четвртак, 6. мај 2010.

25. МАДЕС 2010: Програм фестивала


МАДЕС 2010.

Програм фестивала


I дан 08.05.2010. год. (субота)

ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА у 16:00 сати

1. ОШ "Милија Ракић" - Церовац

"Црвенкапа и збуњени вук"

режија:Маја Ћирић у 16:30 сати

2. ОШ "Херој Радмила Шишковић" - С. Паланка

"Капетан Џон Пиплфокс"

режија: Соња Которчевић,

Марина Михајловић у 18:00 сати

II дан 09.05.2010. год. (недеља)

1. ОШ "Станоје Главаш" - Глибовац

"Капетан Џон Пиплфокс"

режија: Мирослав Станић у 16:00 сати

2. ОШ "Петар Лековић", Пожега

"Прича о царевом заточнику"

режија: Душица Дедић у 17:30 сати

III дан 10.05.2010.. год. (понедељак)

1. ОШ "Вук Караџић" - С. Паланка

"Јулија и Ромео"

режија: Нада Вулићевић,

Јована Аврамовић у 16:00 сати

2. ОШ "Олга Милошевић - С. Паланка

"Прича на квадрат"

режија: Катарина Букумирић у 17:30 сати

3. ОШ "Лазар Станојевић" - Ратари

"Како су постале ружне речи"

режија: Милица Шуклетовић у 18:30 сати

IV дан 11.05.2010.. год. (уторак)

1. ОШ "Херој Радмила Шишковић" - С. Паланка

"Тај луди свет"

режија: Мирослав Михаиловић

пом. режије Весна Русалић у 16:00 сати

2. ОШ "Рада Миљковић" Јагодина

" Ненасилна Црвенкапа"

режија: Весна Митровић у 18:00 сати

V дан 12.05.2010. год. (среда)

1. ОШ "Радомир Лазић" Азања

"Љубав у три чина"

режија: Игор Радовановић,

Дамир С. Живковић у 16:00 сати

2. Градско позориште - С. Паланка

" Чаробна фрулица"

режија: Раде Михаиловић у 18:00 сати

ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА И ДИПЛОМА У 19:30 САТИ

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine