среда, 27. јул 2011.

Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика усвојен на Влади Републике Србије дана 21. јула 2011. године

Према провереним информацијама Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика усвојен на Влади Републике Србије дана 21. јула 2011. године,са свих 30 чланова који су, како је наведено, заједнички усаглашени на састанку од 19. јула 2011. године. Према мишљењу Министарства просвете и науке,стекли су се услови за његово потписивање. Претпостављамо да би потписивање, ако се потпише, могло да се обави око 15. августа. О тачном датуму потписивања Измена и допуна Посебног колективног уговора баговремено ћемо издати саопштење.
 
Преузето са  линка

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine