уторак, 23. септембар 2008.

Финална конференција “Јачање капацитета локалних власти у Србији“

Стална конференција градова и општина (СКГО) и Савет Европе организују финалну конференцију пројеката „Управљање учинком на локалном нивоу“ и „Процена капацитета општинских управа“, који су се одвијали у оквиру програма „Јачање капацитета локалних власти у Србији“. Конференција ће се одржати 3. октобра 2008. године, са почетком у 11.00 часова, у хотелу „Континентал“ у Београду.

На конференцији ће бити представљени модели Савета Европе који су коришћени за процену капацитета општинских администрација и за увођење система управљања учинком у пилот општинама у Србији. Представници пилот општина које су учествовале у наведеним пројектима узеће активно учешће на скупу и представити своја искуства у примени ових модела.

Поред представника пилот градова/општина из Србије и Француске који су учествовали у пројекту „Управљање учинком на локалном нивоу“, на скупу ће бити присутни и колеге из свих јединица локалне самоуправе у Србији. Учеснике ће поздравити господин Ненад Миленковић, председник СКГО и председник општине Нови Београд, господин Пијер Дубман, шеф Операције 1 Делегације Европске комисије, господин Ђовани ди Стаси, руководилац Центра за реформу локалне самоуправе Савета Европе, а очекује се и потврда учешћа амбасадора Републике Француске у Србији, господина Жан Франсоа Терала.

За додатне информације можете се обратити Љиљани Јовановић, на број 011/3223-446 или електронским путем на ljiljana.jovanovic@skgo.org.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine