петак, 17. новембар 2023.

НА ПРОДАЈУ СТАН 70 м2, Смедеревска Паланка

НА ПРОДАЈУ СТАН 70 м2, Смедеревска Паланка
Центар града, I зона, I спрат, подрум
Власник, укњижен, 1-1
Усељив, грађен за официре ЈНА
Дебели зидови, ПВЦ столарија са ролетнама
Клима, уградна кухиња са шанком
Нов велики бојлер са гаранцијом 5 година
Цена: 61.000 €
Тел: 063/80-80-010
-------------
Брошура о стану који се продаје је на линку
Албум са фотографијама о стану који се продаје је на линку
Видео о стану који се продаје је на линкуНема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine