понедељак, 31. август 2009.

ПРВИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ ПЛАНИНАРСКЕ ФОТОГРАФИЈЕ


ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ „ЈАСЕНИЦА“
расписују

К О Н К У Р С
за
„НАЈЛЕПШУ ПЛАНИНАРСКУ ФОТОГРАФИЈУ“

Пропозиције конкурса:

Тема конкурса: Планине, планински пејзажи, планинари, планинарке и планинарски мотиви
Број радова: На конкурс се може пријавити само једном и послати највише до 10 радова.
Техника: Дигитална фотографија ЈПГ формат
Формат: Минимално 297 х 210мм (300дпи)
Обележавање радова: Сви радови морају бити прописно обележени (у Филе Инфо или Филе Пропертиес, уписати назив фотографије, име и презиме аутора, датум рођења, адресу и телефон, назив апарата, место и датум (месец и годину) када је фотографија настала)
Рок за слање: 31. октобар 2009. године
Начин слања: - Маилом на адресу pkjasenica@gmail.com у теми поруке навести „Конкурс за најлепшу планинарску фотографију“)
- Поштом (на ЦД-у у коверти) на адресу ПК “Јасеница“ П. Фах 33, 11420 Смед. Паланка са назнаком „Конкурс за најлепшу планинарску фотографију“.
- Лично на ЦД-у у коверти у просторијама клуба I српског устанка бр. 2 (ТЦ „Сигма“ локал број 25)

Начин гласања: Гласање за фотографије је тајно. Прва селекција фотографија ће се вршити по доспећу свих фотографија, на основу става специјаног жирија организатора и у складу са темом конкурса. Фотографије за које жири сматра да нису задовољиле правила конкурса означавају се ознаком „Н". Ово правило односи се на:
- нетематске фотографије
- фотографије непримереног садржаја
- непоштовање било које друге тачке правила о учешћу на Конкурсу

Овом приликом жири ће одабрати 30 најбољих фотографија које ће се наћи у конкуренцији за главне награде.

Избор најбоље фотографије жири ће извршити на отвореном састанку 6. новембра 2009. године и одредити добитнике три (3) награде и о резултатима конкурса обавестити учеснике и јавност.
Сваки члан жирија има право на једну оцену за фотографију и то у распону од 1 до 5.
Жири ће оцењивање вршити на основу уобичајених професионалних критеријума, а посебно ће обратити пажњу на низ елемента фотографије попут идеје, креативности изражавања, захтевности, технике извођења и сл.
Одлука жирија је коначна

Награђене и остале фотографије које буду у ужем избору жирија биће приказане на посебној изложби и на Интернет презентацији СД „Јасенице“.

Награде:
· Прва награда дигитални фото апарат
· Друга награда планинарски ранац дар „АМЕР ШОП“, улица Вука Караџића број 54 у Смедеревској Паланци
· Трећа награда фотографске услуге дар фотографска радња „Фото Буле“, улица I српског устанка у Смедеревској Паланци

Свим учесницима конкурса планинрски клуб доделиће захвалнице, а најмлађим мајце.

Напомена:
Аутори шаљу искључиво своје радове, под моралном и материјалном одговорношћу.
Ради организације целог такмичења, додељивања награда и заштите ауторских права, аутор одговара да су послате фотографије његово дело и да једино он полаже ауторско право на њих и да има право да их пошаље у складу са условима конкурса.
Аутор је сагласан да Планинарски клуб „Јасеница“ има право на коришћење свих објављених фотографија у сврху властите промоције у било којем облику и у било којем медију (за изложбе, поставити на свој сајт, објављивати у публикацијама и сл.). При свему томе, аутор остаје једини власник ауторских права за своје фотографије.
Аутори се одричу надокнаде за репродуковање радова на сајту, публикацијама, плакатима и сл.

Фотографије би требало да буду без крупнијих интервенција, тј. не могу се комбиновати или уметати мотиви са различитих фотографија. Жири ће предност давати фотографијама са мањим или без уочљивих интервенција.

Слањем фотографија на Конкурс, аутор прихвата све услове наведене у овој објави.

Спонзори:
· СО Смедревска Паланка
· „Амер Шоп“
· „Дејан Петрол“
Медијски спонзори:
· Паланачке новине -
· Радио телевизија „ЈАСЕНIЦА“-
· „Белосавац 2001“
· Зелена Јабука“ -


Ненад Радојковић
НАЧЕЛНИК ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА ЈАСЕНИЦА

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine