уторак, 3. јун 2008.

Развој ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА у градовима Србије

Једнодневна конференција “Развој Територијалних информационих система у градовима Србије – размена искустава и поуке“ биће одржана у Сава Центру у Београду, 12. јуна 2008.

Главни циљ конференције је стимулисање ДИЈАЛОГА између градова и општина које су радиле са УН-ХАБИТАТом, и других општина у Србији, кроз размену искустава и поука стечених у процесу развоја територијалних информационих система – ТИС, уз подршку ГИС технологија.

Конференција има и два специфична циља: омогућавање процеса сазнавања кроз размену стечених искустава и поука општина у Србији; дефинисање кључних питања која проистичу из праксе у циљу проналажења заједничких решења усмерених ка превазилажењу препрека и суочавању са новим изазовима. Суштина је да се подстакне дебата и дефинишу акције које ће омогућити даљу примену стечених искустава, унапређење праксе и повећање њеног учинка. Презентована искуства, разматрања у току радних сесија, као и закључци и препоруке, биће систематски нотирани у току конференције и вишеструко доступни за даље ширење у јавности.

Конференција комбинује динамичне општинске презентације кључних тема са пленарним дискусијама и интерактивна разматрања кроз тематске радионице. Главне теме двеју паралелних радних сесија су: 1. Постизање интегрисања информација и институционална организација општинског ТИС-а; 2. Достизање квалитета – техничка решења за развој општинског ТИС-а.

За приступ осталим странама о Конференцији “Развој Територијалних информационих система у градовима Србије – размена искустава и поуке“ КЛИКНИТЕ на следеће линкове:

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine