уторак, 6. мај 2008.

Локални и регионални економски развој (подсетник)

У већини наступа странака и група грађана на локалном нивоу у предизборној кампањи посебна пажња је посвећена локалном (и регионалном) развоју (ЛЕР). Из приказа њихових платформи за наступ у локалним скупштинама општина можемо закључити да је већина кандидата препознала неке од инструмената за ЛЕР. Нажалост неки од бројних алата нису препознати а такође ни вредности ЛЕР-а које дају основу да исти буде ефективан, ефикасан и одржив. Речено ме је подстакло да приложим једну систематизацију реченог у виду:
 • Вредности локалног економског развоја
 • Листа алата за ЛЕР

Вредности локалног економског развоја

Проактиван став

 • Локална власт не сме да чека да пословна заједница или централна власт учини први корак а ни пословна заједница не сме да чека административну иницијативу. Локалне заинтересоване стране треба да предвиде и подстакну изворни покрет за промену стања у локалној економији и да покрену дијалог између различитих заинтересованих страна.

Прихватање различитости

 • Актери локалног развоја уносе своју сопствену перспективу и сопствене интересе. Људи имају различита веровања и различите ставове. Потребно је да прихватимо све те различите позиције и ставове и да радимо заједно, да их ускладимо и да изградимо консензус који омогућује заједничку корист. (Односно да трагамо за ситуацијом win-win или сви добијају).

Сарадња

 • Сваки актер локалног економског развоја има нешто што може да да (да стави на сто). Потребно је да удружимо наше ресурсе и да радимо као тим у коме свако има различиту улогу. Примените емпатију као средство за сарадњу да би је подстакли и да би успешније комуницирали.

Дух заједнице

 • Наши напори треба да буду усмерени на добробит заједнице. Уколико заједница постане боља свако ће да осети добробит и користи ће постати одрживе.

Локални понос

 • Свака заједница има јединствене ресурсе и наслеђе на које треба да будемо поносни и да учинимо напор да то капитализујемо. На крају крајева ми смо лично одређени нашом заједницом у ширем контексту.

Етика

 • Поштење, правичност, искреност су принципи који нас воде у нашим поступцима. Економски развој је процес који је изграђен на поверењу и узајамном уважавању у тежњи за постизањем заједничких циљева. Ми треба да научимо да радимо отворено и транспарентно и да избегавамо сваку сумњу у корупцију или друго непоштено понашање.

Позитиван приступ

 • Економски развој није лаган процес и тешко је да се прави баланс између бројних супротстављених интереса. Ми морамо да тежимо успеху и свака тешкоћа треба да се третира као прилика за креативнији рад и за идентификацију решења.

Приврженост

 • Људи укључени у локални економски развој треба да чврсто верују у процес и да у случају тешкоћа не посустају већ да их искористе за налажење начина да се оне превазиђу.

Волонтерски дух

 • Већина припремног рада биће неплаћена. Морамо да будемо спремни да потрошимо време и ресурсе у разним тачкама процеса радећи као волонтери да би смо на крају добили боље резултате.

Предузетнички приступ

 • Економски развој је динамичан процес и захтева послован став. Профит који оваква активност доноси неће увек бити у форми новца, специјално за групе у заједници, али ће сигурно допринети унапређењу услуга и широј пореској основи. Предузетничке вештине треба да се науче и да се упражњавају од стране учесника. Из тих разлога већини заинтересованих страна ће требати вештине и ставови пословних људи.
АЛАТИ ЗА ЛОКАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ (извор EURADA)

Алати за економски развој

 • Регионални развојни планови
 • Интегрисане регионалне развојне операције (развојне интервенције)
 • Регионална стратегија иновација и регионална стратегија трансфера технологија (РИС-РИТТС) - Регионалне уводне стратегије за информатичко друштво (РИС)
 • Регионалне шеме помоћи
 • Партнерство јавног и приватног сектора
 • Глобални грантови
 • Регионална SWOT анализа
 • Структуре за медијацију регионалног развоја
Инфраструктура у суседству
 • Регионални технолошки центри
 • Индустријски паркови/трговачке зоне
 • Рехабилитација индустријских зона чији је економски век прошао
 • Зоне слободне трговине
 • Урбане зоне слободне трговине
 • Технолошки паркови/научни паркови
 • Конференцијски центри/изложбени центри/Сајмишта
 • Рекреативни паркови
 • Пословни инкубатори
 • Пословни и иновациони центри
 • Пословни центри са интернетом и интранетом
 • Телпортови (центар са телекомуникационим сервисима за предузећа и истраживаче)
 • Позивни центри специјализовани за успостављање конатаката телефоном
 • Мултимодални транспортни центар
 • Вишенаменски сервисни центар
Мобилизација постојећих потенцијала

 • Стимулација предузетништва
 • Подршка компанијама у процесу куповине/продаје
 • Регионалне секторске индустријске мреже
 • Кластери
 • Универзитетски/индустријски спиноф
 • Локални ланци снабдевача
 • Алтернативни туризам (еко, културни, итд.)
 • Регионални природни паркови
 • Центри културне баштине
 • Регионалне маркетинг/стране инвестиције
Пословни сервиси

 • Ревизија/консалтинг/саветовање
 • Центри за превенцију банкрота
 • Менторисање
 • Трансфер технологија и иновација
 • Програм технолошког развоја
 • Програм развоја прототипова
 • Подршка МСП у оквиру великих уговора
 • Партнерство између фирми
 • Сајмови за сусрет купаца
 • Компанијски клубови
 • Креирање МСП на једном месту
 • Информације/савети за МСП на једном месту
 • Базе података/директоријум фирми
 • Систем за упозоравање на технолошки напредак
 • Економска обавештајна структура
 • Достава тачно на време
 • ISO 9000/ ISO 14000
 • Тотално управљање квалитетом
 • Бенчмаркинг
Финансијски инжењеринг

 • Семенски/ризични капитал
 • Локални инвестицијски фондови/локални ризични капитал
 • Пословни анђели/Неформални ризични капитал
 • Системи за субвенционирање камата
 • Микрокредитне шеме
 • Зајмови без интересне стопе или гаранција
 • Заједнички гарантни фондови
 • Друштвени ризични капитал
 • Банке за солидарну штедњу и кредитирање
 • Финансирање од стране треће стране
 • Нова тржишта
 • Финансијско посредовање
 • Планови за реконверзију индустријских средина
 • Компаније за реконверзију
Мере за подршку људским ресурсима

 • Територијални пакт за запошљавање
 • Локалне иницијативе за запошљавање
 • Систем за надзор стручног образовања
 • Иницијативе у сфери социјалне економије
 • Компаније за убацивање
 • Удружења послодаваца
 • Ваучери за посао и услуге
 • Школе друге шансе
 • Помоћ радницима у случају реструктурирања фирме
 • Управљање куповином/продајом
Надам се да ће вам овде презентирани алати и вредности локалног (регионалног) економског развоја помоћи у процени квалитета презентиране платформе за наступ кандидата за одборнике у скупштини општине.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine