субота, 10. јануар 2009.

Номинација за програм „Најбољих 30 испод 30-те“

Пренето са линка.
-------------------------------
Пријава за „Најбољих 30 испод 30-те“
Тражимо лидере надолазеће генерације


Процес номинације

Номинације за српску омладину у дијаспори и програм „Најбољих 30 испод 30-те“ врше се путем интернационалне кампање. Можете да предложите имена кандидата чија постигнућа испуњавају пет критеријума за номинацију, или можете сами да попуните образац:
 • Визија и лидерство;
 • Иновација и постигнућа;
 • Утицај;
 • Стратегије раста и развоја;
 • и укљученост у заједницу и допринос заједници.
Кандидати морају да имају мање од 30 година на дан 30.06.2009. Попуните овај образац ако желите да номинујете некога или ако сте заинтересовани да сами будете кандидат. Особа коју номинујете примиће обрасце које ће морати да попуни. Чланови комисије прегледаће попуњене обрасце.

Напомена:
 • Обрасци за номинацију послаће се кандидатима директно, након службене објаве програма у октобру 2008.
 • Кандидати треба лично да попуне обрасце за номинацију
 • Име особе која пријављује кандидата остаће у тајности
За додатне информације, молимо назовите нас на +1 (613) 225-9029.
Рок за пријаву номинација је 15. јануар 2009.
Ако сте кандидат или познајете некога ко ће 30.06.2009. бити млађи од 30 година, молимо вас да испуните пријаву за „Најбољих 30 испод 30-те“.


1. ОБРАЗАЦ ЗА НОМИНАЦИЈУ: Молимо попуните овај образац. Испуњени образац пружиће суцима кратак преглед кандидата, препорука и контакт информација. (Ово је једини образац који треба да попуњавате. Остали подаци могу да се пошаљу путем стандардних текст процесора)
2. РЕЗИМЕ: Користећи натукнице, напишите резиме који на једној страници у кратким цртама говори о каријери кандидата.
3. ПОСЛОВНА ПОСТИГНУЋА: Користећи натукнице, напишите извештај који на једној страници говори о пословним постигнућима кандидата. Савет: Извештај би требало да укључи објективне чињенице о најзначајнијим пословним постигнућима кандидата и о порасту компаније због њеног лидера. Молимо вас да за податке о порасту фирме користите квантитативне мере (доларе или постотке).
4. НИВО СТРУЧНОСТИ: Користећи натукнице, напишите извештај који на пола странице говори о нивоу стручности кандидата у његовом подручју. Савет: Наведите њихово образовање, квалификације, године рада у овом подручју и награде/признања која су одраз одређене разине стручности.
5. УКЉУЧЕНОСТ У ЗАЈЕДНИЦУ: Користећи натукнице, напишите извештај који на пола странице говори о укључености кандидата у заједницу и њиховом добротворном раду. Савет:Објасните на који начин кандидат води програм заједнице или учествује у њему. Наведите податке о чланству и укључености у заједницу.

Ваше номинације кандидата можете да пошаљете путем имејла на адресу: 30under30@futuregloballeadership.com или да их факсирате на број +1 (613) 822-5099

Рокови за програм “Најбољих 30 испод 30-те”:
 • Обрасци за пријаву морају да се пошаљу пре 15. јануара 2009.
 • Измене пријава могуће су до 12. фебруара 2009.
 • Објава добитника награда: за време свечане вечере 10. јула 2009.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine