четвртак, 11. јун 2009.

Видео спотови у оквиру кампање ЗА ЧИСТИЈУ ПАЛАНКУ

Преносимо са линка

Представљамо 2 спота у оквиру акције ЗА ЧИСТИЈУ ПАЛАНКУ Савета за екологију СО Смедеревска Паланка и Фонда за екологију и заштиту животне средине Смедеревска Паланка.
Снимање овог спота омогућили су чланови Еколошке секције и Еколошке патроле ОШ "Херој Радмила Шишковић". Снимање, монтажа и продукција је у оквиру активности Секције за мултимедију ОШ "Херој Радмила Шишковић".

Кампања ЗА ЧИСТИЈУ ПАЛАНКУ се реализује у оквиру националне акције ОЧИСТИМО СРБИЈУ.

За чистију Паланку - 1. спот from ОШ ХРШ on Vimeo.


За чистију Паланку - 2. спот from ОШ ХРШ on Vimeo.
Беџ социјалне мреже акције је следећи

Visit Очистимо Паланку - Očistimo Palanku


Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine