среда, 6. август 2008.

Округли сто "Надзор над електронским комуникацијама"

Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије (Удружење информатичке делатности) Вас позивају на
ОКРУГЛИ СТО
„НАДЗОР НАД ЕЛЕКТРОНСКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА“
Теме о којима ће се дискутовати су:
 • РАТЕЛ: “Технички услови за подсистеме, уређаје, опрему и инсталације, Интернет мреже“ и обавезе ИСП
 • колико сајбер криминал у Србији захтева увођење строгог надзора?
 • инострана искуства у спровођењу надзора
 • да ли надзор још више угрожава приватност?
 • да ли је члан 55 став 1 ЗОТ довољна заштита за приватност?
 • да ли ће се за сваки надзор користити судски налог и ко ће то контролисати?
 • да ли је већ постајао надзор и у чему је разлика?
 • зашто опрему за потребе државне функције надзора треба да плате ИСП?
 • шта мисле надпровајдери и потпровајдери?
 • предлог Закона о заштити података о личности и Техничко упутство
 • да ли ће надзор дестимулисати електронске комуникације, е-трговину и сл.
 • увести прелазни рок од 1 године
 • предлози за измене и допуне Техничког упутства
Говорници:
 • Слободан Марковић, Центар за развој Интернета
 • Војислав Родић, Удружење провајдера Србије
 • мр. Небојша Васиљевић, помоћник министра за телекомуникације и информационо друштво
 • Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја
 • Раде Драговић, Министарство правде
 • Саша Јанковић, заштитник грађана
 • Јелена Јовановић, секретар Удружења информатичке делатности ПКС
 • Симо Иванежа, YУБЦ Сyстем а.д.
 • ђакон Оливер Суботић, “Православни мисионар“
Модератор:
 • Никола Марковић, председник Друштва за информатику Србије
Техничко упутство РАТЕЛ-а се може видети на сајту http://www.ratel.org.rs/, а саопштење МТИД на сајту http://www.mtid.sr.gov.yu/.
Скуп се одржава 08.08.2008. у Привредној комори Србије
Теразије 23, 2. спрат, мала сала са почетком у 11 часова


Преузето са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine