четвртак, 26. јануар 2012.

УСКЛИКНИМО С ЉУБАВЉУ СВЕТИТЕЉУ САВИ!!!

Свим нашим читаоцима, ђацима, школама, просветарима, свим српским домаћинима у чијим домовима се слави крсна слава и васцелом српском роду који свог просветитеља прославља радосно кличемо:
УСКЛИКНИМО С ЉУБАВЉУ СВЕТИТЕЉУ САВИ!!!
ЖИВЕЛИ НА МНОГАЈА ЉЕТА!!!

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine