уторак, 24. април 2012.

2012-04-25/26: Музички фестивал "Музика је пут до срца"

И ове године ОШ "Вук Караџић" организује музички фестивал "Музика је пут до срца" који ће се одржати 25. и 26. априла са почетком у 19 часова.
Фестивал ће се одржати у Градском позоришту Смедеревске Паланке.

У приложеним плејлистама је део атмосфере са претходна два Фестивала.

Прикажи Градско позориште на већој мапи

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine