среда, 27. јул 2011.

Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика усвојен на Влади Републике Србије дана 21. јула 2011. године

Према провереним информацијама Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика усвојен на Влади Републике Србије дана 21. јула 2011. године,са свих 30 чланова који су, како је наведено, заједнички усаглашени на састанку од 19. јула 2011. године. Према мишљењу Министарства просвете и науке,стекли су се услови за његово потписивање. Претпостављамо да би потписивање, ако се потпише, могло да се обави око 15. августа. О тачном датуму потписивања Измена и допуна Посебног колективног уговора баговремено ћемо издати саопштење.
 
Преузето са  линка

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine