петак, 27. јун 2008.

Изашао је из штампе нови 51. број школског листа "Глас младих" ОШ "Херој Радмила Шишковић" из Смедеревске Паланке

Поводом завршетка школске године изашао је из штампе 51. број школског листа "Глас младих".
Да би сте се упознали са ученицима ОШ "Херој Радмила Шишковић" осетите следеће вики стране наше школе:
Ученици 8. разреда ОШ "Херој Радмила Шишковић" у свечано обележили завршетак школовања. Фотографија са матурске свечаности је следећа:
ОШ "Херој Радмила Шишковић" је једна од првих основних школа у Србији која активно користи сервисе интернета под називом "веб 2.0".
Презентација листа "Глас младих" коришћењем сервиса Scribd је следећа:
Read this document on Scribd: Глас младих, Бр. 51, 2007-06-28

Посетите веб стране ОШ "Херој Радмила Шишковић":

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine