четвртак, 5. јун 2008.

Социјална мрежа «Србија OnLine»

Почела је са радом социјална мрежа «Србија OnLine» на адреси http://srbijaonline.ning.com чији је циљ унапређење видљивости иницијатива (догађаја, манифестација, итд.) и унапређење дијалога између грађана и актера друштвено-економског развоја Србије на локалном, регионалном и републичком нивоу о битним питањима развоја модерног српског друштва применом савремених сервиса информационо-комуникационих технологија.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА СОЦИЈАЛНА МРЕЖА «СРБИЈА ONLINE»?
 • људима који желе да размене искуства и информације које се тичу њихове свакодневице;
 • туристичким организацијама и туристичким агенцијама;
 • удружењима свих врста (спортска друштва, ловачка друштва, планинарска друштва, клубови, омладинске организације, хуманитарне организације, удружењима предузетника, синдикалним организацијама, политичким странкама, професионалним удружењима, ....);
 • предузетницима (самосталне занатске радње, самосталне трговачке радње, ...), малим и средњим предузећима;
 • локалним самоуправама и месним заједницама;
 • јавним предузећима (комунална предузећа, дирекцијама за изградњу, ...) и јавним установама (школе, вртићи, музеји, галерије, библиотеке, архиви, ....),
 • и другим организацијама које желе да њихов рад буде видљивији.

ЗАШТО СЕ ПРИДРУЖИТИ СОЦИЈАЛНОЈ МРЕЖИ СРБИЈА ONLINE?

Зато што на једноставан начин чините свој рад, своју организацију, своју иницијативу, видљивом тиме што регистрацијом аутоматски добијате ;
 • блог (електронски дневник) који је тренутно после уноса поруке доступан свима на интернету;
 • могућност да публикујете информацију о својим активностима (најава догађаја/активности) на једноставан и структуриран начин са једноставним механизмом позивања учесника и њиховог одазивања на Ваш позив;
 • да формирате групу пријатеља који деле иста или слична интересовања;
 • да у реалном времену ћаскате (четујете) користећи инсталиране могућности Мреже;
 • да учествујете у тематским форумима о појединим питањима или да покренете нову дискусију;
 • да повежете и публикујете остале садржаје о Вама који су већ на интернету коришћењем могућности аутоматске уградње кода (повезивање са вашим албумима са фотографијама, са колекцијама видео записа, колекцијама презентација, итд.);
 • да се једноставно бесплатно претплатите на пријем порука са мреже путем е-маила;
 • да Вам стално буде на располагању вики пројекта као приручник за употребу мреже са могућношћу да дате свој допринос теми која је предмет вашег интересовања;
 • није вам потребно знање страних језика јер су садржај и поруке мреже локализоване на српски а пратећа компнента мреже је вики пројекта као приручник за коришћење мреже.

Зато посетите http://srbijaonline.ning.com и постаните члан мреже.

У жељи да се што скорије видимо на мрежи срдачно Вас поздрављам,

Милан Милошевић

Креатор мреже «Србија OnLine»


ИМПРЕСУМ ПРОЈЕКТА

Назив пројекта: Србија OnLine

Кратак опис: Социјална мрежа о Србији. Прилика за дружење, размену информација, дијалог, ...

Пројекат осмислио: Милан Милошевић, магистар системологије и логистике, креатор мреже и викија пројекта

Мисија пројекта: Унапређење видљивости иницијатива (догађаја, манифестација, ...) и дијалога између грађана и актера друштвено-економског развоја Србије на локалном, регионалном и републичком нивоу о битним питањима развоја модерног српског друштва применом савремених сервиса информационо-комуникационих технологија.

Трошкови:Користи се јавна инфраструктура Нинг, wikispaces, и друге чије је коришћење бесплатно; Креaтор пројекта и учесници дају допринос реализацији пројекта сагласно својим индивидуалним циљевима:

Специфични циљеви пројекта:

 1. Стимулисан јавни дијалог о кључним развојним питањима Србије у контексту модернизације српског друштва

2. Унапређена примена информационо -комуникационих технологија а посебно сервиса под називом веб 2.0 (Web 2.0) као што су: социјалне мреже, блог (онлајн дневника), вики, РСС и други

3. Унапређена видљивост националних и локалних иницијатива које доприносе одрживом развоју

Очекивани резултати:

 1. Креирана социјална мрежа "Србија OnLine" на Нинг платформи

2. Креиран вики пројекта

3. Креирано упутство за коришћење Мреже

4. Промовисана Мрежа

5. Модериране дискусије

Форуми (категорије): Листа категорија (http://srbijaonline.ning.com/forum/category/listCategories)

Групе: Каталог група (http://srbijaonline.ning.com/groups)

Корисни линкови

Контакт: мр Милан Милошевић, Телефон: 064/1904460

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine