недеља, 11. мај 2008.

Семинар «Приступ ЕУ фондовима у сектору културе»

Канцеларија за европске интеграције Владе Србије у сарадњи са Министарством спољних послова Републике Мађарске, канцеларијом Тачка културног контакта – Србија и Министарством за културу Републике Србије организује дводневни семинар «Приступ ЕУ фондовима у сектору културе». Циљ овог програма је пренос знања и искустава за учествовање у програму Култура 2007-2013 .

Семинар се одржава 20. и 21. маја 2008. године у Београду. Првог дана семинар ће бити одржан у Министарству за дијаспору, Васе Чарапића 20, сала на I спрату, са почетком у 8.45 часова. Другог дана семинар ће се одржати у седишту Тачке културног контакта – Заводу за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4.

На семинару ће бити размотрена питања фондова намењених културном сектору, управљање пројектом, састављање пројектног буџета, а биће представљени и практични примери образаца, као и дискусија која ће бити прилика за истраживање мађарских искустава у овој области.

Програм је намењен менаџерима културних институција, невладиних организација и осталим културним оператерима чији се свакодневни посао односи на управљање пројектним циклусом, прикупљање средстава, пројектовање буџета...

Напомињемо да је радни језик семинара енглески, као и да су за учеснике обезбеђене кафе паузе током семинара и сендвичи за ручак. Трошкови превоза и ноћења нису покривени.

Рок за пријављивање је најкасније до уторка 13. маја 2008. године.

Додатне информације путем е-маила dgvozdenovic@seio.sr.gov.yu или телефоном 064/ 8236 245.

Због ограниченог броја места, пријаве ће се прихватати према првенству пријављивања.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine