петак, 1. мај 2009.

Програм 24. фестивала МАДЕС 2009.

Завршено је пријављивање за 24. фестивал МАДЕС (Мала дечја сцена).
Програм Фестивала је следећи:
I Дан 08.05.2009. (петак)
ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА У 16,00 САТИ
1. ОШ ''Милија Ракић'' – Церовац
''Новогодишња бајка''
Режија: Маја Ћирић
16,30 сати
2. ОШ ''Лазар Станојевић'' - Ратари
''Један слободан школски час''
Режија: Анђелка Васиљевић
18,00 сати
II Дан 09.05.2009. (субота)
1. ОШ ''Олга Милошевић'' – Смед. Паланка
''Моја мама Кристина''
Режија: Катарина Букумирић''
16,00 сати
2. ОШ ''Никола Тесла'' - Голобок
''Наша деца''
Режија: Пуповац Оливера
18,00 сати
III Дан 10.05.2009. (недеља)
1. ОШ ''Петар Лековић'' - Пожега
''Како су постале ружне речи''
Режија: Марија Стефановић
15,30 сати
2. ОШ ''Станоје Главаш'' - Глибовац
''Марко Краљевић и Муса Кесеџија''
Режија:Јелена Зрнић
16,30 сати
3. ОШ ''Ђорђе Јовановић'' – Селевац
''Молитва богу за српску слогу''
Режија: Весна Ђуричић, Бојан Стојадиновић
18,00 сати
IV Дан 11.05.2009. (понедељак)
1. КУД ''Азања'' - Азања
''Торта са пет спратова''
Режија: Виолета Кељаћ и Милина Ћосић
16,00 сати
2. ОШ ''Радомир Лазић'' - Азања
''Избирачица''
Режија: Игор Радовановић
18,00 сати
V Дан 12.05.2009. (уторак)
1. ОШ ''Херој Радмила Шишковић''
''Ќонцерт за Невену''
Режија: Мирослав Михајловић
15,00 сати
2. ОШ ''Вук Караџић''
''Деспот Трпистрах''
Режија: Славко Стојановић и Нада Вулетић
16,30 сати
3. Градско позориште – Смедеревска Паланка
- ПЛЕСНА ГРУПА ОШ ''МИЛИЈА РАКИЋ''

За све информације обратити се ОШ '' Милија Ракић '' Церовац
У току трајања фестивала контакт телефони су:
  • 026/ 383 053 (Школа)
  • 026/ 383 000 (МЗ Церовац)
Комуникациони канали за промоцију Фестивала су:
Фестивал МАДЕС можете помоћи донацијом на жиро рачун ОШ "Милија Ракић", Церовац, број рачуна 840-1982760-82 модел 97, позив на број 35-009417423780001912
са напоменом "ДОНАЦИЈА ЗА МАДЕС".

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine