субота, 1. децембар 2007.

Почела је реализација пројекта управљање пољопривредним газдинством

Потписан је уговор са Министарством за пољопривреду, водопривреду и шумарство за реализацију пројекта "УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВОМ" који ће се реализовати на територијама општина Смедеревска Паланка и Велика Плана током 2008. године.
Пројекат ће реализовати експертски тим Удружења агронома "Домаћин" из Смедеревске Паланке.

Реализацијом пројекта је предвиђена едукација одабраних регистрованих газдинстава са територија општина Смедеревска Паланка и Велика Плана из области управљања фармом кроз:
  • одржавање радионица и непосредну едукацију пољопривредних газдинстава
  • израду бизнис паланова за обухваћена домаћинства
  • медијску презентацију пројекта.
За додатне информације назвати др Милана Здравковића или др Јасмину Здравковић на телефон 064 25 28 249 или 063 82 16 712.
Пренето са блога Управљање фармом http://upravljanje-farmom.blogspot.com/.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine