уторак, 29. јул 2008.

Конкурс Фонда за социјалне иновације за локалне самоуправе - носиоце развоја социјалне заштите на општинском нивоу

Конкурс Фонда за социјалне иновације за локалне самоуправе - носиоце развоја социјалне заштите на општинском нивоу
28. јули 2008
Влада Републике Србије и Министарство рада и социјалне политике већ дуги низ година раде на побољшању заштите посебно осетљивих група грађана. Систем услуга у социјалној заштити који предвиђа Стратегија развоја социјалне заштите Републике Србије почива на важној улози локалних самоуправа. Министарство рада и социјалне политике је свесно да се овај концепт не може даље развијати без јачања капацитета локалних самоуправа како би одговорно и компетентно преузеле планирање, финансирање и праћење услуга социјалне заштите. Стога су општински органи власти идентификовани су као кључна карика за успостављање новог и ефикаснијег система друштвене бриге о најугроженијим грађанима. Општине добијају нове одговорности, али и подршку која им је потребна да их успешно спроведу у дело.
Одговор на захтеве ове врсте, Министарство и Програм Уједињених нација за развој (УНДП) покушавају да нађу кроз спровођење пројекта „Планирање локалних услуга социјалне заштите – ПЛУС’’ који је обухватио 81 општину. Пројекат ПЛУС представља заједнички пројекат Министарства рада и социјалне политике, Европске агенције за реконструкцију (ЕАР) и Програма Уједињених нација за развој. Реализација пројекта је започела јуна 2007. и планирано је да се заврши током 2008. године. Пројекат се финансира средствима Европске Уније, преко Европске агенције за реконструкцију.
Пројекат је спровођен у две фазе, тако да је првом фазом обухваћено 40, а другом 41 општина. У првој фази пројекта 16 општина је добило финансијска средства за оснивање нове услуге. Како се друга фаза пројекта приближава крају, Министарство рада и социјалне политике и ЕАР су одлучили да одвоје 560.000 ЕУР, из донаторских средстава ЕУ преко ЕАР, као вид подршке буџетским издвајањима општина за пружање нових социјалних услуга у заједници. Средства ће бити додељена општинама које су процес стратешког планирања успешно привеле крају и користиће се за финансирање иницијалних трошкова успостављања локалних услуга социјалне заштите које произлазе из стратешких планова.
Право пријављивања на конкурс имају следеће општине:
Општине из прве фазе пројекта пројекта ПЛУС (2007): Босилеград, Бечеј, Аранђеловац, Ковин, Смедерево, Крупањ, Уб, Бајина Башта, Шабац, Владичин Хан, Врњачка Бања, Бујановац, Инђија, Кладово, Бољевац, Тител, Бачка Паланка, Бачка Топола, Мали Иђош, Темерин, Нови Бечеј, Бач, Смедеревска Паланка и Бачки Петровац.
Општине које су учествовале у другој фази пројекта ПЛУС (2008): Александровац, Апатин, Богатић, Брус, Блаце, Ћићевац, Краљево, Куршумлија, Лајковац, Лесковац, Мајданпек, Мало Црниће, Неготин, Нова Варош, Нови Пазар, Оџаци, Опово, Петровац на Млави, Пећинци, Пирот, Пожаревац, Пријепоље, Прокупље, Рашка, Ражањ, Сента, Шид, Сомбор, Сремска Митровица, Сурдулица, Сврљиг, Трстеник, Тутин, Варварин, Велико Градиште, Владимирци, Врбас, Жабаљ, Жабари, Жагубица и Житорађа.
Такође, право пријаве на овај конкурс имају општине Чачак и Ћуприја које су у учествовале у пројекту «Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите» који Министарство спроводи у сарадњи са Фондом за међународни развој Велике Британије и Министарством спољних послова Норвешке.
Наведене локалне самоуправе се могу пријавити до 20. септембра 2008. године.
Комплетна документација за пријављивање на конкурс биће дистрибуирана општинама преко ментора који су са њима радили на изради стратешких планова социјалне заштите. Такође, за сва додатна питања, заинтересоване општине се могу обратити директно Фонду за социјалне иновације: sif@minrzs.sr.gov.yu

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine