уторак, 22. јул 2008.

Конкурс за доделу награде "ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ"

Туристичка организација Србије
19. јул 2008.
Конкурс за доделу награде "ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ"

Туристичка организација Србије расписује Конкурс за доделу награде "ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ" за период од јула 2007. до јула 2008. године у следећим категоријама:

 • Туристичка организација;
 • Специјални догађај у функцији промоције туризма (манифестација, сајам, конгрес, изложба);
 • Угоститељски објекат (за смештај или за пружање услуга исхране и пића);
 • Сеоско туристичко домаћинство;
 • Вински подрум;
 • Туристичка агенција;
 • Представљање Србије као туристичке дестинације, преко електронских и штампаних медија (филм, публикација, wеб презентација, интернет страница, емисија, репортажа или часопис);
 • Штампани сувенир (књиге, брошуре и сл.);
 • Сувенир мале вредности (до 2 евра);
 • Сувенир веће вредности (луксузни сувенир);
 • Иновација у туризму;
 • Уређеност туристичких амбијенталних целина.

Предлоге за доделу награде достављају правна и физичка лица, у писаној форми, у року од 30 дана од дана објављивања огласа. Предлог мора да садржи образложење и све потребне податке и доказе прописане чланом 7. Правилника о додели награде "Туристички цвет". Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози неће бити разматрани. Поступак кандидовања и критеријуми за доделу награде, прописани су Правилником о додели награде "Туристички цвет", који је се налази на сајту Туристичке организације Србије www.serbia-tourism.org..

Предлози се достављају Туристичкој организацији Србије лично, доставом на адресу Нови Београд, Омладинских бригада 1а, други спрат или на поштански фах 433, Пошта број 6, са назнаком "Туристички цвет", факс: 011 32 21 068, office@serbia.travel

Информације: Гордана Цветковић, 011/ 313 9791 и Олгица Миљковић, 011/ 313 9795

ПРАВИЛНИК

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine