четвртак, 12. март 2009.

15. научно-стручна конференција у области информационих и комуникационих технологија – YU INFO

Јуче је на Копаонику, у Конгресном центру „Сунчани врхови“ са успехом завршена 15. научно-стручна конференција у области информационих и комуникационих технологија – YU INFO. Конференцијске активности у виду ауторских радова стручне јавности, презентација решења најеминентнијих домаћих и страних компанија и друштвене активности у вечерњим часовима су у потпуности испуниле 4 дана Конференције.
Нажалост, због тешке ситуације у којој се буџет а тиме и Општина Смедеревска Паланка налази, доле потписани није био у могућности да презентира прихваћени стручни рад на тему «ПРИМЕНА ВЕБ 2.0 СЕРВИСА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ» у коме су обрађена искуства у промоцији пројекта «Стратегија развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка» коришћењем скупа сервиса под називом веб 2.0. Неприсуствовањем потписаног аутора да презентира већ прихваћен рад од стране Програмског одбора ове значајне конференције Смедеревска Паланка је пуно изгубила и показала слабости у одрживом финансирању промоције примера добре праксе који постоје у нашој Општини а такође ширину и дубину економске кризе у којој се Србија налази. Јавност може да се упозна са садржајем рада на следећем линку.

ПРИМЕНА ВЕБ 2.0 СЕРВИСА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више информација о конференцији на адреси http://www.e-drustvo.org

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine