среда, 24. септембар 2008.

КРСТОВДАНСКИ ДАНИ 2008.

У Смедеревској Паланци се од 26. до 29. септембра одржавају Крстовдански дани 2008.
ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ:
 • 26-29. септембар: 174. Крстовдански Вашар
 • 26-29. септембар: Пчеларска изложба (отварање 26. септембра у 10:30 часова)
 • 27-29. септембар: Сајам мале привреде (у оквиру Вашара)
 • 27. септембар: Јасеничка шареница (у центру града)
Пратећи садржаји од 10 до 18 часова
 • ТЗК "Азањска погача" - Азања
 • Удружење "Мезул" - Влашки До
 • ЗТУ "Видовача" - Водице
 • ЗУ "Станоје Главаш" - Глибовац
Изложба сликарских радова:
 • Удружење сликара "Вуксан" - Смедеревска Паланка
 • ЗТУ "Видовача" - Водице
Културно уметнички програм од 15 до 18 часова
 • КУД "Абрашевић" - Смедеревска Паланка
 • КУД "Гоша" - Смедеревска Паланка
 • КУД "Милоје Поповић - Ђак" - Кусадак
 • КУД "Азања" - Азања
I Паланачки сусрети
 • Бачка Паланка
 • Бела Паланка
 • Брза Паланка
Додатне информације: 026/321-122, 026/32-087, телефакс: 026/321-086
Са конференције за новинаре одржане 24.9.2008.г. председника СО Славољуба Ђурића и Златана Бећића, заменика председника СО.


Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine