субота, 8. фебруар 2020.

Молитвени скуп поводом подршке православној браћи у Црној Гори 9.2.2020. у 17 часова у Смедеревској Паланци


Српска православна црква у Смедеревској Паланци позива верни народ на молитвени скуп поводом подршке православној браћи у Црној Гори.

Молебан ће бити одржану Храму Светог Преображења у недељу 9.2.2020. у 17 часова а потом ће бити организована Литија кроз центар града.


Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine