среда, 9. септембар 2009.

Недељa локалне демократије - од 12. до 18. октобра


У 33 земље и ове године се одржава Недеље локалне демократије. у овом блогу је листа препорука за активности са линка http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_en.asp.
Да ли ће се и наше општине укључити у ове активности?
Активности које могу бити реализоване у оквиру Недеље локалне демократије:
 • - Информативне/комуникационе активности
 • - Дан отворених врата у јединицама локалне самоуправе
 • - Изложба о културном наслеђу и историји града/општине
 • - Штампање промотивних материјала локалне самоуправе
Информативна кампања на локалним медијима
 • - Специјално издање часописа локалне самоуправе, које се фокусира на Недељу локалне
 • - демократије
 • - Активности базиране на размени између грађана и изабраних представника локалне самоуправе
 • - Дан отворених врата у јединицама локалне самоуправе
 • - Грађани обилазе установе којима управља локална самоуправа (ватрогасне станице, школе...)
 • - Сусрети изабраних представника локалне власти и грађана
 • - Отварање заседања општинског/градског већа за јавност
 • - Јавне расправе и на теме од јавног значаја и активности финансиране од стране локалне
 • - самоуправе
 • - Истраживања о локалним практичним политикама или јавном задовољству активностима локалне
 • - самоуправе
 • - Предавање и дискусија о локалној демократији
 • - Сусрет и разговори локалних функционера и представника организација у заједници
 • - Форум о локалном развоју: Форум треба да окупи све заинтересоване стране које желе да допринесу локалном развоју
Активности за младе
 • - Медији за младе: млади људи посматрају и анализирају Европску недељу локалне демократије изновинарске перспективе
 • - Организовање састанака ђачких парламената да дискутују о темама релевантним за младе
 • - Посете младих локалним институцијама
 • - Посете изабраних представника локалних власти школама
 • - Такмичење у писању приче на тему „Да сам ја изабрани представник локалне власти“ за младепреко 16 година
 • - Моћ ученика: игра у оквиру које млади добијају могућност да хипотетички троше општински буџет
 • - Политички брзи састанак: троминутни састанци упознавања одборника и младих људи
 • - Време питања: Уклањање баријера између младих људи, одборника, политичара или представника
 • - Одведите одборника у школу: Изабрани представници или одборници посећују младе људе у њиховом окружењу да би разговарали о његовој/њеној улози
 • - Активно укључити у политичке, социјалне и моралне проблеме око њих, кроз симулацију избора
 • - Млади људи широм земље пишу на тему „мој живот у заједници“
 • - Градоначелник дана: Изабрани млади људи се стављају у улогу градоначелника/председника општине
 • - Школска дебата
 • - Квиз кроз који се учи о локалној и европској демократији
 • - Интергенерацијска дебата о темама које обе групе препознају као битне
Активности за старије
 • - Интергенерацијска дебата о темама које обе групе препознају као битне
 • - Старији грађани посећују институције које су у надлежности локалне власти (ватрогасни дом, школу...)
 • - Јавне дебате за старије на теме које су у њиховом интересу





Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine