четвртак, 10. септембар 2009.

Регионална ECDL конференција: ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ - УСЛОВ И ОБАВЕЗА

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ - УСЛОВ И ОБАВЕЗА
Пренето са линка.
Способност коришћења рачунара данас постаје услов пословања а тиме и живота фирми, друштва и појединаца. Дигитални свет тако постаје и стална обавеза додатног учења. Зато се овом проблему из дана у дан посвецује све већа пажња.
Европска Унија је својим концептом ECDL - European Computer Driving Licence поставила стандард уједначеног минимума потребног знања за запослење у привредним и ванпривредним институцијама, а све образовне институције уврстиле су ЕЦДЛ сегменте у своје наставне програме. Председник Европске Комисије, господин Барросо, у фебруару ове године свечано је преузео деветомилионити ЕЦДЛ индеx у намери да и сам полаже ове испите и личним примером укаже на одлучност европских ставова и неопходност информатичке писмености на свим нивоима рада, од најнижег до највишег. Недавно је у Прагу на 52. конференцији генералних директора јавних управа европских земаља још једном подвучен ЕЦДЛ за мерило писмености и основ ширења EUPAN – European Public Administration Network који треба да омогући градјанима и фирмама бољу примену нових технологија у комуникацији са државним органима.
Статистички показатељи говоре да су пропорционално броју становника, земље југоисточног региона у све већем заостатку за Европом што наравно подстче и даљи раст већ постојеће велике привредне разлике. То је разлог да су до сада многе земље региона добиле значајна средства из приступних фондова за унапређење информатичке писмености, а предузетници који желе будућност својим фирмама перманентно улажу у информатичко образовање запослених. ЕЦДЛ се за кратко време имплементирао и ван Европе а свуда у свету спроводи се мрежом тестних центара које контролишу национални носиоци лиценце. У нашем региону то су: ДИС – Друштво информатичара Словеније, ХИЗ – Хрватски информатички збор, ЕЦДЛ удружење информатичара БИХ и ЈИСА – информатички савез Србије који је тренутно надлежан и за Црну Гору и Македонију.
После Хрватске и Словеније, ЈИСА је ове године домаћин регионалној конференцији где ће се представити напори и резултати не само бивших југословенских република већ и других блиских земаља (Италија, Аустрија, Мадјарска, Румунија...). За ту сврху поред уобичајених презентација, биће организовани и Б2Б разговори, штандови, посебне сесије и све друго потребно да се што пре и што више подстакне развој информатичке писмености региона и смањи јаз који данас постоји.
Конференцију ће отворити Председник Европске скупштине професионалних информатичких асоцијација (CEPIS) а уводна излагања имаће директор ЕЦДЛ фондације и сви национални лидери информатичких асоцијација и државних министарстава задужених за развој и примену нових технологија у овим земљама.
Задаци који се постављају пред државне органе, привреду и ванпривреду, образовне институције, као и практични примери и реализована пракса, биће презентовани на овој конференцији.
Зато Вас позивамо да неизоставно присуствујете, уочите трендове и спроведете их у својим окружењима!
За све посетиоце обавезна је претходна пријава на сајту www.ecdl.rs или тел. + 381 11 - 2620374, 2622668, 2620374


Трећа Регионална ECDL Конференција
Београд, 08 – 10. Октобар 2009, Хотел Continental

Четвртак, 08. Октобар 2009.

 • Долазак гостију
 • 19:30 Прелиминарни састанак представника ECDL-Ф и председника регионалних ИЦТ удружења – регионалних носиалаца ECDL лиценце

Петак, 09. Октобар 2009.

 • 10:30 Уводна реч: Божидар Ђелић, Потпредседник Владе Србије (tbc)
 • Niko Schlamberger i Prof.Dr. Vasile Baltac, Председници CEPIS
 • Piotr Mrozinski, ECDL Foundation
 • 10:50 ECDL Austrija – Elisabeth Waldbauer, искуства у управи,председник ECDL Austria (tbc)
 • 11:00 ECDL Hungary - Alfolidi Istvan, искуства у управи, председник NJSZT Hungary (tbc)
 • 11:10 ECDL Romania - Prof.Dr. Vasile Baltac, искуства у управи, председник ATIC Romania
 • 11:20 ECDL Italy - Giulio Occhini, искуства у здравству, председник AICA Italia (tbc)
 • 11:30 ECDL Slovenija - Niko Schlamberger, председник Словенског друштва информатика
 • 11:40 ECDL Hrvatska – Маријан Фрковић, председник ECDL HR
 • 11:50 ECDL BiH – Mensura Beganović, председник ECDL BIH
 • 12:00 ECDL Србија, Црна Гора и Македонија – Ђорђе Дукић, председник ЈИСА

 • 12.10 – 12.40 Кафе пауза – у салону ЛеЦлуб Цонтинентал

 • 12:40 – 14:40 Трибина: ECDL услов и обавеза
Уводна реч: Јасна Матић, министарка, Министарство за телекомуникације и информационо друштво Србије (tbc)
Потом представници надлежних министарстава земаља региона: Искуства у министарствима Словеније (управа), Хрватске (просвета), БИХ (донације), Србије (одбране), Црне Горе (здравства)…

 • 14.40 – 15.50 Ручак у хотелу Continental
 • 16:00 – 19:00 Билатерални разговори и посете ECDL штандовима у салону LeClub Continental
 • Од 20.00 – Свечана вечера уз крстарење бродом Сава/Дунав

Субота, 10. Октобар 2009.

 • Факултативно: разгледање Калемегданске тврђаве и Кнез Михајлове улице - тговачког центра Београда или крстарење бродом (ако се претходног дана због евентуално лошег времена одустало од вечере на броду).Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine