субота, 7. јун 2008.

Акција "Еунет за 5 - награђујемо одличне ученике основних и средњих школа"

Циљ акције је да се награде сви одлични ученици у земљи. Награда је бесплатан ДиалУп Интернет у периоду од 01. јула до 01. септембра 2008. године. Ученици поклон могу да активирају на свим наплатним местима ЕУнета, од 01. јула 2008. У акцију су укључене све основне и средње школе у Србији , а процена је да ће ове године бити 150.000 ђака са одличним успехом.
Свим осталим основцима и средњошколцима, који ову школску годину нису завршили са одличним успехом, као и студентима државних и приватних факултета, ЕУнет је у истом временском периоду спремио летње промотивне цене за флат диал-уп у износу од 450 динара за месец дана и два месеца ЕУнет АДСЛ-а по цени једног уколико се пријаве до краја августа.
Акцијом "ЕУнет за 5" ЕУнет жели да награди знање и успех. Намера је да млади стекну практичне вештине коришћења интернет техниологије, неопходне сваком информационом друштву.
"ЕУнет за 5" део је дугорочног ЕУнет програма "Интернет у школама", у који је већ укључено преко 60 средњих школа. Као водећи Интернет провајдер у земљи, ово је наш допринос стратешком националном плану развоја информационог друштва.

Критеријуми за акцију

1. Ко има право на награду?

  • Право на награду имају сви ученици основних и средњих школа који са одличним успехом заврше школску 2007/2008 годину.

2. Шта је награда?

  • Награда је бесплатан ЕУнет ФлатДиалУп у периоду од 01.јула до 01.септембра.

3. Како се реализује награда?
Ученици који су остварили право на награду могу је реализовати:

  • доношењем фотокопије сведочанства на ЕУнет наплатна места
  • слањем скенираног сведочанства на е-маил адресу admin@eunet.yu. Потребно је да у е-маил-у ученик наведе и своје ЕУнет корисничко име.

Уколико ученик нема регистрован ЕунетДиал-ин налог потребно је да попуни формулар за регистрацију који може преузети на адреси http://www.eunet.rs/documents/pdf_formulari/Dial-in_EUnet_za5.pdf
4. Које су додатне погодности које остварују сви ученици основних и средњих школа и студенти?
Сви ученици у оквиру ЕУнетовог националног програма "Интернет школама" добијају:

  • Унет ФлатДиалУп по промотивној цени од 450 дин
  • Два месеца ЕУнет АДСЛ-а по цени једног за кориснике који се пријаве за сервис у периоду од 01.јула до 01.септембра.

5. Да ли награда мозе да се пренесе на треће лице?

  • Награда не може да се пренесе на треће лице.

6. У ком периоду траје акција?

  • Акција траје од 01. јула до 01. септембра 2008. године.

Све додатне информације могу се добити преко ЕУнет Инфо Центра 0800 300 400 или на wеб адреси http://www.eunet.rs/eunetza5.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine