из Србије узраста између 10 и 14 година.

Место догађања: Национални парк планина Тара.

Циљ кампа је развијање и јачање веза деце из дијаспоре и матице, учење и неговање матерњег језика међу Србима друге и треће генерације у дијаспори, васпитавање у духу толеранције, развијања креативног мишљења, културолошких потреба исл.
Особа за контакт Александра Кнез - Милојковић mob +381 63 277 649, Office ул.Узун Миркова 4-1-8,

11 000 Beograd, Serbia, факс + 381 11 26 26 341;
e mail. office@ambassadors-env.org; eko.am@yubc.net; kneginje@yahoo.com

8. Трећи међународни студентски филмски камп Интеракција – Златибор 2008

Организатор: Независни филмски центар «Филмарт», адреса: ул. Радничка 11, 31210 Пожега, Особа за контакт Дејан Петровић,; Тел/факс +381 31 713 533, моб.
064/ 125 94 28; www.film-art.org / interaction; interaction@eunet.yu
Место одржавања: Туристички комплекс планине Златибор, у периоду од 4 до 22. августа 2008.

Учесници пројекта су 20 студената филмских академија из дијаспоре и из Србије и волонтери из локалних заједница. Циљ пројекта је успостављање интеракције између младих из дијаспоре и Србије уз помоћ филмског стваралаштва, као и афирмација културно-историјског наслеђа Србије.

9. Међународна хорска недеља Кир Стефан Србин, Организатор Савез српских хорова отаџбине и дијаспоре у сарадњи са организацијом Европа кантат. Место догађања Смедерево. Траје од 11 до17 августа 2008.
Ради се о стручном усавршавању наших хорских певача из дијаспоре и матице који учествују у раду више радионица (српске духовне и фолклорне хорске музике,
европске ренесансне и духовне музике и тд.)
Контакт особа (телефон/факс и интернет адреса):
Александар С. Вујић,
Тел.
+381 11 2100-767, факс +381 11 3160- 996, e mail alvujic@eunet.yu

Поред ових кампова, у суседној Мађарској у организацији Самоуправе Срба из Мађарске, одржава се у месту Балатонфењевеш Међународни језички камп «Вук Караџић».
Намењен је српској деци у Мађарској али и другим земљама, ради усавршавања српског језика првенствено, односно српске културе и традиције. Одржава се од 1. до 10. јула 2008.

Организатор: Самоуправа Срба у Мађарској. Адреса: Falk Miksa u.3, 1055 Budapest, Hungary, Тел/факс +36 1 331 53 45 269 06 35

Контакт особе: Јованка Ластић +36 70 337 25 89, jovanka@freemail.hu
Владан Јовановић
+36 20 335 33 11 jovanovicbp@yaho.com

среда, 12. март 2008.

СРБИЈА НИЈЕ ЖЕТОН ЗА ПЛАЋАЊЕ ДУГОВА (ПОСЛЕДЊИ ИНТЕРВЈУ ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ ДАО ЈЕ "НОВОСТИМА", 7. МАРТА 2003. ГОДИНЕ)

ПОСЛЕДЊИ ИНТЕРВЈУ ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ ДАО ЈЕ "НОВОСТИМА", 7. МАРТА 2003. ГОДИНЕ

СРБИЈА НИЈЕ ЖЕТОН ЗА ПЛАЋАЊЕ ДУГОВА

ПРАВА Србије на Косову и Метохији нису нешто што може да нестане. Нико нема, ни међу Албанцима, ни у свету, права да нам каже: Милошевић је потрошио ваша права и ви почињете од нуле. Наравно, и албанско становништво има своја права. Наш приступ није једностран и не говоримо да Србија има своја права. Не. И у Резолуцији 1244 је записано да мора да буде пронађен компромис између права Приштине и права Београда. Мене забрињава то што последње четири године све иде мимо Резолуције 1244 и против могућег и потребног компромиса. Суочени смо са широким искључивањем чак и могућности да Београд има било каква права.

...Бојим се да се неке ствари нису битно промениле од тренутка када сам пре седам-осам година, на предавању у Америци, рекао да ми тадашња америчка политика личи на Титову: слаба Србија - јака Југославија.

...Понављам: ми ни формалну, ни фактичку независност Космета нећемо прихватити. Искористићемо различите механизме да анимирамо поједине владе и земље и учинићемо све што можемо да међународној заједници буде прихватљива нова позиција. Потпуно сам свестан да нам предстоји дуготрајна борба да покушамо да одбранимо свој интерес

... Учинио сам све што сам могао да, својим последњим иницијативама, покренемо косметско питање паралелно са питањем Ирака. Моја намера је да свету кажемо да нисмо ничији жетон у резерви којим би неко намиривао своје друге дугове.

... Истина је, већ сам, због Космета, покварио односе са доста својих колега у међународним организацијама. Неки од њих су ово за шта се залажем схватили као гурање прста у око. Космет је, међутим, за мене државни приоритет број један. Статус Косова је, у ствари, статус Србије. Ми не можемо да заокружимо државност Србије док не знамо какав је статус Косова и Метохије. Ја сам изабран да заступам и браним интересе Србије. Свет мора да схвати да српске демократе, а и ја као председник Владе Србије, после две године, још не можемо да кажемо шта је наша држава. Морају да схвате и прихвате да је то за нас - као што би било и за сваку другу нормалну државу и народ - велики проблем.

... Ствари ће почети суштински да се мењају тек када међународна заједница каже: решење је у компромису који тражи Резолуција 1244. Решење је у суштинској аутономији за Космет, враћању протераних Срба и враћању предвиђеног броја наших полицајаца у покрајину. У стриктном спровођењу Резолуције 1244, до последњег слова.

... Прибојавам се да међународна заједница у догледно време не каже: Косметска "дивља градња" је постала тако велика да не можемо да је решимо, хајде да је легализујемо.

... Србија није под протекторатом да би ико могао да јој намеће било које решење за неки део њене територије.

Из дневног листа "Вечерње новости" на линку.

уторак, 11. март 2008.

Јавни позив за обуку будућих тренера акредитованих програма обуке за пружаоце услуга у области социјалне заштите

Јавни позив за обуку будућих тренера акредитованих програма обуке за пружаоце услуга у области социјалне заштите

I. У оквиру Пројекта «Успостављање и примена система акредитације програма обуке за пружаоце социјалних услуга у Републици Србији» акредитовано је укупно 57 програма обуке. Од укупног броја акредитованих програма за 27 програма аутори су предложили обуку тренера a тренинг тренера организоваће се за укупно 24 програма.

Министарство је у сарадњи са Норвешком владом обезбедило средства за тренинг будућих тренера за ове програме.

II. Услови за пријављивање заинтересованих за тренинг тренера, за сваки од 24 програма , налазе се на сајту Министарства рада и социјалне политике.

III. Заинтересовани могу да се пријаве на највише три од понуђених програма обуке. Кандидати треба у пријави да рангирају програме за које се пријављују, по приоритетима.

IV. Документација за учешће на Конкурсу треба да садржи:

1. мотивационо писмо
2. радну и професионалну биографију ( подаци релевантни за програм/е за које се кандидат пријављује, претходно завршене обуке, искуство у раду итд.)

Документација се доставља до 15. марта 2008. године, у штампаној и електронској форми-CD, у затвореној коверти, Министарству рада и социјалне политике на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26, Б крило, VI/4, искључиво препорученом поштом.

Листа програма обуке са посебним условима за будуће тренере може се преузети на сајту Министарства www.minrzs.sr.gov.yu

На бази информације са линка.

уторак, 4. март 2008.

Електронски курс ”Дигитални филмови у настави”

Кроз свој програм Партнер у учењу Microsoft пружа помоћ у стручном усавршавању наставника и осавремењавању образовних програма, ради унапређења наставе и процеса учења. Најновији електронски курс je Дигитални филмови у настави

„Дигитални филмови у настави” је електронски курс стручног усавршавања наставника Електронског факултета у Нишу, прављен за програм Мајкрософта “Партнер у учењу“ посвећен дигиталним филмовима у настави који има три циља:

 • да помогне наставницима да савладају вештину прављења филмова коју могу искористити за припрему својих наставних материјала кроз лекције о прављењу дигиталног филма у програму „Муви Мејкер“
 • да понуди добар образовни материјал за ученике који наставници могу да искористе на часовима за подучавање основа дигиталног филма (материјал је подељен у 3 лекције) у програму „Муви Мејкер“
 • да понуди савете за подучавање ученика уз помоћ ових материјала и идеје за наставнике о томе како могу да примене ову обуку за нове пројекте са ученицима у настави (кроз размену мишљења између самих наставника, на форумима посвећеним овој теми).
 • Курс траје месец дана и састоји се из 4 лекције које се наставницима достављају на недељном нивоу.

  Нема тестирања знања наставника.

  Курс није акредитован код Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије.

  Награде за учеснике курса се додељују искључиво на основу учешћа на форумима.

  Прва лекција курса је посвећена педагошком уводу у тему курса и идејама за употребу дигиталних филмова у настави, а следеће три лекције покривају технику израде дигиталног филма који не тражи предзнање полазника у области израде дигиталних филмова. Симболичне награде за учеснике који су највише помогли колегама у савладавању градива курса и унапређивању процеса наставе су:

  • 3 дигиталнафотоапаратаА560 саштампачемфотографија
  • 7 ВебкамераМајкрософтЛајфкемВX-300
  • 5 Кењон Ноутбук Мек ЦН-НП1
  • 5 МС читача отисака прстију
  • 10 софтверских пакета Мајкрософт Студент са Енкартом (добитнике награда одређују модератори курса).

  КУРС ЈЕ НАМЕЊЕН СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ СВИХ НАСТАВНИКА, А НЕ САМО НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ.

  Додатне информације и пријављивање на курс је на адреси http://www.pil-vb.net.

  Трајање курса:4 недељe
  Време за изучавање једне лекције: 60 минута

  Најновији наслови на блогу Паланка OnLine