уторак, 22. септембар 2009.

КОНКУРС за учешће на Међународној конференцији „Професионални развој запослених у образовању - Мотивисаност за стручно усавршавање“

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за учешће на Међународној конференцији

Професионални развој запослених у образовању - Мотивисаност за стручно усавршавање“.
Конференција ће се одржати у хотелу „Дунав“, Сремски Карловци, од 21. до 23. октобра 2009. године.
Циљ Конференције је унапређивање система професионалног развоја са посебним освртом на мотивисање запослених и планирање даљих корака.
Уколико сте наставник, васпитач или стручни сарадник запослен у образовно-васпитној установи и сматрате да можете да дате свој допринос раду Конференције, позивамо Вас да попуните пријавни формулар који можете преузети на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања: www.zuov.gov.rs у тексту конкурса.
Попуњен формулар послати на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања/ Центар за професионални развој запослених, Фабрисова 10, 11 000 Београд, са назнаком „Пријава за учешће на конференцији – конкурс“, или на е-mail: milan.boskovic@zuov.gov.rs са назнаком – „Конкурс“.
Уколико будете изабрани, трошкови Вашег учешћа биће покривени.
Конкурс је отворен до 2. октобра 2009. године.

Конкурс: Професионални развој запослених у образовању - Мотивисаност за стручно усавршавање
Пријавни формулар: Професионални развој запослених у образовању - Мотивисаност за стручно усавршавање

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine