петак, 24. април 2009.

Програм обуке о управљању људским ресурсима за менаџере и запослене у ХР сектору малих и средњих предузећа

У протеклим годинама ТАМ/БАС/ЕАР/ЕБРД програми обуке за мала и средња предузећа (МСП) фокусирали су се на маркетинг, продају и финансије. Након обука о основним знањима и вештинама пословања МСП, сада у први план долази развој запослених. Квалитетни радници један су од главних фактора напретка и конкурентске предности неког предузећа, тако да је управљање људским ресурсима/потенцијалима (ХР) фокус овогодишњих обука.
У многим предузећима у Србији, ХР се и даље перципира само као сектор који пружа административну помоћ запосленима, у смислу одржавања добрих односа међу запосленима, или обезбеђивања топлих оброка и превоза. Иако је администрација ових активности важна за пословање, МСП често не увиђају колика је важност систематског и планираног управљања људским ресурсима у остваривању стратегије и планова организације, и да ће им квалитетно и стратегијско управљање људским ресурсима донети предност у односу на конкуренцију.
У светлу овога, ТАМ је у сарадњи с Чартерд институтом за развој кадрова из Лондона (ЦИПД, http://www.cipd.co.uk/default.cipd) развио програм обуке о управљању људским ресурсима за менаџере и запослене у ХР сектору малих и средњих предузећа који ће се одржати у 5 градова у Србији. Предавачи су локални консултанти који ће четвородневне обуке одржати према следећем распореду:
Датум одржавања
Место одржавања (или околина)
1. 12 – 15. мај -- Крагујевац
2. 19 – 22. мај -- Ниш
3. 3 – 6. јун -- Ваљево
4. 9 – 12. јун -- Суботица
5. 16– 19. јун -- Пожаревац
ЦПМ је задужен за организацију обуке у Крагујевцу, 12-15.маја 2009.
Програм обуке ће имати за циљ да учеснике ових радионица упозна с неким од најважнијих фактора стратешког управљања ХР-ом:
  • селекција и запошљавање
  • технике интервјуисања кандидата
  • индивидуални рад (coaching)
  • продуктивност и управљање учинком
  • организационо планирање
  • однос улагања у запослене и профита предузећа
Учешће на семинару је бесплатно, као и ручак и освежење у паузама. Сви учесници ће добити штампани материјал и сертификат о похађању.
Трошкове превоза и евентуалног смештаја, учесници сносе сами.
Молимо све заинтересоване да се региструју онлине на (српска или енглеска верзија)
или да контактирају:
  • Ана Властелица 063 867 8626
  • Јован Татић 063 354 489
  • Јасна Стојановић 065 64 85 855-за обуку у Крагујевцу

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine