среда, 20. октобар 2010.

Professional e-Competence Survey

Professional e-Competence Survey
Позивамо Вас да учествујете у пан-европском истраживању којим ће се идентификовати и ускладити стручности ИКТ професионалаца са захтевима тржишта рада. 
Учешће у пројекту “Professional e-Competence Survey” Вам омогућава да: 
  • Одмах након попуњавања анкете добијете лични извештај који обухвата процену ваших ИЦТ компетенција у односу на Европски оквир е-компетенција /European e-Competence Framework/. Извештај вам обезбеђује поређење вашег нивоа стручности у односу на типичан опис посла ИЦТ стручњака на европском нивоу.
  • Идентификацију предности и слабости у односу на типичан опис посла ИЦТ стручњака на европском нивоу
  • Увид у потребе за додатним обукама и усмеравање даљег професионалног развоја
  • Подизање свести о вашим предностима и слабостима у односима на дефинисани профил посла 
Истраживање се реализује путем wеб упитника дефинисаног на основу Evropskog okvira e-kompetencija ( E-CF), развијеног од стране CEN (Evropski komitet za standardizaciju) Radionice o ICT вештинама, уз подршку Европске комисије и Савета министара. 
Европски оквир е-компетенција обухвата 32 ИЦТ вештине које могу користити и разумети ИЦТ корисници, компаније, јавни сектор и образовни партнери широм Европе.
Оквир обезбеђује међународни инструмент за:
  • ИКТ практиканте и менаџере, уз јасне смернице за развој професионалних вештина
  • Менаџере за људске ресурсе, омогућавајући дефинисање потребних компетенција
  • Образовање и науку – омогућава ефикасно планирање  ИЦТ наставних планова и програма
  • Доносиоце одлука и истраживаче тржишта – пружајаући јасну референце, утврђену на нивоу Европе за ИЦТ вештине и компетенције у дугорочној перспективи. 
Резултати истраживања ће бити од велике користи како за креирање националних извештаја тако и за креирање пан-европске слике постојећег нивоа ИЦТ компетенција.. 
Најљубазније Вас молимо да издвојите 20 минута свог времена и попуните анкету CEPIS Professional e-Competence Survey . 
КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Бојана Минић
ЈИСА – Јединствени информатички савез /Union of ICT Societies
11000 Београд, Змај Јовина 4/ВИ
тел: +381 11 2620374
фаx: +381 11 2626576
е-маил: jisa@jisa.rs
веб: www.jisa.rs

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine