четвртак, 3. април 2008.

Бесповратна финансијска помоћ за удружења предузетника

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа расписала је данас конкурс за доделу 15 милиона динара бесповратне финансијске помоћи удружењима предузетника за пројекте јачања капацитета удружења.
Средства ће се додељивати путем јавног конкурса, а удружења појединачно могу добити од 100.000 до 800.000 динара, а Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа финансираће целокупну вредност пројекта.
Рок за подношење пријава је 24. април.
Активности и трошкови за које могу бити одобрена средства подразумевају увођење система и стандардизације, истраживање тржишта, подстицање удруживања на регионалном и међународном нивоу, едукације и тренинга, промотивних активности, организације пословних сусрета и такмичења, развоја приватно – јавних партнерстава као и других пројеката који за циљ имају подизање нивоа предузетничке културе.
Сва заинтересована удружења за додатне информације могу се обратити Републичкој агенцији за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine