четвртак, 24. фебруар 2011.

Почео нови циклус такмичења "Create the Future"

Компанија Siemens д.о.о. Београд, под покровитељством Министарства просвете и Секретаријата за образовање Града Београда, већ четврту годину заредом организује акцију "Create the Future" - такмичење у изради мултимедијалних презентација намењено ученицима основних и средњих школа из целе Србије.
Тема овогодишњег такмичења носи назив "Градови будућности" а пријављивање учесника почиње 22. фебруара и траје до 22. марта. Сви ученици основних и средњих школа из Србије, који желе да учествују у овој акцији, треба да на веб локацији www.siemens.rs/generation21 попуне он лине пријаву. Након тога, имају рок до 1. маја 2011. да предају завршене мултимедијалне презентације.
Ученици основних и средњих школа узраста од 12 до 19 година, у тимовима од 3 до 5 ученика, под вођством професора-ментора, имају задатак да креирају мултимедијалну презентацију информативног и забавног карактера на задату тему.
"Имајући у виду све бржи развој градова и све већу насељеност урбаних целина, Сиеменс је изабрао да тема овогодишњег такмичења буде "Градови будућности". Желимо да сазнамо како млади људи виде градове будућности, шта мисле о томе како ћемо организовати инфраструктуру, саобраћај, снабдевање енергијом убудуће. Све израженија урбанизација за последицу има енормну потрошњу енергије, мањак природних ресурса, градове са преоптерећеном инфраструктуром као и многе друге изазове. Циљ нам је да подстакнемо младе људе у Србији да допринесу проналажењу одговора на овако важна питања", истакла је Јована Журжин, координатор акције "Create the Future".
Победнике бира стручни жири у ком ће бити представници Министарства просвете Републике Србије и Секретаријата за образовање Града Београда а свечано проглашење победника је планирано за крај маја.
Према устаљеној традицији, Siemens је и ове године припремио вредне награде, како за победничке тимове, тако и за њихове школе, док чланове тимова који освоје прво место у обе старосне категорије очекује наградно путовање у Беч.
Више информација о новом циклусу такмичења "Create the Future" можете пронаћи на веб локацији www.siemens.rs/generation21

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine