среда, 20. мај 2009.

Дан изазова (Challenge Day)

Дан изазова (Challenge Day) је најзначајнија, традиционална, међународно призната и афирмисана манифестација чију реализацију кординира TAFISA. За Дан изазова је резервисана последња среда месеца маја, а ове године то је среда, 27. мај 2009.
TAFISA - Светска организација Спорта за све организује ову планетарну акцију са циљем да се што више грађана укључи у активности са рекреативним, спортским и културним садржајима кроз игру, дружење и забаву.
Дан изазова је истовремено и дан позитивне, неусиљене атмосфере. То је дан који креира самосвест и ентузијазам, дан активног живљења, дан у којем се не бирају најспособнији, дан који ангажује све грађане без обзира на пол, узраст и ниво физичких и функционалних способности, социјални статус, и сл.
Суштина акције је међусобно надметање два жребом изабрана града из исте категорије (I - <> 1 милион ) који ће коришћењем најразноврснијих спортско-рекреативних садржаја, бити успешнији у иницирању и покретању већег броја грађана на вежбање и активност.
Минимални задатак у оквиру Дана изазова је да се сваки грађанин бави одређеним спортско-рекреативним активностима у трајању од најмање 15 минута, под мотом «ЗА СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ И СВОЈ ГРАД» и да своју активност пријави општинском/градском Организационом одбору.
Дан изазова је истовремено прилика за успостављање сарадничких, пријатељских, културних, спортских, привредних и туристичких веза међу градовима – општинама, како на националном, тако и на међународном плану.
Са посебним задовољством Вам упућујемо позив да се придружите милионском броју учесника Међународног Дана изазова 2009. године.
У протеклих 14 година наша земља је била успешан учесник Дана изазова. Кроз овај програм се у неким годинама укључивало преко милион грађана Србије.
Градови из Србије су до сада имали значајне наступе и у међународној конкуренцији.
Очекујемо да ће ове 2009. године у акцији учествовати преко 50 општина-градова са више од пола милиона учесника, а у међународној конкуренцији представљаће нас градови који су прошле године, у својим категоријама били најуспешнији у Србији а то су: у I категорији - Димитровград, у II категорији - Врњачка Бања, у III категорији - Суботица и у IV категорији – Општина Звездара и у V категорији Град Београд.
Концепција акције је и ове године остала непромењена а подржавамо све добре и оригиналне идеје које ће обогатити садржај овогодишњег Дана изазова у Вашој средини.
Општинама које прихвате позитивни спортски изазов, Спорт за све Србије ће бесплатно доставити потребан број плаката и пропозиција.
Општине које у Дану изазова 2009. остваре најбоље резултате представљаће нашу земљу у међународној конкуренцији 2010. године.
Пријаву за учешће треба доставити на адресу:
  • Асоцијација Спорт за све Србије, Теразије 35/III, 11000 БЕОГРАД,
  • фах: 011/32 34 809 или на e-mail: yusportzasve@ptt.rs
Детаљне информације о раније реализованим и овогодишњем Дану изазова можете добити на нашем сајту www.sportforallserbia.org.rs или директно на телефоне: 011/32 32 986, 011/32 34 809.
Према информацији на линку http://www.sportforallserbia.rs/danizazova.htm.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine