уторак, 3. новембар 2009.

Курс стручног усавршавања наставника у Републици Србији „Електронско учење“

Курс стручног усавршавања наставника у Републици Србији „Електронско учење“ се одржава на интернет мрежи у трајању од 6 недеља (8 активних дана) почев од 9. новембра 2009. године до 21.децембра 2009. године. Пријава за курс је отворена од 2.новембра 2009. године на адреси www.pil-vb.net. Курсу се може приступити преко интернета, на адреси www.pil-vb.net, а у активности које полазник треба да уради на даљину спадају: 9 сати за самостално проучавање лекција, 9 сати групног учења и индивидуалног учења кроз лекције, консултације на форумима и израду завршног задатка и 2 сата за тестирање знања полазника. Курс је акредитован под бројем 130, као обавезан, у Каталогу за стручно усавршавање наставника 2009/10 Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије. Курс носи 20 сати акредитованог стручног усавршавања. Похађање курса и издавање уверења о успешно савладаном курсу стручног усавршавања наставника је бесплатно за све пријављене наставнике.
Курс представља комбинацију електронског учења (достављања лекција полазнику посредством интернета, расправа и вршњачко учење на форумима и индивидуално тестирање знања полазника тестовима доступним преко интернета, те самостална израда завршног рада) и тестирања знања на коме полазник мора да буде физички присутан.
Након сваке лекције полазник може да уради тест који у коначној евалуацији успешности савладавања курса учествује са 20% и завршни задатак који у у коначној евалуацији успешности савладавања курса учествује са 25%. Активност на форуму се бодује и чини 10% крајње оцене. На крају, сваки полазник је у обавези да положи финални испит коме мора присуствовати лично (на једном од три места и три термина који ће бити накнадно заказани, у периоду до 10.јануара 2009. до 30. јануара 2010.) и који носи 45% од завршне оцене. За успешан завршетак курса, а самим тим и стицање права на уверење о завршеном курсу, потребно је да полазник има укупан степен успешности (завршну оцену) већу од 65%.
Лекције:
При проучавању лекција могућа је индивидуализација учења. Иако су лекције прављене тако да је предвиђено време за проучавање лекције 60мин, полазник курса може лекцију проучавати дуже или краће од наведеног времена и може једној лекцији приступати више пута. Динамика достављања лекција полазницима је 1 лекција недељно, али учесници не морају да прате ову динамику проучавања. Задња недеља курса је последња недеља када је омогућен приступ лекцијама и тестовима од стране полазника и задња недеља у којој се могу радити тестови и предати завршни рад.
Курс који се одржава од 9. новембра 2009. године до 21.децембра 2009. године биће прилагођен циљној групи напредних наставника информатике и наставника који имају улогу администратора школске рачунарске мреже (у другом полугодишту школске 2009/2010 године биће одржан други курс који је прилагођен наставницима свих струка који желе да праве електронске наставне материјале и модерирају електронске курсеве и чије је знање информационих технологија на средњем нивоу).
У оквиру курса биће обрађене следеће теме у 6 лекција:
1. Увод у е-учење за администраторе школске рачунарске мреже и инсталација LMS-а на примеру Moodle-а у Windows окружењу (уз анкету)
2. Активирање језичких пакета и додатних модула Moodle-а (са тестом)
3. Руковање корисничким налозима LMS-а и помоћ корисницима у руковању налозима (са тестом)
4. Увод у постављање наставних садржаја на LMS-у и помоћ корисницима при постављању садржаја (са тестом)
5. Тестирање и отклањање проблема у раду LMS-а (са тестом)
6. Помоћ корисницима у постављеном LMS-у и у неким другим алатима за електронско учење (уз завршни рад)
Тестови на мрежи:
Сваки тест је временски је ограничен на 30 минута. Питања на тесту се односе само на изложену лекцију. Приступање тесту је могуће само један пут. Полазник сваком тесту може приступити када жели (под условом да је тест објављен, а тест се објављује у истој недељи када и лекција којој одговара), па и задњег дана курса. Сваки тест носи исти број поена, а како укупни број поена на тестовима чини еквивалент 20% укупне оцене курса, сваки од 4 теста носи 5% оцене целог курса (максимални број бодова на неком тесту варира од теста до теста).
Форуми:
Оцењивање активности на форумима се врши недељно и табеле оцена на форумима ће бити објављиване јавно. Под активношћу учесника подразумева се покретање нових тема од интереса за мрежни скуп наставника, допуна лекција (и у теоријским и практичним аспектима)и одговоре на питања својих колега. Само прегледање форума (читање постова) се не оцењује.
Оцењује се само активност на форуму полазника који је везан за тему курса (а не и на форумима за неформално дружење полазника и не на општем форуму). Максимални број поена који полазник може да добије за активност на форуму на недељном нивоу је 3, а за цео курс износи 18 поена, што представља еквивалент 10% укупне оцене курса.
Учесник форума ће добити
• 3 поена за изузетан допринос раду форума
• 2 поена за велики допринос раду форума
• 1 поен за допринос раду форума

по процени модератора курса.
Од свих учесника форума се очекује да се придржавају правила лепог понашања на форумима, тј. да своје мишљење и ставове износе поткрепљене чињеницама, дискутују без увреда (чак када се не слажу са претходно изнесеним мишљењима) и у тону који подстиче поверење и сарадњу међу свим полазницима, избегавају нејасне и неважне примедбе, своје мишљење обавезно сврстају под одговарајућу тему (нову или већ постојећу) да би омогућили селективно читање форума (према интересовањима полазника), доприносе конструктивној дискусији (добрим идејама, лепим понашањем које укључује и признавање сопствене грешке..), стану иза свог мишљења (попуне све податке у свом профилу да би остали полазници знали с ким дискутују, излажу своје мишљење у слободоумној дискусији не омаловажавајући мишљење других) и др.
Завршни самостални рад:
Сваки учесник овог курса треба да направи завршни самостални рад у облику текста, видео секвенце или виртуелне машине. Сврха самосталних радова је проширивање активности курса на област коју полазник жели да детаљније обради. Аутори и реализатори овог курса желе да повежу овај курс са курсом који ће бити одржан следећег полугодишта за наставнике који су корисници услуга администратора школске рачунарске мреже и зато охрабрујемо полазнике да за тему самосталног завршног рада узму израду рада који ће и њима а и другим колегама администраторима бити од практичне користи у пружању корисничке подршке: израда приручника за наставника о прављењу лекција у Moodle-у (технички аспекти), израда приручника за наставника о анализирању приступа полазника курса Moodle-у, израда приручника за корисничку подршку за прављење лекција на википедији, израда приручника за наставника о отварању вики простора у образовне сврхе, виртуелна машина са свим елементима и алатима за рад у Moodle-у… Сви самостални завршни радови полазника курса ће под њиховим именом бити објављени на веб сајту курса и биће (уз дозволу аутора) коришћени за следећи електронски курс програма „Партнер у учењу“ (аутори материјала остају наведени). Тема завршног самосталног рада се договара са модераторима курса. Самостални завршни рад наставника у коначној евалуацији успешности савладавања курса учествује са 25%. Три најбоља завршна самостална рада ће бити награђена симболичним наградама.
Завршни (финални) испит:
Завршни тест полазник полаже лично (не преко мреже), уз индентификацију (нпр. личну карту). Финални испит је тест који се ради на папиру или рачунару. Присуство финалном тесту је обавезно за све полазнике који желе да добију сертификат о савладаном курсу. Питања на тесту се односе само на градиво изложено у лекцијама.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine