среда, 21. март 2012.

Са представљања књиге Зорице Грујић-Милојевић "Небеска кочија"

Зорица Грујић-Милојевић је 15.3.2012. представила своју књигу песама "Небеска кочија". Представљање књиге је било у организацији Књижевног клуба 21 из Смедеревске Паланке. 
Зорица С. Грујић Милојевић, рођена у Азањи, 2. IX 1950. године. По занимању је професор српског језика и књижевности. Тренутно је директор ОШ „Радомир Лазић,“ у Азањи.
"У песмама се, на посебан начин, стапа с љубављу, дубоко и сетно жали за многобројном Србијом, не мирећи се, са умирућом отаџбином.
Догодине, ето песникиње поново са нама, новом књигом, а песме ће бити за најмлађе и најсмелије, јер живот још нису „пробали“. Колико год да била пркосна и сетна, мирише по раним јабукама које за нас цветају. Оптимизам јој је врлина."
проф. др Миодраг Д. Игњатовић
Београд
Ово је њена друга књига објављена у издању Културно-издавачког центра "Српска кућа" из Пожаревца а и њену прву књигу под називом "Мисао у оку" објавила је Српска кућа.
Књига је објављена 2011. године.
--

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine