понедељак, 16. фебруар 2009.

Почиње електронски курс стручног усавршавања наставника „Социјални софтвер у настави”

Кроз свој програм „Партнер у учењу“ Мајкрософт пружа помоћ у стручном усавршавању наставника и осавремењавању образовних програма, ради унапређења наставе и процеса учења.
Кроз партнерство са Електронским факултетом у Нишу, обједињујући ресурсе и практична знања наставницима у Републици Србији нуди се квалитетан и бесплатан курс о примени социјалног софтвера у настави.
Курс представља комбинацију електронског учења и тестирања знања на коме полазник мора да буде физички присутан. Курс је акредитован под бројем 088 у Каталогу за стручно усавршавање наставника 2008/09 Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије као изборни, а носи 16 сати акредитованог стручног усавршавања.
Праћење курса и издавање сертификата је бесплатно за све пријављене наставнике.
Курс је намењен свим наставницима основних и средњих школа Републике Србије.

Почетак курса 16.2.2009. године
Трајање курса: 7 недеља

Курс предвиђа оспособљавање наставника за комуникацију путем електронске поште, креирање сопствене Веб странице на интернету, размену датотека на интернету, аудио и видео комуникацију преко интернета и држање предавања преко интернета, уз помоћ алата Windows Live обједињених услуга које су бесплатне. Учење је контекстуализовано, а за курс је обезбеђен образовни материјал који може да се користи и у настави информатике.
Курс представља комбинацију електронског учења и тестирања знања на коме полазник мора да буде физички присутан.
Циљна група: сви наставници основних и средњих школа у Републици Србији

Веза за приступ курсу: http://www.pil-vb.net/

ПРАВИЛА електронског курса „ Социјални софтвер у настави “

Курс стручног усавршавања наставника у Републици Србији „Социјални софтвер у настави“ се одржава на интернет мрежи у трајању од 7 недеља (8 активних дана) почев од 16. фебруара 2008. године на адреси http://www.pil-vb.net/, при чему је заступљено 7 сати за самостално проучавање лекција, 5 сати групног учења кроз лекције и консултације на форумима и 2 сата за тестирање знања полазника. Курс је акредитован под бројем 088 у Каталогу за стручно усавршавање наставника 2008/09 Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије. Курс носи 16 сати акредитованог стручног усавршавања. Праћење курса и издавање сертификата је бесплатно за све пријављене наставнике.

Курс представља комбинацију електронског учења (достављања лекција полазнику посредством интернета, расправа и вршњачко учење на форумима и индивидуално тестирање знања полазника тестовима дотупним преко интернета) и тестирања знања на коме полазник мора да буде физички присутан.

Након сваке лекције полазник може да уради тест и/или задатак који у коначној евалуацији успешности савладавања курса учествује са 35 %. Активност на форуму се бодује и чини 20% крајње оцене. На крају, сваки полазник је у обавези да положи финални испит коме мора присуствовати лично (на једном од три места и три термина који ће бити накнадно заказани и полазницима познати до 1.марта, а одржаће се у периоду од 1.априла 2009. до 18. априла 2009.) и који носи 45 % од завршне оцене. За успешан завршетак курса, а самим тим и стицање права на уверење о завршеном курсу, потребно је да полазник има укупан степен успешности (завршну оцену) већу од 65%.
Лекције:

При проучавању лекција могућа је индивидуализација учења. Иако су лекције прављене тако да је предвиђено време за проучавање лекције 70мин, полазник курса може лекцију проучавати дуже или краће од наведеног времена и може једној лекцији приступати више пута. Динамика достављања лекција полазницима је 1 лекција недељно, али учесници не морају да прате ову динамику проучавања. Задња недеља курса је последња недеља када је омогућен приступ лекцијама и тестовима од стране полазника.

У оквиру курса биће обрађене следеће теме у 7 лекција:
1. Електронско учење и примена социјалног софтвера у настави
2. Упознавање са Windows Live услугама
3. Упознавање са Spaces услугом
4. Креирање образовне Веб стране
5. Дељење лекција и образовних материјала на интернету
6. Аудио и видео комуникација са учеником (ученицима)
7. Допунске активности и софтвери за одржавање онлајн наставе
Тестови и задаци на мрежи:
Сваки тест и/или задатак носи исти број поена, а како укупни број поена на тестовима чини еквивалент 35 % укупне оцене курса, сваки од 7 тестова и/или задатака носи 5% оцене целог курса (максимални број бодова на неком тесту варира од теста до теста).

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine