четвртак, 18. јун 2009.

Конкурс за доделу награде "Туристистички цвет"

Туристичка организација Србије организује доделу награде „Туристички цвет“ за период од јула 2008. до јула 2009. године. Награда се додељује за значајна остварења у подизању квалитета туристичких услуга, као и допринос развоју, унапређењу и промоцији туризма, у следећим категоријама:

1. Туристичка организација;

2. Специјални догађај у функцији промоције туризма (манифестација, сајам, конгрес, изложба);

3. Угоститељски објекат (за смештај или за пружање услуга исхране и пића);

4. Сеоско туристичко домаћинство;

5. Вински подрум;

6. Туристичка агенција;

7. Представљање Србије као туристичке дестинације, преко електронских и штампаних медија (филм, публикација, интернет страница, емисија, репортажа или часопис);

8. Сувенир мале вредности;

9. Сувенир веће вредности;

10. Иновацијa у туризму;

11. Уређеност туристичких амбијенталних целина;

12. Туристички водич;

13. Организација и/или појединац за допринос унапређењу туризма Републике Србије.

Предлоге за доделу награде достављају правна и физичка лица, у писаној форми, у року од 30 дана од дана објављивања огласа. Предлог мора да садржи образложење и све потребне податке и доказе прописане чланом 7. Правилника о додели награде „Туристички цвет“. Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози неће бити разматрани. Поступак кандидовања и критеријуми за доделу награде, прописани су Правилником о додели награде „Туристички цвет“.

Предлози се достављају Туристичкој организацији Србије до 17. јула 2009. године, и то:
лично, доставом на адресу Нови Београд, Омладинских бригада 1а, други спрат;
на поштански фах 433, Пошта број 6, са назнаком „Туристички цвет“, факс: 011 32 21 068;
e-mail: office@serbia.travel.
Контакт телефон: 011 313 97 91.

Правилник о додели награда можете преузети овде.Напомена: Сматрајући да су сви предлози значајни за презентацију широј јавности креирана је фејсбук група "Туристички цвет" на адреси. Сви који то желе могу да представе свој предлог користећи могућности које фејсбук нуди (линк, видео, фотографије, итд.). Уколико некоме треба помоћ нека материјале пошаље на е-маил turizam@milanmilosevic.in.rs па ће их потписани публиковати.
На социјалној мрежи Србија OnLine покренута је група "Туристички цвет" на којој такође могу да се представе предлози на овом конкурсу. Ова социјална мрежа омогућава корисницима да најаве догађаје, учествују на формуима о разним питањима, да публикују блог, да ћаскају у реалном времену, и још много тога што нуди веб 2.о. Коришћење је крајње једноставно и изузетно погодно за промоцију туристичких производа.
Фејсбук група и група на социјалној мрежи
Србија OnLine су иницијативе потписаног аутора овог прилога.

УПОЗНАЈМО СРБИЈУ ДА БИ СМО ЈЕ ВИШЕ ВОЛЕЛИ.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine