четвртак, 11. септембар 2008.

Представљена публикација о употреби информационо-комуникационих технологија

Београд, 11. септембар 2008. године – Директор Републичког завода за статистику Драган Вукмировић саопштио је данас да је у Србији у последња три месеца више од 2,6 милиона особа користило рачунар, док је интернет у истом периоду користило више од 2 милиона грађана.
Вукмировић је на презентацији публикације "Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији 2008. године" навео да више од 1,9 милиона људи користи рачунар сваког или скоро сваког дана, док интернет свакодневно користи више од 1,2 милиона особа.
Према истраживању које је спровео Републички завод за статистику по методологији ЕУРОСТАТ-а, корисника рачунара је више за 330.000 него прошле године, док је корисника интернета више за 300.000 него 2007. године, прецизирао је Вукмировић.
Он је указао на то да рачунар у Србији поседује 40,8 одсто домаћинстава, што је за 6,8 одсто више у поређењу са 2007. годином, док интернет прикључак поседује 33,2 одсто, односно 14,7 одсто више него претходне године.
Према његовим речима, заступљеност рачунара у домаћинствима варира у зависности од територијалне целине, при чему у Београду она износи 53,1 одсто, у Војводини 41,5 одсто, док у централној Србији заступљеност рачунара износи 34,8 одсто.
Заступљеност рачунара већа је у урбаном делу Србије и износи 47,5 одсто, док у руралном делу она износи 31,2 одсто, рекао је Вукмировић и оценио да охрабрује чињеница да је овај јаз смањен у односу на прошлу годину.
Интернет прикључак углавном поседују домаћинства која имају месечни приход већи од 600 евра, док учешће домаћинстава са приходом до 300 евра износи свега 14,6 одсто, навео је Вукмировић и додао да 95,2 одсто грађана интернету приступа преко персоналних рачунара, 24,8 одсто преко мобилних телефона и 8,5 одсто преко лаптопа.
Од укупног броја домаћинстава која поседују интернет прикључак модемску конекцију има њих 51,1 одсто, АДСЛ 24,4 одсто, кабловски интернет 23,2 одсто, док WАП и ГПРС има 15,5 одсто домаћинстава, саопштио је директор Републичког завода за статистику.
Он је указао на то да је на основу другог истраживања, које је радио Републички завод за статистику и којим су била обухваћена предузећа, утврђено да приближно 97,7 одсто предузећа користи рачунар у свом пословању, док 91,5 одсто има интернет прикључак.
Анкета за домаћинства спроведена је на двофазном узорку сертификованом по критеријуму урбаности, а обим узорка износио је 2.000 домаћинстава и 2.000 појединаца, док је анкета за предузећа спроведена на узорку сертификованом по величини делатности телефоном, а анкетирано је 1.096 предузећа, објаснио је Вукмировић.

Извори: 
  • Текст је са сајта Владе Републике Србије са линка.
  • Фотографије са сајта Медијацентра са линка.
Корисни линк:
Из публикације прилажем неке интересантне графиконе.
 
  
  
 

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine