четвртак, 03. април 2008.

Бесповратна финансијска помоћ за удружења предузетника

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа расписала је данас конкурс за доделу 15 милиона динара бесповратне финансијске помоћи удружењима предузетника за пројекте јачања капацитета удружења.
Средства ће се додељивати путем јавног конкурса, а удружења појединачно могу добити од 100.000 до 800.000 динара, а Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа финансираће целокупну вредност пројекта.
Рок за подношење пријава је 24. април.
Активности и трошкови за које могу бити одобрена средства подразумевају увођење система и стандардизације, истраживање тржишта, подстицање удруживања на регионалном и међународном нивоу, едукације и тренинга, промотивних активности, организације пословних сусрета и такмичења, развоја приватно – јавних партнерстава као и других пројеката који за циљ имају подизање нивоа предузетничке културе.
Сва заинтересована удружења за додатне информације могу се обратити Републичкој агенцији за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine