петак, 26. јун 2009.

Најава кампа „Стара планина 2009.”

Најава кампа „Стара планина 2009.

Назив пројекта: Истраживачко-едукативна експедиција „Стара планина 2009“

Организатор: Научно истраживачко друштво студената биологије „Јосиф Панчић“

Координатори: Марко Јанковић 0645267033, Марко Шћибан 0638800716

Место одржавања: Стара планина; Општина Пирот; села Темска, Топли До, Рсовци, Дојкинци

Смештај: Темска – 80 + шатори

Топли До – 30 + шатори

Дојкинци – 30 (планинарски дом) + шатори

Рсовци – 10 + шатори

Циљ:

Примарни циљ овог пројекта је проучавање живог света, етнолошких вредности подручја, физиономије насеља и археолошких вредности Старе планине, као и оцена потенцијала за развој одрживих видова туризма. Поред поменутих активности, истраживачи и активисти ће истовремено промовисати природне и културолошке вредности које поседује Стара планина, вредности које треба да буду и основа њеног развоја. Такође, један део активиста ће радити на уклањању инвазивног киселог дрвета у клисури реке Темштице, и то у склопу међународног волонтерског кампа.

Реализација:

Истраживачко-едукативна експедиција „Стара планина 2009“ ће бити одржана у периоду 1.-20. јул 2009. године на Старој планини. Претходне године, од 5. до 21. јула 2008. уcпешно је реализована научно-истраживачка експедиција „Стара планина 2008“, на којој је учествовало 87 студената биологије, екологије, туризма и географије са свих универзитета у Србији. Током 2009. планира се знатно детаљније и свеобухватније истраживање природних вредности Старе планине, као и едукација и презентација резултата локалној заједници. Будући да је током 2008. године извршено упознавање са истраживаним подручјем, остварен контакт са локалним становништвом, очекује се да ће степен реализације програма бити веома висок.

Опис програма:

Експедиција би требала да окупи људе различитих струка и интересовања да би се прикупило што више података о природним и културним вредностима истраживаног подручја. Централни камп ће бити смештен у селу Темска, где ће поред истраживача бити смештени и међународни волонтери. Поред Темске, планира се организовање и минимум 4 базна логора на локалитетима погодним за предвиђене делатности, и то у селима Топли До, Рсовци и Дојкинци (Арбиње). У свим базним логорима, изузев Дојкинаца, смештај је бесплатан. Уколико се не среди смештај у школи, у Дојкинцима ће се највероватније плаћати планинарски дом од 200 динара по дану или ће се камповати у Арбињу. Заједно са волонтерима, очекује се да ће у експедицији учествовати око 100-150 истраживача. У зависности од интересовања, постоји могућност организовања још неколико базних логора на планини, али је такве жеље неопходно пријавити координаторима барем 10 дана пре почетка кампа. На експедицији ће учествовати чланови НИДСБ „Јосиф Панчић“ (Нови Сад), ЕИД „Младен Караман“ (Крагујевац), БД „Сава Петровић“ (Ниш), ДМИИЗГ „Бранислав Букуров“ (Нови Сад), БИД „Јосиф Панчић“ (Београд) и Волонтерског центра Војводине, а свака организација ће имати свог координатора. Такође, биће и учесника који нису припадници ни једне организације или учествују са свега неколико чланова.

Експедиција почиње 01. јула 2009., када се планира окупљање свих учесника у селу Темска. Том приликом ће се извршити планирање активности наредних дана, расподела учесника по базним логорима, планирање групних излета, а све то према потребама које имају учесници приликом истраживања. Од биолошких секција, планира се присуство орнитолошке, ботаничке, ентомолошке, хидробиолошке, херпетолошке, ихтиолошке, мамолошке и заштитарске. Поред биолога, планира се учешће туризмолога и географа који је координисати писање монографије о селу Темска са околином, а постоје могућности да се прикључе и тимови археолога и палаеонтолога. Такође, у склопу експедиције ће бити реализован и међународни волонтерски камп на ком ће волонтери радити на уклањању инвазивног киселог дрвета (Ailanthus altissima), као и на другим друштвеним активностима.

Поред истраживачких, планирају се и едукативне активности усмерене са једне стране на презентацију природних вредности парка природе „Стара планина“ локалном становништву, а са друге едукација учесника самог кампа о методама научног рада на терену. Акција је прошле године изведена уз подршку Завода за заштиту природе Србије и Универзитета у Новом Саду, Крагујевцу и Београду. Ове године ће се камп реализовати уз подршку Универзитета у Крагујевцу и Новом Саду уз присуство неколико професора и асистената, а очекује се и материјална подршка Општине Пирот, као и других донатора.

Додатне ИНФО за „Стара планина 2009“

За све оне који намеравају да учествују на истраживачко-едукативној експедицији „Стара планина 2009“ потребне су још неке информације како би се што успешније припремили за наступајућу реализацију.

* Сваки учесник одређује колико дана остаје на кампу, није обавезно бити свих 20 дана, и у зависности од тог броја плаћа партиципацију која износи 150 динара по дану. Од тога новца се купује храна од локалне заједнице (сиреви, млеко, мед, поврће,...), обавезни део инвентара са кување, прање и други пратећи трошкови.

* Обавезно понети врећу за спавање, а ко има може понети и шатор, који такође може бити од велике користи. Они који имају шатор имаће могућност да пешке обилазе велика пространства Старе планине и да заноће где год згодно место постоји. На тај начин могу да се обиђу сви базни кампови и да се види много тога.

* Осигурање учесника не постоји, тако да све активности које раде учесници раде на своју одговорност. Доласком на камп ово се сматра прихваћеним.

* Понети одећy у обућу како за вруће, тако и за хладно време из разлога што се на планини годишња доба лако могу обрнути, а може наступити и свежији период. Ноћи су релативно хладне и у Темској, док је више на гребену то још израженије.

* Понети лекове, а посебно анти-алергијске и против уједа.

* У Темској веома слаб сигнал за 063 мрежу, док је за 064 добар. У школи у Темској имамо хало говорницу, стога понесите „ХАЛО“ картице.

Марко Јанковић и Марко Шћибан

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine