недеља, 2. март 2014.

ВИТЕЗФЕСТ у Смедеревској Паланци 7. марта 2014.

У сали градског позоришта у Смедеревској Паланци гостују наши познати песници као што су Добрица Ерић, Недељко Попадић, Перо Солар, Љубомир Ћоролић, афористичар Раде Ђерговић и многи други. Поред песника забавиће нас и Плесни студио "Арабеск", КУД "Абрашевић" и ученици музичке школе "Божидар Трудић" ДОБРО ДОШЛИ!

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine